Nieuws

 • Werken aan veilige bedrijventerreinen

  De politie, de belastingdienst en een aantal andere overheidsorganisaties zijn deze week in Borsele gezamenlijk in gesprek gegaan met eigenaren van bedrijven in de autobranche. Het doel van de gesprekken was om de bedrijven bewust te maken van ondermijnende criminaliteit. Ook vonden er controles plaats.

 • Welkom in Landschapspark Borsele: nieuwe evenementenborden

  Op zes strategische punten langs invalswegen in de gemeente Borsele staan evenementenborden. Hierop staan leuke evenementen in de gemeente aangekondigd. De evenementenborden kregen onlangs een nieuw uiterlijk en krijgen een nieuwe beheerder: Stichting Landschapspark Borsele.

 • Gemeenteraad komt weer fysiek bij elkaar

  Vanaf 3 juni komt de gemeenteraad weer fysiek bij elkaar. Het is voor publiek en de pers nog niet mogelijk deze fysiek bij te wonen. De raadsvergaderingen zijn te volgen via de website van de gemeenteraad. 

 • Meer natuur voor pittig fruit

  Helpt u mee aan meer natuur voor pittig fruit? We zoeken fruittelers en particulieren die vlakbij fruitteeltpercelen wonen om deel te nemen aan het project ‘Meer natuur voor pittig fruit’ van Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de gemeenten Borsele, Kapelle en Terneuzen.

 • Aanvragen Koninklijke Onderscheidingen Algemene Gelegenheid 2022

  Op 26 april 2022 vindt de Lintjesregen van 2022 plaats. Dit lijkt nog heel ver weg, maar aanvragen voor de Lintjesregen dienen uiterlijk 1 augustus ingediend te zijn bij de burgemeester.

 • Burgemeester en wethouders op zoek naar een zomerstage

  Burgemeester Gerben Dijksterhuis van de gemeente Borsele gaat ook dit jaar weer op zomerstage. Dit jaar gaat hij een hele week op pad om bedrijven te bezoeken tijdens een zomerstageweek.  Dit doet hij dit keer niet alleen, ook zijn collega’s wethouders Van de Plasse, Weststrate en Witkam gaan op stage.

 • Herdenking en viering 4 en 5 mei 2021

  Dit jaar vieren we dat het 76 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd en dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 4 en 5 mei zijn normaal gesproken dagen waarop we samen herdenken en vieren. Helaas kunnen we er ook dit jaar niet bij stil staan zoals we gewend zijn. Daarom herdenken en vieren we dit jaar alleen maar toch samen.

 • Minder maaien, meer ruimte voor biodiversiteit

  De gemeente Borsele wil in 2021 op zo’n 30 locaties in 8 Borselse kernen minder intensief gaan maaien: van 20 keer per jaar naar 2 keer. Hiermee wordt de biodiversiteit vergroot en levert het een kostenbesparing op. Goed voor de bloemen, insecten, fruitteelt en de portemonnee.

 • Vanaf maandag 17 mei terug naar oorspronkelijke openingstijden

  Vanaf maandag 17 mei gaat zowel het gemeentehuis als team burgerzaken weer open volgens de oorspronkelijke openingstijden. Dit betekent dat de balie van burgerzaken weer op maandag- en woensdagmiddag open is. Wij werken uitsluitend op afspraak. Klik hier voor de openingstijden vanaf maandag 17 mei voor zowel het gemeentehuis als team burgerzaken.

 • Mogelijke hinder door rioolrenovatie

  In mei en juni wordt door Kumpen NV 2,5 kilometer van de hoofdriolering gerenoveerd in diverse dorpen. U kunt hier mogelijk hinder van ondervinden. In dit nieuwsbericht lichten we toe wat er precies gaat gebeuren en waar u met vragen terecht kan. 

 • Architect MFA Nieuwdorp gekozen en intentieovereenkomst gebruikers gereed

  Er is de laatste tijd hard gewerkt aan deelproject MFA Nieuwdorp. De initiatiefase en de haalbaarheidsfase zijn afgerond. Inmiddels zijn we begonnen aan de ontwerpfase. De architect voor de MFA (multifunctionele accommodatie) is bekend: VG Architecten uit Sas van Gent. Deze plannen maken als deelproject deel uit van het totale Masterplan.

 • Borsele nodigt inwoners uit om mee te praten over ‘een gemeente zonder drempels’

  Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Mensen met én zonder beperking: iedereen hoort gelijke kansen en mogelijkheden te krijgen. De gemeente Borsele zet zich hier actief voor in. ‘We zijn al goed op weg’, vertelt wethouder Marga van der Plasse enthousiast. ‘Maar het kan zeker beter. Daarom roepen we de hulp van onze inwoners in. Iedereen doet mee!’

