Lees deze pagina voor
RSS

Meer natuur voor pittig fruit op boomfeestdag

Dit item is verlopen op 23-03-2017.

Woensdag 22 maart 2017 vindt de 60e Boomfeestdag plaats met als thema ‘Bomen verbinden’. Op deze boomfeestdag gaan 14 bovenbouw leerlingen van De Meidoorn uit Nisse aan de slag rond een boomgaard aan de Zuidweg 22 in ’s-Heer Abtskerke.

Hier planten ze in het kader van ‘Meer natuur voor pittig fruit’ een haag van zo’n 200 heesters van verschillende soorten. Medewerkers van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en wethouder Conny Miermans zullen de leerlingen hierbij begeleiden.

Grotere biodiversiteit voor meer fruit

 ‘Meer natuur voor pittig fruit’ is een gezamenlijk project van Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de gemeente Borsele en diverse fruittelers. De aanplant van verschillende soorten bloeiende heesters vergroot de biodiversiteit en daarmee de leefomgeving van bestuivende insecten. Meer bestuivende insecten - zoals de wilde bij – betekent een grotere kans op een betere bestuiving van fruitbomen en daarmee een hogere opbrengst voor fruittelers.

Samenwerking en financiering

Stichting Landschapsbeheer Zeeland begeleidt in Zeeland de uitvoering van dit project, dat wordt gefinancierd vanuit de gemeente Borsele en het Interreg programma Vlaanderen-Nederland. Interreg is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Kijk voor meer informatie op www.grensregio.eu

Meest bezocht