College van B&W

De burgemeester vormt samen met drie wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Dit wordt het college van burgemeester en wethouders (B&W) genoemd. De burgemeester wordt benoemd door de Kroon. De wethouders zijn gekozen door de gemeenteraadsleden. De burgemeester is voorzitter van het college. Het college vergadert iedere dinsdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling van het college van B&W

Wilt u weten wie er in het college van B&W zitten en wat voor taken zij hebben? Kijkt u dan op de webpagina samenstelling van het college van B&W.

Collegevergaderingen

Het college vergadert iedere dinsdagochtend. De vergaderingen zijn niet openbaar. Wel kunt u na afloop van de vergadering de verslagen en besluitenlijsten inzien. U kunt hierin ook zoeken op trefwoorden.

Dorpswethouder

De vijftien dorpen in Borsele zijn verdeeld onder de drie wethouders. Zij zijn voor dat dorp het aanspreekpunt voor het college van B&W. De verdeling leest u op de webpagina samenstelling van het college van B&W.

Werkbezoeken

Ieder jaar brengen we een werkbezoek aan dorpen in onze gemeente. Tijdens zo'n bezoek bekijken we, samen met de dorpsraad, het dorp. Daarna is er in het dorpshuis een informatiebijeenkomst voor de inwoners.