Veelgestelde vragen dienstverlening gemeente coronavirus

De landelijke maatregelen in strijd tegen het coronavirus hebben mogelijk effect op onze dienstverlening. Per 15 december zijn de maatregelen weer aangescherpt. We kunnen ons goed voorstellen dat u hierover vragen heeft. In onderstaand overzicht geven wij antwoord op de meeste vragen. We blijven dit overzicht aanvullen zodra er nieuwe informatie beschikbaar is. De meest actuele informatie van de overheid leest u op www.rijksoverheid.nl/coronavirus. U kunt ook terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur). 

Laatste update: 17-12-2020

Wat zijn nu jullie openingstijden?

We hebben aangepaste openingstijden . U vindt onze openingstijden hier. U kunt alleen bij ons terecht op afspraak. Omdat een deel van de medewerkers thuiswerkt, is het mogelijk dat u niet op korte termijn een afspraak kunt maken. Mocht u naar het gemeentehuis komen, dan vragen wij u een mondkapje te dragen. Indien u zelf geen mondkapje heeft, dan zijn deze in het gemeentehuis beschikbaar. 

Wij vragen bezoekers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar het gemeentehuis, het VrijwilligersHuis of de werkplaatsen te komen. Heeft iemand in uw gezin koorts? Ook dan vragen we u thuis te blijven.

Blijven jullie telefonisch bereikbaar?

Ja, op maandag, dinsdag en woensdag zijn wij van 8.30 uur tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar. Op Donderdag is dit van 8.30 uur tot 20.00.  En op vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Omdat een deel van de medewerkers thuiswerkt, duurt het mogelijk langer voordat u een collega aan de telefoon krijgt of wij uw vraag beantwoorden. Ons algemene telefoonnummer is 0113 – 23 83 83.

Is iedereen van de gemeente bereikbaar?

Een groot deel van de medewerkers werkt thuis. In principe zijn zij dan nog steeds bereikbaar. Mogelijk duurt het wel langer voordat u een collega aan de telefoon krijgt en/of dat zij uw vraag (telefonisch of schriftelijk) beantwoorden

Kent het VrijwilligersHuis ook aangepaste openingstijden?

Nee, het VrijwilligersHuis is open volgens de gewone openingstijden en is dan telefonisch bereikbaar op 0113 – 31 19 99. Ook voor vormgeving- en printwerk kunt u bij ons VrijwilligersHuis terecht. Voor actuele informatie en hulpvragen verwijzen wij u naar de website van het VrijwilligersHuis.

Wij vragen bezoekers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar het Vrijwilligershuis te komenHeeft iemand in uw gezin koorts? Ook dan vragen we u thuis te blijven.

Gaan de activiteiten van het VrijwilligersHuis door?

Nee, de activiteiten van ons VrijwilligersHuis gaan voorlopig niet door. De maaltijdbezorging en personenalarmeringen gaan wel door.

Blijft de maaltijdvoorziening van het VrijwilligersHuis beschikbaar?

Ja, de maaltijdvoorziening van het VrijwilligersHuis blijft beschikbaar.

Zijn er nog huisbezoeken mogelijk? Bijvoorbeeld door de jongerenwerker of collega’s van het VrijwilligersHuis?

Vanuit het VrijwilligersHuis worden de huisbezoeken langzaam weer opgepakt. Deze vinden wel plaats met beschermingsmiddelen, de gezondheidscheck vooraf en uiteraard de 1,5 meter afstand. Als het kan, zoeken we naar alternatieven zoals buiten, telefonisch of online. Verder vindt contact met uw contactpersoon vooral telefonisch of online plaats.

Loopt de dienstverlening van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) gewoon door?

Ja, de opvoedondersteuning en dienstverlening van het CJG loopt gewoon door. We houden ons hierbij aan de geldende richtlijnen. Daar waar mogelijk doen we dat digitaal of telefonisch. Meer informatie over de dienstverlening van het CJG vindt u op de website van het CJG.

Kan ik nog een afspraak maken bij Burgerzaken?

Ja, dit kan digitaal bij het product van uw keuze. U kunt ook altijd contact opnemen met team Burgerzaken via 0113 – 23 83 83. 

Digitaal producten aanvragen blijft nog steeds mogelijk. U kunt bijvoorbeeld digitaal een uittreksel basisregistratie personen of burgerlijke stand aanvragen. Het doorgeven van een adreswijziging is ook digitaal mogelijk. Bekijk onze Aanvragen en regelen pagina voor alle mogelijkheden.

