Bouwgrond Lewedorp

Plan West-Kraaijertpolder

Dit plan ligt aan de zuidkant van Lewedorp. Aan de Postweg zijn de kavels 57, 58, 59 en 60 nog vrij. Ze verschillen in grootte van 644 tot 768 m². De prijs voor de grond is € 175,- per m² excl. BTW. Heeft u vragen? Mail naar bouwgrond@borsele.nl of bel afd. Grond en Economie: 0113-238588.

Ook BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid-West bouwt verschillende soorten woningen. BPD kan u ook inlichten over de landhuiskavels aan de westzijde van het plan. Meer informatie? Bel BPD Ontwikkeling BV Regio Zuid-West, Poortweg 2, 2612 PA  Delft, tel. 015-2680871

beschikbare kavels gemeente:
kavelnr. grootte prijs per m² incl. btw prijs per m² excl. btw soort woning
57 768 m² € 211,75 € 175,-- vrijstaand
58 676 m² € 211,75 € 175,-- vrijstaand
59 664 m² € 211,75 € 175,-- vrijstaand
60 644 m² € 211,75 € 175,-- vrijstaand

De andere kavels zijn al verkocht.

Download