Veelgestelde vragen dienstverlening gemeente coronavirus

De landelijke maatregelen in strijd tegen het coronavirus hebben mogelijk effect op onze dienstverlening. We kunnen ons goed voorstellen dat u hierover vragen heeft. In onderstaand overzicht geven wij antwoord op de meeste vragen. We blijven dit overzicht aanvullen zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. De meest actuele informatie van de overheid leest u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur). 

Laatste update: 11-06-2020

Wat zijn nu jullie openingstijden?

Wij hebben aangepaste openingstijden voor het gemeentehuis. U vindt de aangepaste openingstijden hier. U kunt alleen bij ons terecht op afspraak. Omdat veel collega’s thuiswerken, is het mogelijk dat u niet op korte termijn een afspraak kunt maken.

Wij vragen bezoekers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar het gemeentehuis, het VrijwilligersHuis of de werkplaatsen te komen. Heeft iemand in uw gezin koorts? Ook dan vragen we u thuis te blijven.

Blijven jullie telefonisch bereikbaar?

Ja, op maandag tot en met donderdag zijn wij van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Omdat er ook veel collega’s thuiswerken, duurt het mogelijk langer voordat u een collega aan de telefoon krijgt of wij uw vraag beantwoorden. Ons algemene telefoonnummer is 0113 – 23 83 83.

Is iedereen van de gemeente bereikbaar?

We laten zoveel mogelijk collega’s thuiswerken. In principe zijn zij dan nog steeds bereikbaar. Mogelijk duurt het wel langer voordat u een collega aan de telefoon krijgt en/of dat zij uw vraag (telefonisch of schriftelijk) beantwoorden

Kent het VrijwilligersHuis ook aangepaste openingstijden?

Nee, het VrijwilligersHuis blijft open volgens de gewone openingstijden en is dan telefonisch bereikbaar op 0113 – 31 19 99. Voor vormgeving- en printwerk kunt nog bij ons VrijwilligersHuis terecht. Voor actuele informatie en hulpvragen verwijzen wij u naar de website van het VrijwilligersHuis.

Wij vragen bezoekers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar het Vrijwilligershuis te komenHeeft iemand in uw gezin koorts? Ook dan vragen we u thuis te blijven.

Gaan de activiteiten van het VrijwilligersHuis door?

Nee, de activiteiten van ons VrijwilligersHuis zijn afgelast tot 1 september 2020.

Blijft de maaltijdvoorziening van het VrijwilligersHuis beschikbaar?

Ja, de maaltijdvoorziening van het VrijwilligersHuis blijft beschikbaar.

Zijn er nog huisbezoeken mogelijk? Bijvoorbeeld door de jongerenwerker of collega’s van het VrijwilligersHuis?

Vooralsnog vindt contact met uw contactpersoon vooral telefonisch plaats. Huisbezoeken worden alleen gedaan in urgente situaties.

Loopt de dienstverlening van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) gewoon door?

Ja, de opvoedondersteuning en dienstverlening van het CJG loopt gewoon door. Daar waar mogelijk doen we dat digitaal of telefonisch. Meer informatie over de dienstverlening van het CJG vindt u hier.

Kan ik nog een afspraak maken bij Burgerzaken?

Ja, dit kan weer digitaal bij het product van uw keuze. U kunt ook altijd contact opnemen met team Burgerzaken via 0113 – 23 84 43. 

Digitaal producten aanvragen blijft nog steeds mogelijk. U kunt bijvoorbeeld digitaal een uittreksel basisregistratie personen of burgerlijke stand aanvragen. Het doorgeven van een adreswijziging is ook digitaal mogelijk. Bekijk onze Aanvragen en regelen pagina voor alle mogelijkheden.

Wij vragen bezoekers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar het gemeentehuis te komen. Heeft iemand in uw gezin koorts? Ook dan vragen we u thuis te blijven.

Gaat mijn huwelijksplechtigheid wel door?

Als uw huwelijksvoltrekking (lees ook: partnerschapsregistratie) al gepland staat, neemt de gemeente contact met u op om de gevolgen van de maatregelen met u te bespreken. Onderstaande maatregelen gelden zolang de corona-maatregelen in Nederland van toepassing zijn.