Wij vragen bezoekers met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts niet naar het gemeentehuis te komen. Heeft iemand in uw gezin koorts? Ook dan vragen we u thuis te blijven.

Gaat mijn huwelijksplechtigheid wel door?

Als uw huwelijksvoltrekking (lees ook: partnerschapsregistratie) al gepland staat, neemt de gemeente contact met u op om de gevolgen van de maatregelen met u te bespreken. Onderstaande maatregelen gelden zolang de coronamaatregelen in Nederland van toepassing zijn.

De richtlijnen die we voorlopig aanhouden zijn:

  • Uw huwelijksplechtigheid kan doorgang vinden. Voor een huwelijksceremonie in de trouwboerderij geldt een grens van maximaal 23 aanwezigen, inclusief het bruidspaar, fotograaf en kinderen. Het aantal toegelaten aanwezigen wordt mede bepaald door het aantal personen in een gezamenlijke huishouden. In overleg met Burgerzaken wordt een indeling gemaakt.  
  • Bij een kosteloze huwelijksvoltrekking mogen enkel de getuigen (zonder partner) en eventueel kinderen van het bruidspaar aanwezig zijn.In alle publieke ruimten geldt landelijk het advies om een niet-medisch mondkapje te dragen. In de trouwboerderij volgen we dat advies en vragen we het bruidspaar en de gasten om een mondkapje te dragen. Het mondkapje mag af zodra men in de trouwzaal op de zitplaats zit.  Als men de trouwzaal weer verlaat wordt gevraagd om het mondkapje weer te dragen.
  • We vragen gasten met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, of wanneer een gezinslid koorts heeft, thuis te blijven. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor het bruidspaar.
  • Uitstel van uw huwelijksvoltrekking is mogelijk. Een nieuwe datum plannen we in overleg met u.
  • Een huwelijk op eigen locatie is vanaf 25 augustus tot nader orde niet mogelijk.  

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

Blijven begrafenissen mogelijk?

We volgen de landelijke richtlijn van de Rijksoverheid. Mensen die bijeenkomen voor een uitvaart of condoleance zijn uitgezonderd van de regel dat een gezelschap uit maximaal 4 personen mag bestaan. Voor een uitvaart geldt nog steeds dat er geen maximum is aan het aantal personen dat bij elkaar mag komen. Wel gelden nog steeds de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf. Als dat niet kan, geldt wel een maximumaantal: 100 bezoekers voor binnen of een maximum van 250 bezoekers voor buiten (zonder personeel).Mensen zitten  op 1,5 meter afstand en de adviezen van het RIVM ten aanzien van zingen en ventilatie in gebouwen worden opgevolgd.

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

Kan ik nog een vergunning aanvragen?

Nee, momenteel zijn evenementen in Nederland verboden. Wij geven dus geen evenementenvergunningen af. 

Gaan de gemeenteraadsvergaderingen door?

Middels een andere opstelling is het mogelijk om conform de RIVM-richtlijnen fysiek te vergaderen in de raadsboerderij. De nieuwe opstelling zorgt ervoor dat er geen extra ruimte is voor publiek en pers. De informatieraden zenden we live uit en zijn te vinden via de vergaderkalender.  Per keer wordt bekeken of de inforaad fysiek of digitaal plaatsvindt. Het raadsleden spreekuur vindt voorlopig schriftelijk plaats. Deze vinden plaats op 28 januari, 25 februari, 25 maart, 27 mei, 17 juni, 1 juli, 9 & 30 september, 21 oktober, 25 november en 16 december. Uw bijdrage kunt u twee dagen van te voren, om 12 uur in de middag mailen naar info@borsele.nl t.a.v. de griffier.

Wordt het afval nog opgehaald?

Rond de feestdagen kan het zijn dat het ophalen van uw huisvuil wijzigt. Kijk op www.borsele.nl/afval voor uw persoonlijke afvalkalender

Blijft de milieustraat open?

Ja, de milieustraat blijft open. Om op de milieustraten de juiste afstanden tot elkaar te kunnen bewaren (>1,5 meter) zal mogelijk een gedoseerd toelatingssysteem worden toegepast. Er kunnen daardoor wachtrijen (auto’s) ontstaan buiten de poort. ZRD vraagt hiervoor ieders begrip. Kijk voor actuele informatie van de ZRD op www.zrd.nl.

Blijft de kolkenzuiger beschikbaar?

Ja, de kolkenzuiger blijft beschikbaar. Als er een kolk verstopt is, kunt u dit melden bij de Buitendienst via 0113 – 23 84 52 en buiten kantoortijden via 0113 – 23 85 79.

