Open monumentendag

Jaarlijks organiseren de gemeente, de verschillende ondernemers en bezitters van een monument, de Open Monumentendag. Op deze dag staan veel oude en historische gebouwen in de Zak van Zuid-Beveland, open voor publiek.

Open Monumentendag organiseren we ieder jaar in het tweede weekend van september. Vanwege het Europese jaar van het Cultureel erfgoed is dit jaar gekozen om voor de 32e Open Monumentendag het accent te leggen op het plaatselijke cultureel erfgoed in de Europese dimensie.

In het erfgoed van Borsele vinden wij ook sporen terug die verwijzen naar invloeden van buiten de nationale grenzen. De invloeden vinden wij terug in de gebouwen, maar ook in de polders en waterwegen, doordat diverse volkeren de gemeente Borsele hebben bezocht en/ of er zich hebben gevestigd.

Ook dit jaar hebben wij met zorg een programma samengesteld waarbij de verbinding met Europa tot uitdrukking komt. Wij zijn dankbaar voor de diverse enthousiaste monumenteneigenaren die zich hebben aangemeld en hun monument voor bezichtiging openstellen. In het programmaboekje hebben wij de adressen opgenomen. In de omschrijving van het monument treft u de verwijzingen aan. Dit jaar ligt het accent op het dorp Kwadendamme met het informatiepunt in de Bonifaciuskerk.

Compleet programma

Bekijk het complete programma van Open Monumentendag in de gemeente Borsele in de folder.