Nieuwbouw Oudelande

Oudelande

April 2013 heeft gemeente Borsele,  in samenwerking met R&B Wonen, een enquĂȘte uitgezet onder de inwoners van Oudelande om de behoefte te peilen aan nieuwbouwwoningen in zowel de koop- als huursector.  Voor R&B voldoet het aantal reacties niet aan de eis die zij stellen om tot planontwikkeling te komen. Zij zullen het plan voor 5 huurwoningen aan de Vanderbijlparkstraat voorlopig niet verder ontwikkelen.

Ook voor de gemeentelijke kavels  te weinig animo geweest om het kleinschalige nieuwbouwplan Tolhoek II te ontwikkelen. Wel blijft de gemeente aandacht aan het project besteden op o.a. woonbeurzen en de gemeentelijke website.

Voor vragen over Tolhoek II Oudelande of het kenbaar maken van interesse voor bouwmogelijkheden in dit project: Gemeente Borsele, afd. Grond en Economie, tel.0113-238588 of via e-mail: cschroevers-davidse@borsele.nl.

Verkaveling Tolhoek

 3-D impressie woningbouwproject Tolhoek II Oudelande