Blijft de ongediertebestrijder beschikbaar?

Onze ongediertebestrijder blijft beschikbaar. Bij inwoners met neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts zal onze ongediertebestrijder echter niet aan huis bezoeken.

Zijn er beperkingen bij GR de Bevelanden? Bijvoorbeeld bij Werk, Inkomen en Zorg?

Kijk voor de meest actuele informatie over de dienstverlening op de website van GR de Bevelanden.

Welke regelingen zijn er voor ondernemers?

Hier vindt u verschillende bestaande regelingen voor ondernemers die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Heeft u ondernemersvragen over het coronavirus? Bezoek dan het KvK Coronaloket.

Kan ik als ondernemer al aanspraak maken op deze regelingen?

Ja, vanaf 25 maart kunt u bij GR de Bevelanden terecht om een aanvraag in te dienen met betrekking tot de maatregelen inkomensondersteuning levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Klik hier voor meer informatie.

Gaan de georganiseerde evenementen van de gemeente door?

We kijken per evenement/bijeenkomst of deze door gaat en op welke wijze (fysiek of digitaal).

Welke winkels zijn gesloten?

De detailhandel is gesloten. Winkels die gericht zijn op eerste levensbehoeften mogen wel open blijven. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. 

Gaan markten in de dorpen nog door?

Ja, de weekmarkten gaan door omdat deze een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. De gemeente overlegt met de marktmeesters om te zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. Ook hier geldt de richtlijn van minimaal 1,5 meter. Toezichthouders van de gemeente Borsele controleren of standhouders zich aan de maatregelen houden.

Mag ik nog recreatief verblijven in de gemeente Borsele?

Alle typen accommodaties mogen vanaf 15 mei verhuurd worden. Vanaf maandag 15 juni mogen alle campings in Nederland weer hun sanitaire ruimtes gebruiken. In Zeeland stopt tegelijkertijd de begrenzing op het aantal verhuurde slaapplaatsen. Alle vormen van toeristisch nachtverblijf zijn weer toegestaan. Registreren is niet meer nodig. Openbare sanitaire voorzieningen zijn weer open op kampeerplaatsen, campings en jachthavens

Blijven de bibliotheken open?

De Bibliotheek Oosterschelde is alleen open voor het afhalen en terugbrengen van boeken. Meer informatie over de dienstverlening en veiligheidsmaatregelen vindt u op de website van de bibliotheek.

Blijven de dorpshuizen open?

Dorpshuizen zijn dicht voor publiek. Dat betekent dat zij gesloten zijn voor vrije inloop. Een dorpshuis mag wel activiteiten organiseren, maar alleen voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid. 

Blijven de gymzalen open?

Nee,  sporten in een binnenruimte is momenteel niet toegestaan. Dit geldt in ieder geval zolang de huidige coronamaatregelen gelden.

Blijven speeltuinen en openbare sportvelden open?

Ja, speeltuinen en openbare sportvelden blijven open. Wij vragen u om zoveel mogelijk grote groepen te mijden. Houd de landelijke richtlijn van minimaal 1,5 meter afstand tussen personen aan en houdt u de landelijke richtlijnen aan. 

Gaan de activiteiten van Borsele Beweegt door?

De activiteiten van Borsele Beweegt gaan door. De beweeglessen voor ‘Een stapje fitter’ en de activiteiten in de beweegtuinen vinden weer plaats. In de herfstvakantie organiseren we laagdrempelige activiteiten voor de basisschooljeugd. Kijk voor de laatste informatie op de website van Borsele Beweegt.

Gaan de BONS-activiteiten door?

De BONS-activiteiten zijn per ingang van het nieuwe schooljaar weer van start gegaan. Deze blijven doorgaan, ook na de aangescherpte maatregelen. Hierbij worden de geldende maatregelen altijd in acht genomen.

Mogen kerkdiensten doorgaan?

Ja, de kerkdiensten mogen doorgaan mits de bezoekers een vaste zitplaats hebben. Het advies is om zoveel mogelijk met maximaal 30 personen aanwezig te zijn.   Als u 18 jaar of ouder bent, moet u ook 1,5 meter afstand houden tot mensen buiten uw huishouden. Het advies is om niet te zingen tijdens de dienst om verspreiding va het coronavirus te voorkomen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Veelgestelde vragen Veiligheidsregio Zeeland

Veiligheidsregio Zeeland publiceert ook regelmatig een lijst met veelgestelde vragen over het coronavirus in Zeeland. De meest actuele lijst vindt u hier.