Raadspresidium

Het presidium bestaat uit de volgende raadsleden:

  • P.B.J. van 't Westeinde (CDA)
  • G.A. Gunter (SGP/ChristenUnie)
  • I. Brilleman (PvdA)
  • R.W. Boekholt (VVD)
  • A. van de Ree (D66)
  • M.C. van Hekken (Lokale Partij Borsele)
  • J.G.M. Verbrugge (OPA Borsele)

De burgemeester is voorzitter van het presidium. De gemeentesecretaris en de griffier zijn er bij als ambtelijke ondersteuning.
Het presidium stelt de voorlopige agenda voor de raadsvergaderingen vast en bespreekt de werkwijze van de raad.
De vergaderingen van het presidium worden meestal gehouden op de derde donderdag van de maand in het gemeentehuis. Deze zijn openbaar. Datum en tijdstip van aanvang van de vergadering vindt u onder vergaderschema.

Verslagen

De verslagen komen op de website na vaststelling in de eerstvolgende vergadering. U vindt ze in het vergaderschema.