 • Speeltuinvereniging ’t Zandkasteel in Heinkenszand zoekt nieuwe leden

  Speeltuinvereniging ’t Zandkasteel in Heinkenszand is per direct op zoek naar nieuwe leden voor zowel het bestuur als het klusteam. De speeltuinvereniging vervult een belangrijke rol in het onderhoud van de acht speeltuinen in Heinkenszand. Zonder speeltuinvereniging zullen er speeltoestellen verdwijnen, komen er geen nieuwe toestellen en wordt alleen noodzakelijk onderhoud uitgevoerd.

 • ID-kaarten aangevraagd tussen 4-1-2021 en 17-3-2021

  Heeft u een identiteitskaart aangevraagd tussen 4-1-2021 en 17-3-2021? Dan mag u voor 22-9-2022 kosteloos een vervangende identiteitskaart aanvragen. Dit in verband met een storing in de chip van de inlogfunctie. U wordt hierover geïnformeerd per brief. Bij vragen kunt u bellen met team Burgerzaken via 0113 - 238 383.

 • Cursus politiek actief

  De gemeente Borsele organiseert in mei en juni 2021 de cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeente. De cursus is een initiatief van de gemeenteraad en organiseert de gemeente samen met organisatie Prodemos. Deze cursus is gratis te volgen.

 • Minder overlast door slim samenwerken in Zeeland

  De 13 Zeeuwse gemeenten, netbeheerder Enduris, Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf gaan nauwer samenwerken in de buitenruimte via een gezamenlijk online platform. Door lange-termijnplannen voor onder andere werkzaamheden aan riolering, elektriciteits- en waterleidingen nog beter op elkaar af te stemmen hoeft de straat minder vaak open. Hierdoor ondervinden inwoners van Zeeland minder overlast. De partijen tekenden hiervoor op 27 januari de samenwerkingsovereenkomst AZON (Afstemming Zeeuwse Overheden en Nutsbedrijven).

 • Oud papier routes vervroegd

  In verband met de avondklok wordt het oud papier overal 1 uur eerder opgehaald. 

 • Bericht namens de dertien Zeeuwse burgemeesters na ongeregeldheden in het land

  Een bericht namens de dertien Zeeuwse burgemeesters na ongeregeldheden in het land.

 • Aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding: bent u in beeld?

  TenneT werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Op 109 locaties worden grote bouwterreinen aangelegd voor de bouw van de nieuwe wintrackmasten. Voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding zijn veel vrachtauto’s nodig. Ze voeren onder andere beton en bouwwegmaterialen in grote hoeveelheden aan. De heipalen en hoogspanningsmasten worden via speciale transporten naar de werkterreinen gereden. Het is dus mogelijk extra druk in uw omgeving.

 • Laat weten hoe Zeeland er in 2050 uit moet zien

  Laat uw mening voor 26 maart horen!

 • Afsluiting Noordsingel Borssele langer dan gepland

  De Noordsingel in Borssele is van 26 januari tot en met 26 februari afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. Dit is langer dan gepland in verband met de vorst afgelopen week. 

 • Sluiting woning Ellewoutsdijk na eerdere vondst hennepkwekerij

  Burgemeester Gerben Dijksterhuis heeft besloten een woning in Ellewoutsdijk te sluiten omdat daar in oktober vorig jaar een hennepkwekerij werd aangetroffen.

 • Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties

  Het nieuwe Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties helpt burgers, bedrijven en overheidsorganisaties bij het herstellen van fouten in registraties.

 • Belangrijke wijziging Energielabel woningen

  In 2015 hebben alle 5 miljoen huiseigenaren van de Rijksoverheid een voorlopig energielabel ontvangen. Dit is een inschatting hoe energiezuinig een woning is. Gaat u uw woning verkopen of verhuren dan bent u verplicht dit voorlopige energielabel om te zetten in een definitief label. Tot 31 december 2020 kan dit nog door een vereenvoudigd energielabel aan te vragen via de online webapplicatie op de website www.energielabelvoorwoningen.nl. Vanaf 1 januari 2021 wordt deze regeling vervangen door een uitgebreider energielabel waarbij het noodzakelijk is dat een adviseur uw woning komt inspecteren. Door deze wijziging stijgen de kosten voor het definitieve energielabel van gemiddeld € 7,50 tot eind 2020 naar € 275 vanaf 1 januari 2021.

