Contact Gemeentearchief

Mail het gemeentearchief

Heeft u vragen over de geschiedenis van onze gemeente? Kijkt u dan in het gemeentearchief. Hier zijn ook de oude archieven van de voormalige gemeenten, die in 1970 in de nieuwe gemeente Borsele werden opgenomen.
Sommige archieven beginnen aan het eind van de achttiende eeuw. Maar er zijn er ook die veel ouder zijn en al in de zestiende eeuw beginnen. Bijvoorbeeld de archieven van Borssele en 's-Gravenpolder.

Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de oude rechterlijke archieven overgebracht. Bijna alle kerkgenootschappen in de gemeente gaven ook hun archief bij ons in bewaring. Zo is er een kenniscentrum van de plaatselijke geschiedenis ontstaan.

Vrijwel alle archieven zijn geïnventariseerd. Maar er is meer! Inmiddels is een grote collectie foto’s en dia’s op onze internetsite geplaatst. Het archief is in het bezit van een goede bibliotheek. Deze kunt u in de studiezaal bekijken.

De mensen van het archief verlenen diensten ter behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente. Ook kunnen wij lezingen of presentaties verzorgen over het archief.

Neemt u gerust contact op met het gemeentearchief, tel. (0113) 238471 of mail naar info@borsele.nl.