Bedrijfscontactfunctionaris

Wilt u meer weten op het gebied van economische zaken in onze gemeente?
Heeft u bijvoorbeeld vragen over vestiging of uitbreiding van uw bedrijf? Belt u dan Mariska van Nieuwenhuijzen-van Heugten van de afdeling Grond & Economie, (0113)238465.