De richtlijnen die we voorlopig aanhouden zijn:

  • Uw huwelijksplechtigheid kan doorgang vinden. Voor een huwelijksceremonie in de trouwboerderij geldt een grens van maximaal 14 tot 23 aanwezigen, inclusief het bruidspaar. Het aantal toegelaten aanwezigen wordt mede bepaald door het aantal personen in een gezamenlijke huishouden. In overleg met Burgerzaken wordt een indeling gemaakt.  
  • Bij een kosteloze huwelijksvoltrekking mogen enkel de getuigen (zonder partner) en eventueel kinderen van het bruidspaar aanwezig zijn.
  • We vragen gasten met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, of wanneer een gezinslid koorts heeft, thuis te blijven. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het bruidspaar.
  • Uitstel van uw huwelijksvoltrekking is mogelijk. Een nieuwe datum plannen we in overleg met u.
  • Een huwelijk op locatie en gebruik van een eigen trouwambtenaar is onder voorwaarden toegestaan, neem hiervoor contact op met team Burgerzaken. 

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

Blijven begrafenissen mogelijk?

Begrafenissen kunnen gewoon doorgang vinden, mits er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. We volgen de landelijke richtlijn van de BGNU. Het is niet toegestaan om een nazit te regelen en koffie en of thee te schenken. We vragen gasten met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, of wanneer een gezinslid koorts heeft, thuis te blijven.

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

Kan ik nog een vergunning aanvragen?

Ja, u kunt volgens de reguliere werkwijze vergunningen aanvragen. Mogelijk duurt het wel langer voordat u (telefonisch of schriftelijk) reactie krijgt. Vergunningen voor evenementen in de periode tot 1 september 2020 worden logischerwijs niet afgegeven.

Gaan de gemeenteraadsvergaderingen door?

De gemeenteraadsvergadering van donderdag 4 juni is digitaal. De informatieraden zenden we live uit en kunt u volgen via  https://borsele.gemeenteoplossingen.nl/kalender/2020/juni/4.

De griffier gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de wijze van vergaderen de komende tijd invulling te geven.

Wordt het afval nog opgehaald?

Ja, het rooster van ophalen van afval blijft ongewijzigd. Bekijk uw persoonlijke afvalkalender.

Blijft de milieustraat open?

Ja, de milieustraat blijft open. Om op de milieustraten de juiste afstanden tot elkaar te kunnen bewaren (>1,5 meter) zal mogelijk een gedoseerd toelatingssysteem worden toegepast. Er kunnen daardoor wachtrijen (auto’s) ontstaan buiten de poort. ZRD vraagt hiervoor ieders begrip. Kijk voor actuele informatie van de ZRD op www.zrd.nl.

Kan ik bij de werkplaats nog materiaal lenen?

We beperken ook op onze werkplaatsen de afspraken en contacten. Neem voor de zekerheid vooraf telefonisch contact op met de werkplaats over de mogelijkheden.

Blijft de kolkenzuiger beschikbaar?

Ja, de kolkenzuiger blijft beschikbaar. Als er een kolk verstopt is, kunt u dit melden bij de Buitendienst via 0113 – 23 84 52 en buiten kantoortijden via 0113 – 23 85 79.

Blijft de ongediertebestrijder beschikbaar?

Onze ongediertebestrijder blijft beschikbaar. Bij inwoners met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts zal onze ongediertebestrijder echter niet aan huis bezoeken.

Zijn er beperkingen bij GR de Bevelanden? Bijvoorbeeld bij Werken, Inkomen en Zorg?

Vanaf maandag 16 maart werkt GR de Bevelanden met een aangepaste dienstverlening, zoveel mogelijk gericht op digitaal en telefonisch. Kijk voor actuele informatie op de website van GR de Bevelanden.

Welke regelingen zijn er voor ondernemers?

Hier vindt u verschillende bestaande regelingen voor ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Bezoek dan het KvK Coronaloket.

Kan ik als ondernemer al aanspraak maken op deze regelingen?

Ja, vanaf 25 maart kunt u bij GR de Bevelanden terecht om een aanvraag in te dienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Klik hier voor meer informatie.

