Mantelzorg

Mantelzorg

Veel mensen zorgen voor een naaste. Zij zien zichzelf niet als mantelzorgers. Maar ze zijn het wel. Juist daarom omschrijven we wat een "mantelzorger" is:

De mantelzorger

De mantelzorger is iemand - geen zorgprofessional of vrijwilliger - die langdurig en onbetaald zorg verleent. Dat kan zorg zijn zorg aan een chronisch zieke, hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Vaak is de zorg kortdurend maar bij een chronische ziekte of in geval van een beperking kan de zorg van lange(re) duur zijn.

Mantelzorgondersteuning

De zorg voor een ander kan heel veel voldoening en plezier geven. Vaak kan die zorg zonder problemen worden geboden. Mantelzorg kan echter ook leiden tot ongunstige effecten op de gezondheid van de mantelzorger, zoals overbelasting. Als mantelzorger kunt u ondersteuning krijgen om overbelasting te voorkomen en/of te verminderen. Daardoor  houdt u voldoening en plezier in het geven van de zorg. 
 
Voor mantelzorgondersteuning kunt u contact opnemen met het VrijwilligersHuis:  www.vrijwilligershuis.nl .  Telefonisch is het VrijwilligersHuis te bereiken via: (0113) 311999.

Mantelzorgbeleid

In ons Mantelzorgbeleid 2015-2018 kunt u lezen wat wij doen op het gebied van mantelzorgondersteuning.