Kerntaken

Borsele staat voor grote financiële uitdagingen. Jaarlijks moet ongeveer 3 miljoen euro bezuinigd worden op een begroting van ongeveer 52 miljoen euro. De gemeente start een kerntakenonderzoek om erachter te komen wat voor gemeente Borsele financieel wil en kan zijn.

Kerntakenonderzoek om enkele miljoenen euro’s te bezuinigen

Door onder meer grote tekorten in het sociaal domein worden we gedwongen om keuzes te maken die direct van invloed zijn op de leefomgeving van onze inwoners. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken, voeren we een kerntakenonderzoek uit met als doel om te bepalen welke gemeente we willen en (financieel) kunnen zijn. Aan de hand van de resultaten uit het kerntakenonderzoek vindt in de gemeenteraad een discussie plaats over welke taken we als gemeente in de toekomst wel, niet of op een andere wijze moeten uitvoeren. Deze discussie geeft ook richting aan eventuele bezuinigingen die we vervolgens moeten gaan doorvoeren.

Waar kan óf moet het minder?

In de gesprekken die we hierover moeten voeren, kijken we verder dan hetgeen behouden moet blijven. We zoeken juist naar de mogelijkheden waar het minder kan of minder moet. De situatie dwingt ons hier immers toe. Aan het einde van dit jaar is meer zicht op de mogelijke bezuinigingen. We gaan op dat moment ook graag in gesprek met inwoners, dorps- en adviesraden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. In maart 2021 beslist de gemeenteraad over de kerntaken en welke bezuinigingen doorgevoerd worden.