Bestuur en organisatie

Vergaderingen

Vergaderingen

Agenda's, verslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van college van B&W, raadspresidium en raad.

Naar vergaderingen

Organisatie

Organisatie

Werken bij gemeente Borsele, 't Hof Stenevate, gemeentehuis, organisatiestructuur.

Naar organisatie

Bestuur

Bestuur

College van B&W, gemeenteraad, griffie.

Naar College van B&W

Financiën

Financiën

Begroting en jaarrekening.

Naar de pagina Financiën

Regels en beleid

Regels en beleid

Regelgeving, verordeningen, bekendmakingen.

Naar regels en beleid

Verkiezingen

Verkiezingen

Informatie over de komende verkiezingen en uitslagen van eerdere verkiezingen.

Naar verkiezingen