Bestuur en organisatie

Vergaderingen

Vergaderingen

Agenda's, verslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van college van B&W, raadspresidium en raad.

Naar vergaderingen

Organisatie

Organisatie

Werken bij gemeente Borsele, 't Hof Stenevate, gemeentehuis, organisatiestructuur.

Naar organisatie

Bestuur

Bestuur

College van B&W, gemeenteraad, griffie, verkiezingen

Naar College van B&W

Financiën

Financiën

Begroting en jaarrekening.

Naar de pagina Financiën

Regels en beleid

Regels en beleid

Regelgeving, verordeningen, bekendmakingen.

Naar regels en beleid