Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Klik op de knop hieronder voor uitgebreide informatie over de beroepsprocedure bestuursrecht.

Bezwaar maken

In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd. De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Hoe werkt het?

Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening