Lees deze pagina voor

Wegwerkzaamheden

De wegwerkzaamheden van gemeente Borsele vindt u op http://live.andes.nl/zeeland

Gegevens op deze kaart worden automatisch doorgegeven aan navigatiesystemen. Uw navigatiesysteem kan dan een alternatieve route uitstippelen.

Met deze kaart worden onze wegwerkzaamheden en eventuele omleidingen bekend gemaakt. Onder het tabblad Verkeershinder vindt u gedetailleerde informatie van de wegwerkzaamheden.

De gemeente Borsele voert alleen wegwerkzaamheden in waar ze ook wegbeheerder is, dus binnen de bebouwde kom. De wegwerkzaamheden van alle andere wegbeheerders vindt u ook onder dit tabblad.

Toelichting gemeentelijke werkzaamheden

Archief