Raadscyclus

Informatiebijeenkomst

Afvaardigingen van de raad en collegeleden informeren de raad over actuele onderwerpen. Uiteraard zijn ook overige belangstellenden welkom op een informatiebijeenkomst. Meepraten kan ook. De data en onderwerpen van deze avonden worden in de Bevelandse Bode en op deze website gepubliceerd. Ditzelfde geldt voor de kaderstellende avonden.

Raadsvergadering

Deze wordt eens in de maand gehouden op een donderdag. De vergadering begint altijd met het spreekrecht voor de publieke tribune. U kunt hier inspreken over punten die op de agenda staan. U mag ook uw mening geven over onderwerpen die daar niet op voorkomen. Vervolgens worden de punten op de agenda afgehandeld. Eerst de punten waar geen van de raadsleden het woord over heeft gevraagd. Daarna volgen de agendapunten waar de raadsleden wel over willen discussiƫren.

Tijdens de raadsvergadering komt het geregeld voor dat een schorsing wordt gevraagd. Deze schorsing kan gebruikt worden om voor de daadwerkelijke besluitvorming contact te hebben tussen raadsleden en publiek. Bovendien hebben de fracties tijdens een schorsing de gelegenheid om zich intern en/of onderling te beraden. Na de schorsing kan er een besluit worden genomen. De raadsvergadering begint om 20.00 uur.

Met een zekere regelmaat komen de werkzaamheden van de raad terug. De daarbij behorende activiteiten worden dan ook al vroegtijdig ingepland. In dit verband kunnen we noemen:

  • bijeenkomsten van het raadspresidium, een soort dagelijks bestuur van de raad dat allerlei interne aangelegenheden van de raad bespreekt;
  • de besluitvormende raadsvergaderingen;
  • informatieavonden en kaderstellende avonden;
  • fractieavonden;
  • werkbezoeken.

Agenda van de raadsbijeenkomsten

Fractieavonden

Voor intern beraad van de fracties worden fractieavonden gehouden. Wilt u daarbij aanwezig zijn om uw belangen te behartigen? Neemt u dan contact op met de desbetreffende fractievoorzitter.