Economisch Sterk Borsele

Waarom?

U bent ondernemer in de gemeente Borsele. U ziet kansen en ontwikkelingen op u afkomen. U wilt deze aangrijpen en indien nodig samenwerkingen opzoeken die u daarbij helpen.

Wij willen samen met onze ondernemers onderzoeken hoe we de toekomst tegemoet moeten gaan. Wat zijn toekomstige kansen en ontwikkelingen. Hoe kunnen ondernemers alleen of samen gebruik maken van deze kansen en hoe kan de gemeente Borsele hun daarin faciliteren.

Waar beginnen we?

Op woensdag 15 januari hebben we de aftrap gegeven voor het schrijven van ons economisch beleid. Dit doen we onder de naam ‘Economisch Sterk Borsele’. Bij deze bijeenkomst was een gemengd gezelschap van ondernemers aanwezig. Zij hebben hun visie gegeven over de thema’s:

  • Toekkomstbestendige werklocaties;
  • Vitale centra en voorzieningen;
  • Kansen in het buitengebied; en
  • Arbeidsmarkt.

De Stec Groep begeleidt de gemeente bij het schrijven van het nieuwe beleid. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van economische analyses en deze vertalen naar ‘gewone mensen taal’. Uiteindelijk bevat de nota een economische analyse en een concrete actielijst. Deze actielijst beschrijft acties die ondernemers en de gemeente kunnen uitvoeren. Hierin zetten we in op samenwerking.

De Stec Groep gaat aan de slag met de input die ontvangen is tijdens de eerste bijeenkomst.

Hoe gaan we verder?

We gaan eerst kijken wat we hebben opgehaald tijdens de aftrap. Op basis daarvan wordt nagegaan of we nog extra verdiepende bijeenkomsten moeten organiseren. Als dat het geval is dan worden de desbetreffende ondernemers daar tijdig van op de hoogte gesteld.

Er volgt hoe dan ook een tweede bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de acties die op basis van de eerste bijeenkomst zijn geformuleerd. Ook eventuele aanvullende acties worden gepresenteerd. We vragen aan de aanwezige ondernemers om een reactie en vervolgens gaan we prioriteiten aanbrengen in de actielijst. Alle ondernemers die geïnteresseerd zijn heten we op deze avond van harte welkom.

In het derde kwartaal van dit jaar willen we de nota officieel laten vaststellen door de gemeenteraad. Zodra dit gebeurd is dan is het voornemen om begin 2021 te beginnen met de uitvoering van de actielijst.

Hoe kunt u ons helpen?

U helpt ons door zelf na te denken hoe u kan inspelen op toekomstige kansen en ontwikkelingen. Zijn hierbij samenwerkingen nodig en hoe kan de gemeente een faciliterende rol spelen? Tijdens de bijeenkomsten vragen wij u om deze ideeën met ons te delen.

Waarom deze webpagina?

Deze webpagina is aangemaakt om informatie met u te delen. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom Economisch Sterk Borsele. Als u toch nog aanvullende vragen heeft dan kunt u altijd contact opnemen met Mariska van Nieuwenhuijzen of Lowie Mangnus. Zij zijn het aanspreekpunt vanuit de gemeente. Zij zijn bereikbaar via:

E-mail: mvn@borsele.nl / lmangnus@borsele.nl

Tel: 0113-238465 / 0113-238312

Uw visie delen?

Bent u niet bij de eerste consultatiesessie aanwezig geweest en wilt u, uw visie delen dan is dat mogelijk door hier te klikken.

Achtergrondinformatie en documenten