Planning kerntakenonderzoek

Lees hier meer informatie over de planning van het kerntakenonderzoek.

Juli 2020

Gemeenteraad geeft aftrap kerntakenonderzoek door krediet beschikbaar te stellen en het bureau KplusV opdracht te geven om de gemeente te ondersteunen.

Juli – augustus 2020

Bureau KplusV voert in de zomer voorbereidend een documentenstudie uit.  Ook starten ze met het in beeld brengen van taken die wij als gemeente uitvoeren en de wijze waarop wij dit doen, ook in samenwerkingsverband. En ze kijken hoe onze (financiële) situatie zich verhoudt tot andere gemeenten van ongeveer dezelfde grootte en met dezelfde kenmerken.

Regiegroep vanuit de gemeenteraad geeft akkoord op proces en planning. In september vindt nog gesprek plaats over de wijze waarop participatie wordt ingezet gedurende het proces.

September 2020

Gemeenteraad bespreekt onder leiding van KplusV haar visie op de gemeente in de toekomst.

Via een online (en papieren) vragenlijst vragen we inwoners over hun visie op onze financiële uitdagingen. Deze input moet de raadsleden een gevoel geven hoe de samenleving kijkt tegen onze uitdagingen.

Oktober 2020

Gemeenteraad bespreekt onder leiding van KplusV mogelijke keuzerichtingen om kaders voor het vervolg van het proces op te stellen.

November – december 2020

Gemeenteraad spreekt zich uit over eerste voorstellen voor keuzemogelijkheden. Dit leidt tot een eerste denkrichting voor het kerntakendocument. Deze eerste denkrichting leggen we middels een rapportage voor aan inwoners, adviesraden, dorpsraden en maatschappelijke organisaties.

Januari 2021

Bijeenkomsten voor en met inwoners, adviesraden, dorpsraden en maatschappelijke organisaties om in gesprek te gaan over eerste denkrichting kerntaken.

Discussie in de gemeenteraad over verdere invulling kerntakendocument.

Februari 2021

Voorbereiden collegevoorstel (voor 23 februari) en raadsvoorstel (voor 4 maart).

Maart 2021   

Besluitvorming door gemeenteraad over kerntaken op 4 maart 2021. Hierna volgt een plan van aanpak hoe in de praktijk de gemaakte keuzes door te voeren.