Lees deze pagina voor

Bestuur en organisatie

De gemeente is een grote organisatie. Ze voert overheidstaken uit, maar maakt ook eigen beleid en voert dit uit. Inwoners en ondernemers komen op allerlei manieren in aanraking met de gemeente. Hier vindt u informatie over het Borselse bestuur en de gemeentelijke organisatie, zoals:

  • nieuwsberichten en evenementen
  • verordeningen, besluiten en overige bestuurlijke documenten
  • samenstelling college en gemeenteraad
  • vergaderschema
  • klachtenprocedure
  • gemeentehuis, openingstijden en werken bij de gemeente Borsele