Bouwgrond, erfpacht en panden

 • Bouwgrond Baarland

  Aan de Noordkant van Baarland, tussen de Burgemeester Vogelaarstraat en Florishoek, heeft de gemeente nog gronden beschikbaar. Deze gronden hebben nog niet de bestemming Wonen. Er is dus ook nog geen bestemmingsplan voor geschreven. U kunt wel uw interesse kenbaar maken bij de gemeente voor nieuwbouw in Baarland, u kunt dan contact opnemen met mevrouw L.Schroevers, tel. 0113-238588 of via cschroevers-davidse@borsele.nl.

  Verder heeft een ontwikkelaar, Indek Vastgoed, grond in bezit aan de Torenstraat in Baarland. Wilt u meer weten over de plannen voor deze gronden dan kunt u contact opnemen met:

  INDEK Vastgoed B.V.
  Van der Biltlaan 69
  4421 BD Kapelle
  T 0113-330400
  F 0113-330331

 • Bouwgrond Borssele

 • Bouwgrond 's-Gravenpolder

 • Bouwgrond 's-Heer Abtskerke

 • Bouwgrond 's-Heerenhoek

 • Bouwgrond Heinkenszand Over de Dijk III

 • Bouwgrond Heinkenszand Stenevate

 • Bouwgrond Kwadendamme

 • Bouwgrond Lewedorp

 • Bouwgrond Nieuwdorp

  In Nieuwdorp wordt in het project Lancaster grond uitgegeven door R&B Wonen.

 • Bouwgrond woningbouwlocatie-sportcomplex Nieuwstraat Ovezande

 • Bouwgrond Plataanweg Noordwest Ovezande

 • Nieuwbouw Oudelande

  April 2013 heeft gemeente Borsele,  in samenwerking met R&B Wonen, een enquĂȘte uitgezet onder de inwoners van Oudelande om de behoefte te peilen aan nieuwbouwwoningen in zowel de koop- als huursector.  Voor R&B voldoet het aantal reacties niet aan de eis die zij stellen om tot planontwikkeling te komen. Zij zullen het plan voor 5 huurwoningen aan de Vanderbijlparkstraat voorlopig niet verder ontwikkelen.

 • Erfpacht bouwgrond

  Vanaf 1-7-2014 heeft er een pilot erfpacht gelopen voor bouwgrond waarmee wij het mogelijk maakten zowel woningbouwgronden als bedrijfsgronden in erfpacht af te nemen. Er is geen verplichting de gronden in erfpacht af te nemen, de klant heeft de keuze tussen koop of erfpacht. Op 10-9-2015 heeft de gemeenteraad beslist deze pilot te verlengen met een periode van 2 jaar tot 1-7-2017. B&W is op 14-7-2015 al akkoord gegaan met de verlenging van de pilot, zowel voor woningbouwgrond als voor bedrijfsgrond.

Archief