Corona

Alleen samen krijgen we corona onder controle. Op deze pagina leest u wat u zelf kunt doen om de verspreiding tegen te gaan, maar ook meer informatie over wat maatregelen betekenen voor onze dienstverlening. Antwoorden op uw vragen vindt u op onze veelgestelde vragen pagina. De meest actuele informatie van de overheid leest u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). Kijk voor actuele informatie over Zeeuwse maatregelen op de website van de Veiligheidsregio Zeeland, Zeeland Veilig

 • Situatie rondom corona blijft ernstig, lockdown wordt verlengd

  Het aantal besmettingen per dag neemt af en ook in het ziekenhuis wordt het langzaam iets minder druk. Maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen snel terrein in Nederland. Dat is zorgelijk, want die varianten zijn besmettelijker en kunnen leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. We moeten nieuwe besmettingen nu zo veel mogelijk tegengaan, zodat de ziekenhuizen ook de komende maanden ruimte houden voor coronapatiënten en de reguliere zorg. Daarom heeft het kabinet besloten om de huidige lockdown voort te zetten.

 • Avondklok

  In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok geldt van zaterdag 23 januari 21.00 tot woensdag 10 februari 2021 om 04.30 uur ‘s ochtends.

 • Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking

  Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt. Meer informatie over de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 leest u op de website van de Rijksoverheid

 • Veelgestelde vragen dienstverlening gemeente coronavirus

  De landelijke maatregelen in strijd tegen het coronavirus hebben mogelijk effect op onze dienstverlening. Per 15 december zijn de maatregelen weer aangescherpt. We kunnen ons goed voorstellen dat u hierover vragen heeft. In onderstaand overzicht geven wij antwoord op de meeste vragen. We blijven dit overzicht aanvullen zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. De meest actuele informatie van de overheid leest u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur). 

 • Georganiseerd sporten voor volwassenen

  Het kabinet heeft woensdag 6 mei aangekondigd dat er vanaf maandag 11 mei weer gesport mag worden voor volwassenen vanaf 19 jaar. In dit bericht meer informatie voor sportaanbieders.

 • Versoepeling coronamaatregelen vanaf 11 mei

  Vanaf maandag 11 mei kunnen we elkaar in Nederland iets meer ruimte geven, en daarbij het coronavirus onder controle houden. Naleving van de belangrijkste basisregels is dan wel belangrijker dan ooit.

 • Verlenging maatregelen tot en met 19 mei 2020

  We gaan samen door met de corona-aanpak in Nederland. Handen wassen, zoveel mogelijk thuisblijven, thuiswerken, afstand houden - alle maatregelen die de deskundigen ons adviseren - worden verlengd. Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinderen en jongeren.

 • Europese Commissie: Alle rijbewijzen negen maanden langer geldig

  Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie heeft het eerder genomen besluit rijbewijzen langer geldig te laten zijn, verlengt met negen maanden. Rijbewijzen die verlopen zijn tussen 1 februari en 30 november 2020, zijn automatisch negen maanden langer geldig. Deze periode gaat in vanaf de dag dat het rijbewijs is verlopen. 

 • Factsheet: informatie en steunmaatregelen voor ondernemers en ZZP'ers

  U bent ondernemer in de gemeente Borsele en merkt de gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De kans bestaat dat u hulp nodig heeft om deze bizarre tijd door te komen. Maar bij welke instantie moet u zijn? Wat zijn de voorwaarden en waar kunt u terecht met uw vragen? Wij snappen heel goed dat u soms het overzicht kwijt raakt. Daarom hebben wij voor u een duidelijk overzicht gemaakt van de beschikbare nationale en regionale steunmaatregelen.

 • Coronamonitor Zeeland

  Provincie Zeeland, de Vereniging Zeeuwse Gemeenten, Economische Impuls Zeeland en VNO-NCW Zeeland werken intensief samen om ondernemers te helpen tijdens Corona uitbraak. Op deze pagina informeren we ondernemers over alle regelingen en maatregelen die er zijn voor bedrijven en ZZP-ers.​

 • Pakket maatregelen Sabewa Zeeland door gevolgen coronacrisis

  Sabewa Zeeland neemt een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona-crisis voor ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen te verzachten. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die geen problemen ondervinden kunnen belastingaanslag gewoon betalen. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die wel problemen ondervinden, kunnen uitstel van betaling tot 1 juli 2020 aanvragen. Dit kan via een speciaal formulier op de website van Sabewa Zeeland. Zij krijgen meer tijd om aan hun verplichtingen te voldoen.

 • Noodpakket voor ondernemers online

  Het noodpakket voor ondernemers staat online. Vanaf 25 maart 2020 kunnen ondernemers bij GR de Bevelanden terecht om een aanvraag in te dienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om geen misbruik te maken van de regeling. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

 • Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

  De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Er zijn bestaande en nieuwe regelingen van kracht waar je als ondernemer op dit moment gebruik van kunt maken, zoals werktijdverkorting of belastinguitstel. Bekijk hier wat uw mogelijkheden zijn.

 • Wat kunt u zelf doen?

  Het is belangrijk te letten op goede hygiëne. Heeft u geen klachten? Vermijd grote groepen en werk thuis als het kan. Heeft u (milde) verkoudheidsklachten? Blijf thuis en beperk (sociale) contacten.