Meldingen, klachten en complimenten

Melding openbare ruimte

Melding openbare ruimte

Kapotte stoeptegels, ratten, ongedierte, wateroverlast, stank, rioleringsproblemen, kapotte straatverlichting.

Naar melding openbare ruimte

Melden mishandeling en discriminatie

Melden mishandeling en discriminatie

Wilt u kindermishandeling, huiselijk geweld of discriminatie melden?

Naar melden mishandeling en discriminatie

Meldingen overlast risicovolle bedrijven

Melding risicovolle bedrijven

Melding maken van milieuoverlast van of incident bij een risicovol bedrijf?

Naar meldingen risicovolle bedrijven

Bezwaar tegen besluit gemeente

Bezwaar tegen besluit gemeente

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente?

Naar bezwaar maken

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u een voorwerp gevonden of verloren?

Naar verloren en gevonden voorwerpen

Klacht indienen

Klacht indienen

Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder?

Naar klacht indienen

Complimenten

Complimenten

Wilt u een compliment geven aan een ambtenaar of de gemeente? Dat kan via ons contactformulier.

Naar contactformulier