Lees deze pagina voor
RSS

Inwoners Borsele zien stijgende lijn in dienstverlening gemeente

Eind 2016 heeft de gemeente Borsele een Waarstaatjegemeente.nl onderzoek uitgevoerd onder haar inwoners. De gemeente ziet een stijgende lijn in de tevredenheid van haar inwoners.

Naast de tevredenheid over woon- en leefklimaat, relatie tussen burger en gemeente, zorg & welzijn is specifiek de tevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening gepeild. Het onderzoek is een tweede meting, na een eerder onderzoek in 2014, en dankzij diverse inspanningen ziet de gemeente een stijgende lijn in de tevredenheid van haar inwoners.

Burgerpeiling

In 2014 vond een eerste onderzoek, een nulmeting, plaats onder de inwoners van Borsele. Vanuit de resultaten van deze burgerpeiling is door de gemeente gekeken naar mogelijkheden om de dienstverlening richting inwoners verder te verbeteren. In 2015 en 2016 heeft de gemeente onder andere het digitaal aangifte doen van geboorte, overlijden of verhuizing, het digitaal aanvragen van uittreksels uit de Basisregistratie persoonsgegevens of burgerlijke stand en het online afspraak maken mogelijk gemaakt. De burgerpeiling in 2016 is voornamelijk uitgevoerd om te onderzoeken of alle inspanningen van de afgelopen twee jaar tot verbetering van de dienstverlening heeft geleid.

Stijgende lijn

Voor de beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening is bijvoorbeeld gevraagd naar de communicatie vanuit de gemeente en de mogelijkheid om online informatie of producten aan te vragen. Inwoners van Borsele beoordelen de gemeentelijke dienstverlening met een 6,8. Een lichte stijging ten opzichte van de meting in 2014. Hiermee behoort Borsele tot de 28 beste onderzochte gemeenten in Nederland. Borsele heeft zichzelf de ambitie gesteld om in 2018 op het gebied van dienstverlening te behoren tot de beste 10% van onderzochte gemeenten in Nederland. Hiervoor is in 2018 een cijfer van 7,1 nodig.

Verder ontwikkelen

Burgemeester Gelok: “Als college willen wij allereerst iedereen bedanken die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. De resultaten bieden ons als gemeente waardevolle informatie over de wensen en ervaringen van onze inwoners. Het helpt ons om verder te ontwikkelen en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op de behoefte van onze inwoners. Zo bereiden we op dit moment bijvoorbeeld een inwonerspanel voor om inwoners vroegtijdig te betrekken bij onze besluitvorming of initiatieven. Maar we kijken ook hoe we inwoners digitaal nog beter kunnen bedienen. In 2018 volgt een nieuwe meting om te kijken of wij onze ambitie hebben gerealiseerd.”

Resultaten

Meer weten over het onderzoek of bent u nieuwsgierig naar de resultaten? De resultaten van het onderzoek staan op de website www.waarstaatjegemeente.nl. Op deze website kunt u de gemeente Borsele ook vergelijken met andere gemeenten in Nederland.

Meest bezocht