Ik kan de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen niet meer betalen door de coronacrisis. Wat nu?

Sabewa Zeeland neemt een pakket maatregelen om de gevolgen van de corona-crisis voor ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen te verzachten. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die geen problemen ondervinden kunnen belastingaanslag gewoon betalen. Ondernemers, burgers, verenigingen en instellingen die wel problemen ondervinden, kunnen uitstel van betaling tot 1 juli 2020 aanvragen. Dit kan via een speciaal formulier op de website van Sabewa Zeeland. Zij krijgen meer tijd om aan hun verplichtingen te voldoen.

Gaan de georganiseerde evenementen van de gemeente door?

Nee, de evenementen en bijeenkomsten die de gemeente tot 1 september 2020 (mede) organiseert, zijn afgelast of uitgesteld.

Moeten winkeliers maatregelen treffen?

Winkels worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.

Gaan markten in de dorpen nog door?

Ja, de weekmarkten gaan door omdat deze een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. De gemeente overlegt met de marktmeesters om te zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. Ook hier geldt de richtlijn van minimaal 1,5 meter. Toezichthouders van de gemeente Borsele controleren of standhouders zich aan de maatregelen houden.

Mag ik nog recreatief verblijven in de gemeente Borsele?

Alle typen accommodaties mogen vanaf 15 mei verhuurd worden. Voorwaarde is wel dat de huurders van de accommodatie geen gebruik hoeven te maken van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen. Particulieren, hotels, pensions en B&B’s mogen per 15 mei alle slaapplaatsen verhuren. Voor overige categorieën bedrijfsmatige verhuur geldt dat zij 50 % van hun toeristische slaapplaatsen mogen verhuren. Deze slaapplaatsen moeten zij dagelijks registeren in het registratiesysteem. Zie de website van Zeeland Veilig voor meer informatie.

Blijven de bibliotheken open?

Vanaf 18 mei gaat Bibliotheek Oosterschelde weer open. De bibliotheken kunt u op afspraak bezoeken. Meer informatie over de dienstverlening en veiligheidsmaatregelen vindt u op de website van de bibliotheek.

Blijven de dorpshuizen open?

De dorpshuizen mogen vanaf 1 juni weer open. Biljarten, darten en kaartspelen zijn toegestaan mits anderhalve meter afstand gehouden kan worden. Bij biljarten en darten geldt: de persoon die niet speelt, moet zitten. Verder gelden dezelfde regels als in de horeca. Kijk voor de meest actuele informatie op de website van het desbetreffende dorpshuis voor de daar geldende regels.

Blijven de gymzalen open?

De gymzalen mogen vanaf 11 mei weer gebruikt worden voor het bewegingsonderwijs. Scholen die hier gebruik van willen maken, overleggen dit met de contactpersoon van de gemeente. Voorwaarde is dat de gymzaal alleen voor lesdoeleinden gebruikt wordt en dat aan alle RIVM-richtlijnen voldaan wordt.

Blijven speeltuinen en openbare sportvelden open?

Ja, speeltuinen en openbare sportvelden blijven open. Wij vragen u om zoveel mogelijk grote groepen te mijden. Houd de landelijke richtlijn van minimaal 1,5 meter afstand tussen personen aan.

Gaan de activiteiten van Borsele Beweegt door?

Alleen de beweeglessen van het project ‘Een stapje fitter’ worden momenteel gegeven. De andere activiteiten gaan voorlopig nog niet door.

Gaan de BONS-activiteiten door?

Nee, alle activiteiten van BONS die dit schooljaar gepland stonden, zijn afgelast.

Mogen kerkdiensten doorgaan?

Religieuze en levensbeschouwelijke bijeenkomsten vinden bij voorkeur online plaats; ze kunnen fysiek alleen doorgang vinden als er maximaal 30 personen bij elkaar zijn die altijd 1,5 meter afstand houden. Kerkbesturen zijn gevraagd om na te denken over de digitale mogelijkheden om kerkdiensten toegankelijk te maken voor iedereen.

Veelgestelde vragen Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland publiceert ook regelmatig een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus in Zeeland. De meest actuele lijst vindt u hier.