Afvalinzameling

Huisvuilcontainers

Huisvuilcontainers

Welke soorten huisvuilcontainers kunt u bij ons aanvragen?

Naar huisvuilcontainers

Textiel

Textiel

Wilt u uw textielafval inleveren?

Naar textiel

Frituurolie, frituurvet

Frituurolie, frituurvet

Wilt u frituurolie of frituurvet inleveren?

Naar frituurolie, frituurvet

Glas

Glas

Wilt u uw glasafval inleveren?

Naar glas

Klein Chemisch Afval (KCA)

Klein Chemisch Afval

Wilt u weten wat Klein Chemisch Afval is en waar u dit kunt inleveren?

Naar KCA

Asbest verwijderen

Asbest verwijderen

Wilt u asbest verwijderen?

Naar asbest verwijderen

Grof huisvuil

Grof huisvuil

Wilt u grof huisvuil laten ophalen?

Naar grof huisvuil

Oud papier

Oud papier

Wilt u oud papier inleveren?

Naar oud papier

Plastic, metaal, drankkartons

Plastic, metaal, drankkartons

Wilt u plastic, metaal (blik) of drankkartons inleveren?

Naar plastic, metaal, drankkartons