Lees deze pagina voor

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Als u naar een nieuwe gemeente verhuist halen zij uw gegevens op uit de oude gemeente. U hoeft dit dus niet door te geven aan de oude gemeente. U kunt dit binnen vier weken voor de verhuizing en uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent doorgeven.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U bent verplicht zelf de verhuizing door te geven. Maar soms moet een ander dit doen:

 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door.
 • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers de verhuizing door.
 • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het doorgeven van uw verhuizing echter ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers.
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • De ouder en zijn meerderjarig kind voor elkaar. Dit kan alleen als kind en ouder op hetzelfde gaan adres wonen.
 • Echtgenoten en geregistreerde partners voor elkaar. Dit kan alleen als zij op hetzelfde adres gaan wonen.
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing. Doet u later aangifte? Dan is de datum binnenkomst de datum van verhuizing. Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

U kunt een verhuizing persoonlijk doorgeven  op drie verschillende manieren

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Persoonlijke aangifte

Bij een persoonlijke aangifte hebt u een geldig identiteitsbewijs nodig.

Schriftelijke aangifte

In een schriftelijke aangifte moet u vermelden:

 • uw naam en geboortedatum;
 • de namen en geboortedata van eventuele gezinsleden die meeverhuizen;
 • uw oude adres;
 • uw nieuwe adres;
 • de datum van uw verhuizing.

U moet de schriftelijke aangifte ondertekenen en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs bij voegen. Zie hiervoor het kopje documenten.

Digitale aangife

hiervoor heeft u uw DigiD inlogcode nodig, hierna volgt u de aangegeven stappen.

Bent u inwonend of samenwonend, dan sturen wij een brief aan de hoofdbewoner waarin staat dat u zich op het desbetreffende adres heeft ingeschreven.  De hoofdbewoner kan binnen 7 dagen mondelijk of schriftelijk reageren.

Briefadres

Als u een briefadres (niet te verwarren met postbusnummer), moet u persoonlijk aan het loket van de gemeente verschijnen. Hierbij moet u de volgende documenten overleggen:

 • een verklaring waarin de hoofdbewoner toestemming verleent;
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner;
 • uw geldige identiteitsbewijs.

Uw aanvraag wordt hierna beoordeeld en u ontvangt binnen vier weken hiervan bericht. 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Wanneer u binnen 5 werkdagen uw verhuizing doorgeeft is de datum waarop u uw verhuizing doorgeeft de datum van adreswijziging. Hebt u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner