Toerisme in Zeeland

We lichten hier de specifieke maatregelen toe voor toerisme in Zeeland in het Nederlands, Frans, Engels en Duits. We explain the specific measures for tourism in Zeeland in Dutch, French, English and German. 

 Hierbij gaan we onder andere in op:

- Particuliere verhuur weer toegestaan;

- Gebruik strandcabines weer toegestaan; 

- Geen regionale restricties meer op tweede woning;

- Openbare voorzieningen weer open op kampeerplaatsen, campings en jachthavens. 

Bekijk voor de volledige maatregelen en tips onderstaand pdf-document. View the PDF- document below for the full measures and tips.