2022

Nog even en dan staat de jaarwisseling weer voor de deur. Een evenement van ons allemaal en waar we samen een feest van gaan maken. De jaarwisseling is pas echt een feest als het voor iedereen veilig en prettig verloopt. Als de schade door vuurwerkoverlast beperkt blijft. Er géén sprake is van (openbare) ordeverstoringen. En er géén geweld tegen hulpverleners plaatsvindt. Als gemeente nemen we een pallet aan maatregelen om de jaarwisseling tot een feest te maken. We vragen dit jaar extra aandacht voor carbidschieten en vreugdevuren. De lokale wet- en regelgeving is op deze onderdelen gewijzigd.

Geldende coronamaatregelen

Allereerst moeten we ons allemaal houden aan de geldende coronamaatregelen. Kijk voor meer informatie hierover op www.rijksoverheid.nl/corona. Wie zich niet aan de coronaregels houdt, kan een boete van €95,- krijgen.

Schriftelijke toestemming carbidschieten

Carbidschieten is traditie in de gemeente Borsele. Dit jaar gelden hiervoor strikte voorwaarden. Wie carbid wil schieten, mag dit alleen doen met schriftelijke toestemming van de gemeente. En alleen tussen 10.00 en 17.00 uur op Oudjaarsdag. Er zijn voor drie locaties toestemmingen afgegeven:
- voetbalvelden van V.V. Borssele, Troyeweg 5 in Borssele;
- openbare ruimte naast Pr. Margrietstraat 52, Nieuwdorp;
- trapveld achter de speeltuin gelegen aan de Florishoek in Baarland.

Word er buitenom deze locaties met carbid geschoten, dan kunt u hiervan melding maken bij de politie. Het boetebedrag voor carbidschieten zonder toestemming bedraagt €150,-.  

Geen toestemming voor vreugdevuren

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, geeft de gemeente Borsele geen schriftelijke toestemming voor vreugdevuren. We staan deze dit jaar niet toe om groepsvorming op straat te voorkomen. Wie desondanks toch een vreugdevuur ontsteekt, kan een boete ter hoogte van €300,- voor brandstichting verwachten. Sfeervuren, zoals terrashaarden en vuurkorven, zijn toegestaan zolang er geen afvalstoffen worden verbrand en er geen hinder of gevaar is voor de directe omgeving.

Cameratoezicht twee overlastlocaties

Op twee locaties in de gemeente vindt cameratoezicht plaats rondom de jaarwisseling. Het gaat om het Plein in Borssele en de omgeving Kraaiendijk/Van der Biltplein in Heinkenszand. In afgelopen jaren, en de afgelopen periode, is er op deze locaties overlast geweest. Daarom plaatsen we daar, in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie, tijdelijk mobiele camera’s. De beelden worden enkel voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid rondom de jaarwisseling gebruikt. De politie kijkt live mee met de beelden. 

Verbod op vuurwerk

Er geldt landelijk een verbod op vuurwerk. Ook in de gemeente Borsele. Politie en BOA’s handhaven de vuurwerkregels. Wie zich niet aan de regels houdt, kan een boete krijgen. De boetebedragen variëren van €100,- voor het in het bezit hebben van vuurwerk tot €400,- voor het afsteken van illegaal vuurwerk. Lees meer hierover op de website van de Rijksoverheid.

Overlast melden

Hebt u last van harde knallen in de aanloop naar Oudjaar? Ervaart u overlast doordat men zich niet aan de vuurwerkregels houdt? Dan kunt u terecht bij de politie via het algemene nummer 0900-88 44, via WhatsApp 06-12 20 70 06 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-70 00.