Inburgeren

Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

U bent verplicht om in te burgeren als u:

  • een verblijfsvergunning hebt;
  • een religieus beroep hebt (bijvoorbeeld dominee, pastor, imam of rabbijn);
  • lesgeeft in godsdienst of levensbeschouwing.

Vrijwillig inburgeren kan ook. Dat betekent dat u het zelf graag wilt, maar dat het niet verplicht is.

Voor meer informatie over inburgeren kunt u terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.