Leidraad gemeenteraad

Gemeenteraadsleden in de gemeente Borsele kunnen gebruik maken van een Leidraad voor raadsleden. Bij deze leidraad horen vier formats voor de verschillende raadsinstrumenten. 

Amendement (Word)

Initiatiefvoorstel (Word)

Motie (Word)

Verzoek tot het houden van interpellatie (Word)