Lees deze pagina voor
RSS

Nieuws

 • Meld u aan voor het inwonerspanel gemeente Borsele!

  (10-05-2017)

  We vinden de mening en ideeën van inwoners belangrijk. We willen u dan ook graag betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente!

 • Benoeming burgemeester Borsele

  (15-05-2017)

  De heer G.M. (Gerben) Dijksterhuis (42 jaar) wordt de nieuwe burgemeester van Borsele. Met Koninklijk Besluit nr. 2017000793 is de benoeming van de heer Dijksterhuis definitief en is de benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester van de gemeente Borsele afgerond.

 • Gemeenteraad Borsele draagt Gerben Dijksterhuis voor als nieuwe burgemeester

  (18-04-2017)

  De gemeenteraad van Borsele heeft vanavond een besluit genomen over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nieuwe burgemeester. De raad draagt Gerben Dijksterhuis voor als eerste burger van Borsele.

 • Debatteer 30 mei mee tijdens Borsele Draait Door

  (15-05-2017)

  Op dinsdagavond 30 mei organiseert de JongerenRaad Borsele weer de debatavond Borsele Draait Door.

 • Borsele lanceert ‘Landschapspark Borsele’

  (09-05-2017)

  De gemeente Borsele en Stichting Landschapspark Borsele (voorheen Stichting Land van Borsele) lanceren vandaag de website www.landschapsparkborsele.nl. Dit is de aftrap voor het toeristisch op de kaart zetten van de gemeente als ‘Landschapspark Borsele’.

 • Wijzigingen in de openingstijden

  (10-04-2017)

  In mei en juni  zijn er wijzigingen in de openingstijden.

 • Project Zomerondernemer Zeeland

  (24-04-2017)

  Deze zomer je eigen bedrijf?

 • Lidl trekt stekker uit tweede supermarkt Heinkenszand

  (04-04-2017)

  Tot verbijstering van de gemeente Borsele trekt supermarktketen Lidl na een lange periode van onderhandelingen en planvorming de stekker uit het realiseren van een tweede supermarkt aan de Stenevate in Heinkenszand.

 • Inwoners Borsele zien stijgende lijn in dienstverlening gemeente

  (13-04-2017)

  Eind 2016 heeft de gemeente Borsele een Waarstaatjegemeente.nl onderzoek uitgevoerd onder haar inwoners. De gemeente ziet een stijgende lijn in de tevredenheid van haar inwoners.

 • Afvalpilot 'de beer is los' afgetrapt in Baarland

  (31-03-2017)

  Wethouder Weststrate en de werkgroep ‘de Beer is los’ trapten op vrijdag 31 maart de afvalpilot ‘de Beer is los’ af in Baarland. Op initiatief van de werkgroep, en in samenwerking met de gemeente Borsele, start in Baarland een pilot van een jaar om dichtbij huis meer aandacht te besteden aan nog betere scheiding van afval.

 • Voorlopige uitslag Tweede Kamer verkiezing 2017

  (16-03-2017)

  15 maart bent u naar de stembus gegaan, in de bijlage vindt u de voorlopige uitslag van de gemeente Borsele.

 • Actie: gratis 2e groene container

  (02-11-2015)

  Veel tuinafval? Ruimtegebrek in de groene bak? Doe geen groenafval in de grijze bak maar vraag om een 2e groene bak zonder extra kosten! De groene bak mag niet voor andere doeleinden besteld worden dan voor het aanbieden van extra groente-, fruit- en tuinafval.

 • Goede voornemens: Ga digitaal in 'ondertrouw'

  (28-12-2016)

  Iedereen die in de gemeente Borsele wil trouwen, kan vanaf heden zelf een huwelijksdatum- en tijd vastleggen en digitaal melding maken van hun voorgenomen huwelijk. Gewoon vanaf thuis op de bank via de speciale trouw applicatie.

 • Heel Borsele breedband

  (13-02-2017)

  Heel de gemeente Borsele voorzien van breedband, dat zou mooi zijn! Helaas is een groep huishoudens en bedrijven in het buitengebied niet voorzien van (snel) internet. Hoe kunnen deze adressen toch worden aangesloten? En welke oplossingen zijn momenteel beschikbaar?

 • Meten van Zeeuws weer voor rekenmodel hitte

  (11-01-2017)

  Vanaf 11 januari wordt in totaal op vijf plekken in de gemeente Borsele, Vlissingen en Middelburg meetapparatuur opgehangen om een jaar lang het zogenoemde thermisch comfort te meten. Gegevens als windsnelheid, zonnestraling, temperatuur en luchtvochtigheid worden verwerkt in een rekenmodel om het klimaat, met name hittestress, in landelijk gebied weer te geven. Deze gegevens zijn belangrijk voor de inrichting van de openbare ruimte. Tot nu toe werden voor landelijk en stedelijk gebied hetzelfde rekenmodel gebruikt, terwijl verondersteld wordt dat door verstening in stedelijk gebied hitte sterker ervaren wordt.

