Herbestrating Scheldestraat

‎De bestrating van de Scheldestraat is van slechte kwaliteit. Wij gaan daarom de Scheldestraat herbestraten. Tijdens deze herbestrating richten wij ook een deel van de Deltastraat opnieuw in. Wij lichten graag de werkzaamheden en planning toe. 

Ontwerp

Het profiel van de Scheldestraat wijzigt nauwelijks. Het trottoir blijft dezelfde breedte. De rijbaan wordt 5,50 meter breed waarop ook de auto’s parkeren. Wij geven hierbij geen aparte parkeerstrook aan. Op deze manier kan wisselend geparkeerd worden wat de snelheid in de straat reduceert.

De smalle strook bestrating voor de huisnummers 1 tot en met 9 handhaven wij ook. In plaats van tegels, bestraten wij deze strook met gebakken klinkers. Dit is dezelfde constructie die wij ook toepasten bij de herinrichting van de Zandkreekstraat.

Naast de herbestrating van de Scheldestraat richten wij het gedeelte van de Deltastraat, met de parkeervakken, opnieuw in. Het groen in dit deel van de straat heeft weinig kwaliteit. Daarnaast is de parkeerdruk hier groot, er is behoefte aan extra parkeervakken. Deze twee aandachtspunten hebben wij vertaald naar een ontwerp waarbij de parkeervakken onderbroken worden door grote plantvakken met bomen en vaste planten. Omdat de parkeervakken aan de zijde van de Kraaijert in eigendom zijn van SVRZ hebben wij dit ontwerp uiteraard eerst met hen afgestemd.

Deze parkeervakken voorzien wij van gebakken klinkers. De parkeervakken aan de andere kant van de straat voeren wij uit in grasdoorgroeiplaten. Wij doen dit om de groenstructuur aan deze zijde van de Deltastraat te versterken. De inritten voorzien wij van (dikke) tegels. Op deze manier is duidelijk dat hierop door derden niet geparkeerd mag worden.

De bestaande bomen in het in te richten deel van de Deltastraat zijn van slechte kwaliteit. Vooruitlopend op de werkzaamheden rooien wij deze bomen. Dit doen wij al op korte termijn om rekening te houden met het broedseizoen.

Om de Scheldestraat en de Damstraat met elkaar te verbinden leggen wij achter de parkeervakken een trottoir aan. Tegen de erfgrens planten wij een haag aan om een fraaie afscherming met de particuliere tuinen te creëren. Naast de ontwerptekening staan op de genoemde internetsite ook referentiebeelden van het groen wat wij aanplanten.

Openbare verlichting

Vooruitlopend op de werkzaamheden verplaatsen wij de straatverlichting in de Scheldestraat en Deltastraat om een gelijkmatig verlichtingsniveau te realiseren. De lantaarnpalen verplaatsen wij op basis van normen van de NSVV (Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde). Op de tekening vindt u de nieuwe locaties van de lantaarnpalen.

Planning

Wij streven ernaar om de herbestrating van de Scheldestraat en Deltastraat medio juni uit te voeren. Wanneer bekend is welke aannemer de werkzaamheden uit gaat voeren en wat de exacte planning en werkvolgorde is, informeren wij u per brief.

Vragen?

Wij realiseren ons dat persoonlijk contact, bijvoorbeeld tijdens een inloopavond, gemakkelijk voor u is om vragen te stellen over de werkzaamheden. Nu dit helaas niet kan, willen wij er toch alles aan doen om uw vragen te beantwoorden. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de heer Kesselaar van het team Leefomgeving. De heer Kesselaar is te bereiken op telefoonnummer 0113-238587 of via e-mailadres skesselaar@borsele.nl. Samen met hem kunt u bepalen of de vraag telefonisch behandeld kan worden of dat u de voorkeur geeft aan een (digitaal) overleg.