Lees deze pagina voor

PROGRAMMA B2030

Een veranderende samenleving;  PROGRAMMA B2030, fase II

In 2015 heeft de gemeenteraad van Borsele de notitie vastgesteld: ’Vooruitblik op Borsele 2030’. In deze notitie zijn de streefbeelden geformuleerd voor de gehele gemeente. Streefbeelden gericht op de toekomst van onze inwoners, onze dorpen, het buitengebied; kortom onze gemeente.

Het is nu tijd voor een volgende stap!

Maar een streefbeeld alleen is niet genoeg. Belangrijk is ook hoe het nu gaat in onze gemeente. Wat kan er veranderen? Wat is er nodig? Kortom: wat is belangrijk voor onze inwoners en welke concrete projecten zijn belangrijk voor u.  Is woningbouw belangrijk? Een speeltuin? Onderhoud aan het openbaar groen? Wat willen we met ons dorpshuis? En zo zijn er nog vele onderwerpen te bedenken.     

Wie gaat dit doen?

Inwoners weten zelf heel goed wat er speelt en nodig is in hun dorp. In het PROGRAMMA B 2030, fase II  gaan we op zoek naar het antwoord op vragen als: ”welke onderwerpen spelen er, waar is vraag naar, wat willen de inwoners en hoe kunnen we met elkaar de streefbeelden praktisch vorm geven”? We gaan hierbij dorpsgericht werken. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor het jaar 2016 3 dorpen aangewezen: Hoedekenskerke, Ellewoutsdijk en Nieuwdorp. Uiteraard komen de andere dorpen binnen onze gemeente ook aan de beurt.

Het is erg belangrijk dat zoveel mogelijk dorpsbewoners meepraten over wat er nodig is in het dorp. In de 3 genoemde dorpen starten we in 2016 met een initiatief om u als dorpsbewoners om de “keukentafel” te krijgen of sluiten we aan bij een concrete actie uit één van de bestaande lopende projecten (bijvoorbeeld het project “Zorgzame Dorpen”). Maar misschien heeft u als inwoner van Hoedekenskerke, Ellewoutsdijk en Nieuwdorp zelf wel een goed idee over hoe we zoveel mogelijk dorpsbewoners rond de tafel krijgen.

Laat het ons weten!  

Maar het gaat niet vanzelf

De gemeente “nieuwe stijl” is niet meer de gemeente die alles maar voor u kan regelen. Als inwoner kunt en moet u meer zelf gaan doen. Inwoners nemen steeds meer het initiatief in hun dorp en hebben een mening en kennis over bepaalde zaken. Dit gaan we gebruiken.

Als duidelijk is wat inwoners belangrijk vinden gaan we aan de slag. De inwoners werken zelf aan (themagerichte) concrete projecten. Projecten waar de inwoners zelf verantwoordelijk voor zijn; als een bepaald onderwerp echt leeft binnen een dorp komt het tot realisatie (uiteraard wel binnen de wet en het beleid van de gemeente). Als een bepaald onderwerp niet leeft of niet genoeg is de conclusie dat de inwoners er geen belang aan hechten en plaatst de gemeente organisatie dit onderwerp “in de koelkast”.

Reageren

Hebt u vragen, opmerkingen of suggesties voor het PROGRAMMA B2030, fase II? Bel, mail, schrijf een brief; het maakt niet uit maar aarzel niet om contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor terecht bij de programma manager Demografie en Leefbaarheid Annelies de Groot (acdegroot@borsele.nl, telefoonnummer 06- 21879691 of de programmaondersteuner Ilonka van de Schraaf (IJAvandeSchraaf@Borsele.nl), telefoonnummer 06-46986327. 

Documenten PROGRAMMA B2030

Hieronder treft u documenten aan die inzicht geven in de inhoud van het programma en de stappen die tot nu toe zijn genomen. Gaandeweg zal een aanvulling met nieuwe informatie plaatsvinden.

Archief