 • WOZ-waarde van woningen nu in te zien via WOZ-viewer

  (15-12-2016)

  Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waardes van alle woningen openbaar. Iedereen kan vanaf dat moment de WOZ-waarde van willekeurige woningen in Nederland bekijken en met elkaar vergelijken. De getoonde WOZ-waarden zijn de formeel door de gemeenten vastgestelde waarden.

 • ZeelandScan: cijfers over heel Zeeland

  (25-11-2016)

  De nieuwe website van ZeelandScan is online. Op www.zeelandscan.nl kunnen alle Zeeuwse inwoners en organisaties cijfers bekijken over gezondheid en leefbaarheid van hun eigen dorp, stad of gemeente. Er zijn meer websites met gemeentelijke cijfers, maar er was nog geen website met zoveel cijfers bij elkaar over dorpen en wijken. 

 • Burgemeester Jaap Gelok legt zijn ambt per 1 mei 2017 neer

  (17-11-2016)

  Burgemeester Jaap Gelok heeft afgelopen woensdag zijn ontslag aangeboden aan de Commissaris van de koning, de heer Polman. Jaap Gelok (1951) legt per 1 mei 2017 zijn ambt neer.

 • In Borsele ook digitale geboorteaangifte mogelijk

  (10-10-2016)
 • Niet meer wachten bij Burgerzaken in Borsele

  (22-09-2016)

  Burgerzaken neemt afscheid van de volle wachtruimte. Voor het aanvragen en afhalen van o.a. een paspoort of rijbewijs maakt u vanaf 1 oktober 2016 uitsluitend een afspraak bij de afdeling Burgerzaken. Dit geldt voor alle diensten van Burgerzaken.
   

 • Nieuwe subsidie voor isolatie van uw woning!

  (15-09-2016)

  Op 15 september gaat de nieuwe subsidieregeling “Energiebesparing Eigen Huis” van start. Dan kunt u als particuliere woningeigenaar en als vereniging van eigenaren (VvE) van koopappartementen bij het Rijk subsidie aanvragen om uw woning te isoleren. Deze subsidie kan oplopen tot 20% van de kosten. 

 • Komst AZC in ’s-Gravenpolder gaat niet door

  (13-09-2016)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de komst van een azc bij ’s-Gravenpolder niet door te laten gaan.  

 • Informatie voor prostituees die uit het werk willen stappen

  (11-08-2016)

  Het uitstapprogramma voor prostituees in de regio Zeeland, West en Midden Brabant biedt prostituees hulp en ondersteuning bij het stoppen met prostitutie. Het maakt voor deelname aan het uitstapprogramma niet uit of iemand vrijwillig in de prostitutie werkt of onder dwang in de prostitutie is geraakt. Alle prostituees kunnen bij RUPS terecht. 

 • Buurt WhatsApp-groepen

  (19-07-2016)

  Binnen de gemeente Borsele zijn inmiddels diverse Buurt WhatsApp-groepen gestart. De WhatsApp Buurtpreventie is een burgerinitiatief. 

 • Verslag en presentatie informatieavond AMAC-terrein 14-6-2016

  (20-06-2016)

  Verslag en powerpointpresentatie van de op 14 juni jl. door de gemeente georganiseerde informatieavond over de herontwikkeling van het AMAC-terrein in 's-Heerenhoek.

 • Jonge ondernemers kunnen ook dit jaar meedoen met project ZomerOndernemer

  (16-06-2016)

  Het project ZomerOndernemer Zeeland vindt dit jaar voor de tweede keer plaats. Na een succesvol pilotjaar in 2015 kunnen jongeren in de leeftijd van 15 tot 22 jaar ook deze zomervakantie van start met een eigen onderneming.

 • Een nieuwe manier van onkruidbestrijding!

  (09-05-2016)

  Wij gaan op een andere manier onkruid bestrijden.

 • Borsele gaat voor meer biodiversiteit

  (17-03-2016)

  Wij merken dat onze inwoners een groene leefomgeving met daarin een verscheidenheid aan plant- en diersoorten (biodiversiteit) steeds belangrijker vinden. We krijgen dan ook regelmatig vragen over initiatieven in het kader van de biodiversiteit. Inwoners stellen ook vragen over ons (intensief) maaibeleid. 

