Particulier

Subsidie zonnepanelen in Oostgaarde, ‘s-Gravenpolder

Zonnig wonen in Oostgaarde

Bouwt u in de wijk Oostgaarde in ’s-Gravenpolder en wilt u zonnepanelen plaatsen? Vraag dan de subsidie voor zonne-energie aan. Deze subsidie kan oplopen tot € 1.500,00 per woning.

Zonne-energie

Zeeland is de provincie met de meeste zonuren in Nederland. Zeeland is dan ook uitermate geschikt voor de opwekking van zonne-energie. Hiervoor worden PV-panelen (Photo Voltaïsch) gebruikt. Op de aanschaf van deze zonnepanelen kunt u nu subsidie ontvangen.

Wanneer krijgt u subsidie?

U ontvangt subsidie wanneer u zonnepanelen op het dak van uw woning plaatst. De installatie moet volgens de geldende veiligheidseisen plaatsvinden. Ook moeten er een omvormer en een productiemeter worden geplaatst. Daarnaast mogen de panelen niet dienen om de wettelijke Energie Prestatie Norm te behalen. Ze moeten dus als aanvullend worden beschouwd.

Wat is uw voordeel?

Als u uitgaat van een installatie van 2000 Wattpiek (Wp)/ circa 1750 kWh, betaalt u voor de aanschaf en installatie in totaal ongeveer € 2.800,00. Als u daar de gemeentelijke subsidie van aftrekt, kost het u maar € 1.300,00. Wanneer u ook gebruik kunt maken van de teruggave van de BTW vallen de kosten nog lager uit.

Wilt u meer weten?

Neemt u contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, (0113)238488.
Wilt u gebruik maken van deze subsidie voor zonnepanelen? Stuurt u dan het aanvraagformulier ingevuld aan ons op. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Subsidie duurzame energie en levensloopbestendigheid in Oude Vreeland II, Kwadendamme

Duurzame energie en levensloopbestendigheid in Oude Vreeland II

Woont u in de wijk Oude Vreeland II in Kwadendamme? Dan kunt u subsidie ontvangen voor het levensloopbestendig maken en/of verduurzamen van uw woning. Denkt u daarbij aan het toepassen van zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp, douchewater warmte terugwinning en een slaap- en/of badkamer op de begane grond.

Wat is uw voordeel?

Voor zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp kunt u maximaal € 1.000,00 subsidie ontvangen. Zo betaalt u voor een set zonnepanelen van 2000 Wp/ circa 1750 kWh. geen € 2.800,00, maar € 2.300,00. Voor een zonneboiler betaalt u geen € 2.900,00, maar € 1.900,00. Voor een warmtepomp betaalt u geen € 9.000,00, maar € 8.000,00.
Wilt u een techniek toepassen, waardoor de warmte van het gebruikte douchewater wordt herbenut? Dan betaalt u € 550,00 in plaats van € 750,00. Als u een slaap- of badkamer op de begane grond aanbrengt, komt u in aanmerking voor € 700,00. U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

Regeling Particuliere Woningverbetering Borsele 1 en 2

In Borsele wordt veel waarde gehecht aan een goed leef- en woonkwaliteit. Wij vinden het dan ook belangrijk dat hierin wordt geïnvesteerd. Met de RPW-B1 en RPW-B2 helpen wij inwoners op weg om in hun eigen woning te investeren op het gebied van energiebesparing, cascoverbetering en levensloopbestendigheid. Het gaat om een stimuleringslening waar weinig rente voor wordt betaald.

Voor de RPW-B1 en RPW-B2 hebben we o.a. de volgende spelregels geformuleerd:

 • RPW-B1 is bedoeld voor bestaande woningen, die bestemd zijn voor permanente bewoning en een WOZ-waarde vertegenwoordigen van < € 170.000,00
 • RPW-B2 is bedoeld voor bestaande woningen, die bestemd zijn voor permanente bewoning en een WOZ-waarde vertegenwoordigen vanaf € 170.000,00
 • de minimale hoogte van de lening bedraagt € 5.000,00 de maximale hoogte van de lening bedraagt € 25.000,00
 • het rentepercentage van de RPW-B1 bedraagt 1,9 procent en geldt gedurende de gehele looptijd van de lening
 • het rentepercentage van de RPW-B2 bedraagt 3,0 procent onder het 15-jaars SVn-tarief met een minimum van 2,4 procent
 • afhankelijk van het bouwjaar van de woning kan de lening op één of meerdere thema’s (energiebesparing, cascoverbetering en levensloopbestendigheid) worden ingezet
 • Er is een leningenplafond vastgesteld voor de periode 2017 tot en met 2019, gezamenlijk geldend voor de Starterslening, RPW-B1 en RPW-B2. Deze bedraagt voor deze periode €750.000,-
 • het doorschuiven van het budget is beperkt mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Wouters, op telefoonnummer 0113 23 84 60 of pwwouters@borsele.nl.

De Energiebespaarlening van het Rijk, IkInvesteerSlim

De Energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Via maandelijkse betalingen van de lening spreidt u de kosten over meerdere jaren. Maar nog belangrijker: misschien gaat u wel direct besparen! Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energiebespaarlening te dekken. Mogelijk kunt u zelfs wat extra besparen. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim!

Kenmerken van de Energiebespaarlening

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.
 • Het is een jaarannuïteitenlening.
 • U kunt minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00 lenen.
 • Voor bedragen tot € 5.000,00 is de looptijd van de lening zeven jaar.
 • Voor bedragen van € 5.000,00 en meer is de looptijd van de lening tien jaar.
 • Vanaf € 15.000,00 mag u kiezen tussen een looptijd van tien of vijftien jaar.
 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat. 
 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.
 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,00).
 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst.
 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.
 • De Energiebespaarlening wordt onderhands verstrekt.

Meer informatie kunt u vinden op www.ikinvesteerslim.nl.

BTW voordeel zonnepanelen

Als u als particulier met zonnepanelen energie levert aan uw energieleverancier, kunt u door een uitspraak van het Europese Hof worden aangemerkt als ondernemer voor de btw.

Meer informatie

Levert u energie aan uw energieleverancier met zonnepanelen en vraagt u zich af of u zich moet melden bij de Belastingdienst? Of wanneer u ondernemer bent, en hoe u de btw berekent? Lees dan de antwoorden op veelgestelde vragen over dit onderwerp. U vindt deze vragen onderaan deze pagina. 

Comfortabel, veilig en langer zelfstandig thuis wonen?

Hoge opstapjes? Gladde vloeren? Dan is het wel verstandig om uw woning met een kritische blik te bekijken. Jaarlijks worden ruim 230.000 mensen van 55 jaar en ouder behandeld na een ongeval in huis. Eenvoudige aanpassingen maken uw huis veilig en comfortabel. Dan kunt u er nog jaren met plezier in blijven wonen.
Subsidie
Wij willen onze inwoners graag helpen bij het realiseren van aanpassingen. Hiervoor is deze regeling opgesteld. Met deze actie kunt u susidie krijgen voor maximaal € 2000,00. De voorwaarden zijn wel dat u 55 jaar of ouder bent en/of lichamelijke beperkingen heeft.
Verschillende aanpassingen komen in aanmerking voor de subdidie. Denkt u aan het verwijderen van drempels en opstapjes. Maar ook bijvoorbeeld een aangepaste douche of een verhoogd toilet.

Wilt u meer weten?

Neemt u contact op met het vrijwilligershuis van de gemeente Borsele, (0113)316157