Herinrichting Eendvogelstraat

In het Meerjarenprogramma Infrastructuur Borsele is herinrichting van de Eendvogelstraat opgenomen. De reden hiervoor is dat de Eendvogelstraat niet volledig voldoet aan de basiskenmerken waaraan een weg moet voldoen. Met een herinrichting wordt de weg beter herkenbaar en veiliger.

Geef uw mening

Bij de herinrichting hebben we gekozen om inwoners vooraf te betrekken bij de herinrichting zonder eerst een ontwerp neer te leggen. Zo willen we zo breed mogelijk informatie ophalen bij inwoners. Hiervoor hebben we in november een enquête uitgezet. De uitkomsten van de enquête worden hier geplaatst na afronding van het onderzoek in december 2019.