Nieuwe noodverordening Veiligheidsregio Zeeland 16 maart 2020

De voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland heeft op 16 maart 2020 besloten tot een nieuwe Noodverordening. Dit naar aanleiding van de aanvullende maatregelen die het kabinet op zondag 15 maart jongstleden heeft bekend gemaakt. Zie de tekst Noodverordening 16-03-2020.

De minister-president heeft aanvullende maatregelen aangekondigd om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) in het hele land tegen te gaan. Een van deze maatregelen betreft het verbieden van evenementen en bijeenkomsten van 100 personen en meer. Deze maatregel is afgekondigd van 13 maart tot en met 6 april 2020 en geldt ook voor publieke locaties als musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Hoewel we zien dat veel organisatoren en bezoekers direct gehoor geven aan deze maatregelen door het aflasten of verzetten van hun evenementen of bijeenkomsten, hebben de ministers van zowel Medische Zorg en Sport als van Justitie en Veiligheid de Veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om toe te zien op de uitvoering van de afgelastingen. Om dit toezicht uit te kunnen voeren, heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland een zogeheten noodverordening afgekondigd. Dit betekent dat activiteiten die in strijd zijn met de aangekondigde maatregel en plaatsvinden vanaf 14 maart strafbaar zijn. De Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zeeland maart 2020 betekent kortweg dat het verboden is om bijeenkomsten te hebben of te organiseren waar meer dan 100 mensen gelijktijdig samenkomen. Dit geldt voor verenigingen, kerken, clubs, horecagelegenheden, festivals etc.  Het maakt daarbij niet uit of de bijeenkomst binnen of buiten wordt gehouden. Ook wordt geen verschil gemaakt tussen bijvoorbeeld  bezoekers van een festival of het bedienend personeel: 100 personen is het maximum.

-Noodverordening artikelen 39 Wet veiligheidsregio en 176 Gemeentewet op Noodverordening COVID-19 VRZ.