 • Baggerwerkzaamheden Delfgebied 2016 gemeente Borsele

  (04-03-2016)

  Water van  wegen, straten en akkers komt op het oppervlaktewater. Om de goede afstroming te garanderen is onderhoud aan watergangen belangrijk. In samenwerking met het waterschap worden dit jaar de sloten, waterpartijen en vijvers in en nabij Oudelande, Baarland en Scheldeoord gebaggerd.

 • Plezier van uw houtkachel

  (11-02-2016)

  Het is nu de uitgesproken periode om te genieten van een houtkachel of open haard. Deze warmtebronnen zijn gezellig maar kunnen overlast geven aan omwonenden. Voor mensen met luchtwegklachten kan de rook uit uw schoorsteen hinderlijk zijn. 

 • Subsidie gezamenlijke energiebesparing en duurzame opwekking

  (21-07-2015)

  Goed nieuws voor Zeeuwen die samen aan de slag willen om hun huizen mooier, comfortabeler en energiezuiniger te maken. De ‘Energieke Samenleving Zeeland’ (dat wil zeggen de gezamenlijke Zeeuwse gemeenten) stimuleert u om samen te werken en stelt een subsidie van maximaal € 3.000 beschikbaar voor de organisatiekosten van uw burgerinitiatief. 

 • Erfpacht Bouwgrond

  (25-08-2015)

  Vanaf 1-7-2014 heeft er een pilot erfpacht gelopen voor bouwgrond waarmee wij het mogelijk maakten zowel woningbouwgronden als bedrijfsgronden in erfpacht af te nemen. Er is geen verplichting de gronden in erfpacht af te nemen, de klant heeft de keuze tussen koop of erfpacht. Op 10-9-2015 heeft de gemeenteraad beslist deze pilot te verlengen met een periode van 2 jaar tot 1-7-2017. B&W is op 14-7-2015 al akkoord gegaan met de verlenging van de pilot, zowel voor woningbouwgrond als voor bedrijfsgrond.

 • Nieuwbouw Oudelande

  (10-09-2015)

  April 2013 heeft gemeente Borsele,  in samenwerking met R&B Wonen, een enquête uitgezet onder de inwoners van Oudelande om de behoefte te peilen aan nieuwbouwwoningen in zowel de koop-als huursector.  Voor R&B voldeed het aantal reacties niet aan de eis die zij stellen om tot planontwikkeling te komen. Zij zullen het plan voor 5 huurwoningen aan de Vanderbijlparkstraat voorlopig niet verder ontwikkelen. Ook voor de gemeentelijke kavels is momenteel te weinig animo om het kleinschalige nieuwbouwplan Tolhoek II te ontwikkelen. Er zijn echter signalen merkbaar dat de woningmarkt aan het aantrekken is. In de hoop dat die stijgende lijn zich doorzet  wil gemeente Borsele het plan Tolhoek II nog een tweede kans geven. Medio 2014 worden de marktontwikkelingen opnieuw in kaart te gebracht door een nieuwe advertentieronde en het opnieuw benaderen van de eerdere gegadigden. Ook blijft de gemeente aandacht aan het project besteden op woonbeurzen, de gemeentelijke website en via Social Media.  De dorpsraad Oudelande is inmiddels op de hoogte gesteld van deze aanpak.

  Voor vragen over Tolhoek II Oudelande of het kenbaar maken van interesse voor bouwmogelijkheden in dit project: Gemeente Borsele, afd. Grond en Economie, tel.0113-238588 of via e-mail: cschroevers-davidse@borsele.nl.

 • Veiliger verkeer door minder verkeersborden

  (04-08-2015)

  De gemeente Borsele verwijdert zo’n 40 procent van alle verkeersborden binnen de bebouwde kom. 

 • Nieuwe campagne glasrecycling van start

  (24-06-2015)

  Inwoners van de gemeente Borsele brengen jaarlijks ongeveer 17 kilogram glas per persoon naar de glasbak. Het landelijke streven voor soortgelijke gemeentes ligt op 24 kilogram. De gemeente Borsele is dus al heel goed op weg, maar het kan nog beter! Om dit extra onder de aandacht te brengen, worden er in de gemeente Borsele de komende maanden allerlei acties ondernomen. 

 • Veranderingen op gebied van werk, inkomen en zorg (Wmo)

  (16-12-2014)

  Voor de meeste vragen over zorg (Wmo-voorzieningen), werk en inkomen kunt u vanaf 2015 terecht bij de Bevelandse afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) in het Stadskantoor in Goes.

  De gemeente gaat steeds meer taken uitvoeren die voorheen door het Rijk werden uitgevoerd. Zo krijgt de gemeente er vanaf 2015 meer zorgtaken bij en verandert er van alles op het gebied van werk en inkomen. Om deze taken zo goed mogelijk uit te kunnen voeren gaan de gemeenten op de Bevelanden (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal) vanaf 1 januari 2015 intensief samenwerken.

