Bouwgrond 's-Gravenpolder

Plan 'Oostgaarde'

Het ligt aan de zuidoost kant van 's-Gravenpolder. In dit plan is grond voor particulieren beschikbaar. Hieronder staan de kavels genoemd. De grond is sinds het najaar van 2010 bouwrijp en er zijn geen wachtlijsten meer. Wij hebben al een aantal kavels verkocht en er wordt al flink gebouwd.

Heeft u vragen? Stelt u ze op bouwgrond@borsele.nl of bij de afdeling Grond en Economie, tel (0113)238366.

De VOF Oostgaarde (RenB Wonen  en BPM midden Zeeland B.V.) bouwen ook verschillende soorten woningen. Deze komen in de Skimmiastraat en Vuurdoornstraat. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen via RenB Wonen, tel. 0113 396 400, of via www.renbwonen.nl.

Downloads