Open monumentendag

Jaarlijks organiseren de gemeente, de verschillende ondernemers en bezitters van een monument, de Open Monumentendag. Op deze dag staan veel oude en historische gebouwen in de Zak van Zuid-Beveland, open voor publiek.

Voor de 33ste keer wordt Open Monumentendag georganiseerd. Het landelijke thema is de afgeleide van de Europese titel ‘Arts & Entertainment’ en vertaald naar ‘Plekken van Plezier’. Het thema gaat in op de feestelijke en artistieke kant van het leven door de eeuwen heen.

Over de monumenten van de gemeente Borsele is heel veel informatie te vinden. Het accent ligt dit jaar op de kern ’s-Heerenhoek met als centrale punt de Willibrorduskerk, waar wij het informatiepunt hebben opgesteld. U leest daarom in dit boekje uitgebreidere informatie over het dorp en de omgeving, maar ook over de gebruiken die horen bij het thema.

Wij zijn de monumenteneigenaren ook dit jaar dankbaar voor hun inzet en voor het openstellen van hun monument. Wanneer u hun monument bezoekt en de eigenaren aanspreekt, zullen zij met enthousiasme vertellen over de bijzonderheden. In het programmaboekje hebben wij eveneens bij de monumenten een referentie naar het thema opgenomen, voor zover dit bij ons bekend is.

Wij wensen u veel plezier tijdens uw bezoek aan de monumenten.

Comité Open Monumentendag Borsele

Compleet programma

Bekijk het complete programma van Open Monumentendag in de gemeente Borsele in de folder.