Lees deze pagina voor

Bouwen en Wonen

Borsele heeft een aangenaam woonklimaat. Een woonklimaat heeft te maken met de woning, maar ook met een prettige woonomgeving en voldoende voorzieningen in de buurt. Op deze pagina vindt u:

  • beschikbare bouwgrond
  • starterslening
  • omgevingsvergunning
  • ruimtelijke plannen
  • milieu-informatie en afvalinzameling
  • beeldkwaliteitsnota en woonvisie
  • water en rioleringen
  • de 15 dorpen in de gemeente