Duurzaam (ver)bouwen

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu. Het gaat hierbij niet alleen om energiebesparing, maar ook om gebruik van duurzame materialen, een gezond binnenmilieu, duurzaam slopen zodat de materialen hergebruikt kunnen worden, verantwoord watergebruik en voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Borsele energiegemeente

Borsele is de energiegemeente van Nederland. Dat er niet enkel fossiele of nucleaire energie wordt opgewekt was te verwachten. De hoeveelheid is echter verrassend. Er zijn inmiddels ruim 18.000 zonnepanelen in onze gemeente geïnstalleerd.