Bestuur

College van B&W

College van B&W

Samenstelling, vergaderingen, dorpswethouders, collegeprogramma.

Naar College van B&W

Regels en beleid

Regels en beleid

Verordeningen, beleidsregels, bekendmakingen, structuurvisie

Naar de pagina Regels en beleid

Gemeenteraad

Gemeenteraad

Samenstelling, raadspresidium, griffie, vergaderingen, politieke partijen.

Naar gemeenteraad

Adviesraden

Adviesraden

Jongerenraad, Seniorenraad, Wmo raad, Cliƫntenraad werk en inkomen, Culturele Raad Borsele.

Naar adviesraden 

Vergaderingen

Vergaderingen

Vergaderschema, verslagen en besluitenlijsten van college van B&W, raad en raadspresidium.

Naar vergaderingen