Lees deze pagina voor

Ruimtelijke plannen

Het landelijke portaal voor ruimtelijke plannen vanaf 1 januari 2010

Op Ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

In deze plannen staat omschreven wat de overheden van plan zijn op het gebied van ruimtelijke ordening. Vanaf 1 januari 2010 zijn de overheden verplicht via deze website hun ruimtelijke plannen aan te bieden. De Borselse ruimtelijke plannen vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Instructievideo

Bent u nog niet bekend met Ruimtelijkeplannen.nl? Bekijk dan eens de instructievideo op www.ruimtelijkeplannen.nl. Deze legt in vier minuten uit wat Ruimtelijkeplannen.nl inhoudt, hoe de website werkt en hoe u een plan kunt vinden.

Ruimtelijke plannen van voor 1 januari 2010

Ruimtelijke plannen van voor 1 januari 2010 zijn te raadplegen op www.borsele.nl. Deze zijn per dorpskern aangegeven. Op lange termijn moeten alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op www.ruimtelijkeplannen.nl te vinden zijn.

Plannen ter inzage

Wij publiceren de kennisgeving van plannen in de Staatscourant en in het Gemeenteblad op www.overheid.nl, via:

Ruimtelijke plannen die we in voorbereiding hebben, kunt u eveneens bekijken via de landelijke website.

Een papieren versie van een ruimtelijk plan is tevens in te zien in het gemeentehuis. Raadpleeg de openingstijden van het gemeentehuis.

Ruimtelijke procedure beginnen?

Bij het opstarten van een ruimtelijke procedure komt veel kijken. Wij vinden het belangrijk om u voorafgaand goed en duidelijk te informeren. Wij hebben daarom een informatiebrochure opgesteld. In deze brochure vindt u antwoord op de meest gestelde vragen. U kunt de brochure hier downloaden.