 • Wijziging vergunningvrij bouwen per 1 november 2014

  (03-11-2014)

  Vanaf 1 november veranderen de regels met betrekking tot vergunningvrije bouwactiviteiten en een aantal afwijkingsmogelijkheden van het bestemmingsplan.

 • Explosieve groei zonnepanelen Borsele

  (12-08-2014)

  In twee jaar tijd is het aantal zonnepanelen binnen de gemeente Borsele wederom explosief gestegen. 

 • Condoleance slachtoffers vlucht MH17

  (18-07-2014)

  In verband met het neergaan van vlucht MH17 in Oekraïne is 23 juli een dag van nationale rouw. De Nederlandse vlag hangt deze dag half stok en in het gemeentehuis is er de mogelijkheid om een condoleance register te tekenen. U kunt uw condoleances ook overbrengen via www.condoleance.nl. Om 16:00 uur respecteren wij 1 minuut stilte.

 • Actie "Vergroot de Hoop" op alle Zeeuwse milieustraten

  (11-07-2014)

  Tot 31 augustus 2014 kunt u taxussnoeisel afgeven bij de Zeeuwse milieustraten.

 • Goede zorg regelen we samen!

  (03-07-2014)

  De zorg verandert, iedereen draagt bij. Goede zorg regelen we samen! Wilt u weten wat er allemaal verandert? Kijkt u dan eens op de website: www.oosterscheldevoorelkaar.nl.

 • B2030: Demografie en leefbaarheid

  (05-03-2014)
  De gemeente Borsele is PROJECT B2030, demografie en leefbaarheid gestart om samen met iedereen die betrokken is bij Borsele na te denken over het leven in Borsele in de toekomst. Graag willen wij u hiermee over dit project informeren.​
 • Aanpassing subsidieregeling zonnepanelen

  (11-04-2014)

  De subsidieregelingen voor zonnepanelen in de nieuwbouwplannen Oostgaarde in ’s-Gravenpolder en Oude Vreeland in Kwadendamme worden aangepast.

 • Coalitie van CDA, SGP / ChristenUnie en PvdA voor Borsele

  (03-04-2014)

  CDA, SGP / ChristenUnie en PvdA vormen de komende vier jaar een coalitie in de gemeenteraad van Borsele.

 • OPA Borsele in register voor verkiezing 2014

  (22-11-2013)

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad, Jaap Gelok, maakt bekend dat de beslissing om de aanduiding OPA Borsele registreren in het register voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad ter inzage ligt. De opname in het register is gedaan op verzoek van Ouderen Politiek Actief in Zeeland (OPAZ). Nadere inlichtingen betreffende de registratie of meer informatie over de mogelijkheden tot beroep worden verstrekt door de afdeling Burgerzaken van de gemeente Borsele.

 • Borselse leerlingen worden getraind in weerbaarheid

  (24-09-2013)

  Ruim 300 leerlingen, afkomstig van negen verschillende basisscholen in de gemeente Borsele, worden vanaf dit schooljaar getraind in weerbaarheid. De weerbaarheidtrainingen zijn gebaseerd op het veel voorkomen van pesten, ongewenste intimiteiten, agressie en geweld bij kinderen. 

 • Asbestsanering Dorpsstraat Heinkenszand afgerond

  (09-08-2013)

  Gisteren heeft er eindinspectie op asbest plaatsgevonden op het terrein van de bruidsmodezaak aan de Dorpsstraat in Heinkenszand.

 • Stand van zaken mazelen Zeeland

  (07-08-2013)

  Sinds vorige week zijn er 6 bevestigde gevallen van mazelen in Zeeland bijgekomen. Het totaal staat nu op 70. 

 • Bedrijventerrein Noordzak Heinkenszand gaat derde fase in

  (02-08-2013)

  Met de uitgifte van extra beschikbare bouwkavels gaat het bestemmingsplan voor bedrijventerrein Noordzak III in Heinkenszand de derde fase in.

 • Onderzoek: Tweede supermarkt Heinkenszand lijkt financieel haalbaar

  (08-07-2013)

  De realisatie van een tweede supermarkt in Heinkenszand lijkt, op een aantal onzekerheden na, financieel haalbaar. 

 • Staat van Zeeland 2013

  (11-06-2013)

  Heeft u een vragenlijst ontvangen voor deelname aan het onderzoek Staat van Zeeland 2013? Doe mee en help de gemeente om goed zicht te hebben op de meningen, mogelijkheden en behoeften per dorp en wijk.

Archief

Meest bezocht