Bestuur en organisatie

Besluitenlijsten

Besluiten

Verslagen en besluitenlijsten van de vergaderingen van het college van B&W. 

Naar besluitenlijsten. 

Organisatie

Organisatie

Werken bij gemeente Borsele, 't Hof Stenevate, gemeentehuis, organisatiestructuur.

Naar organisatie

Bestuur

Bestuur

College van B&W, gemeenteraad, kinderburgemeester, griffie.

Naar College van B&W

Verkiezingen

Verkiezingen

Informatie over de komende verkiezingen en uitslagen van eerdere verkiezingen.

Naar verkiezingen

Regels en beleid

Regels en beleid

Regelgeving, verordeningen, bekendmakingen.

Naar regels en beleid