Inkomen en schulden

Wanneer u niet genoeg geld heeft om van te leven (eten, huur, kleding) en wanneer u niet binnenkort zelf voor voldoende inkomsten kunt zorgen, dan kan 'bijstand’ door middel van een uitkering een uitkomst zijn. Aan deze uitkering zijn ook verplichtingen verbonden. U moet bijvoorbeeld juiste informatie verstrekken die nodig is om het recht op een uitkering te kunnen vaststellen. Daarnaast gelden andere verplichtingen, zoals de plicht om betaald werk te zoeken. De bedoeling daarvan is dat u er alles aan doet om een eigen inkomen te verkrijgen en dat u niet meer afhankelijk bent van een gemeentelijke uitkering.

U kunt bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ terecht voor informatie over welke bijzondere bijstand en minimaregelingen er zijn, over hoe u een uitkering aan kunt vragen en welke rechten en plichten hier aan verbonden zijn.