 • Openstelling gemeentehuis rond feestdagen 2020

  In de gemeente Borsele zijn er gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen.

 • Kris Rottier uit Heinkenszand is de eerste kinderburgemeester van Borsele

  De gemeente Borsele heeft haar eerste kinderburgemeester gekozen: Kris Rottier uit Heinkenszand mag zich heel 2021 kinderburgemeester van Borsele noemen. De jury koos afgelopen vrijdagmiddag uit haar top 3 kandidaten de winnaar.

 • Persoonlijke afvalkalender 2021 beschikbaar

  Uw nieuwe persoonlijke afvalkalender voor 2021 is beschikbaar. Let op: diverse ophaaldagen zijn gewijzigd! U vindt dit vanzelf terug op uw nieuwe kalender.

 • Enquête Transitievisie Warmte

  In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Aardgas is tot nu toe veruit de meest gebruikte energiebron. Alle woningen in de gemeente Borsele van het aardgas afhalen, is een ingewikkelde en enorme klus. Het is daarom belangrijk dat we beginnen met het maken van plannen die ons hiervoor houvast geven. Deze plannen schrijven we op in de Transitievisie Warmte.

 • De RRE helpt woningeigenaren bij de volgende stap in verduurzamen

  De Zeeuwse RRE (Regeling Reductie Energie) is een subsidie die woningeigenaren helpt om de volgende stap te zetten in de verduurzaming van hun eigen woning, met als gezamenlijk doel: 10.000 ton CO2 reductie in Zeeland vóór 31 maart 2021.

 • Herdenking Slag om de Schelde Baarland

  Elk jaar vindt op 26 oktober de herdenking plaats bij het monument aan de zeedijk bij Baarland. Dit jaar helaas zonder publiek. Ben je benieuwd hoe dit er aan toe ging of wil je graag nog even stil staan bij de bevrijding? Bekijk dan onderstaande samenvatting van de herdenking. Het volledige verhaal van mevrouw Elenbaas-Murre lees je onder het filmpje. 

 • Bimmelsweg langer en volledig dicht

  De Bimmelsweg wordt vanaf heden tot mei 2021 voor al het doorgaand verkeer afgesloten. Het verkeer over de Bimmelsweg wordt omgeleid via de Grotedijk, Kwekerijweg en Noordhoekweg. 

 • Wie wordt de eerste kinderburgemeester van Borsele?

  De gemeente Borsele is op zoek naar een kinderburgemeester. Alle Borselse kinderen tussen de 10 en 12 jaar kunnen tot 9 november hierop solliciteren. ‘We zetten ons in voor een leefbaar Borsele voor jong en oud’, vertelt burgemeester Gerben Dijksterhuis. ‘Daar past een kinderburgemeester perfect bij.’

 • Samen voor veilige zeehavens

  Overheidspartners en publiek private partijen starten samen projecten in en rond de Zeeuwse en West-Brabantse zeehavens om de weerbaarheid en integriteit hiervan te vergroten en daarmee criminaliteit tegen te gaan. De aangesloten partners zijn gemeenten Borsele, Moerdijk, Terneuzen en Vlissingen, Douane, Openbaar Ministerie, Politie, Koninklijke Marechaussee en havenbedrijven North Sea Port en Port of Moerdijk.

 • Borsele voert risicodialogen over beschikbaarheid van zoetwater

  In de gemeente Borsele zijn we al geruime tijd bezig met verschillende risicodialogen. Een paar voorbeelden zijn de dialoog over waterinclusief denken, het nieuwe Groenstructuurplan en het project Klimaatstraat in Nieuwdorp. Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie wordt geschreven over het dialoog waterinclusief denken. 

 • Openstelling 10e ronde Provinciale Impuls Wonen vanaf 12 oktober 2020

  De Provinciale Impuls Wonen (PIW) is een subsidieregeling voor huizenbezitters die hun oude woning willen slopen (en eventueel terugbouwen), samenvoegen of drie of meer aaneengesloten rijwoningen toekomstbestendig willen maken.

 • Mondkapjes in het gemeentehuis

  In alle publieke ruimtes geldt landelijk het advies om een niet-medisch mondkapje te dragen. 

 • Bodemkwaliteitskaart PFAS gemeente Borsele

  Op 21 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borsele de bodemkwaliteitskaart PFAS voor de gemeente Borsele vastgesteld.

 • Gemeente Borsele zoekt oude foto's van 's-Heerenhoek

  Dorpshuis de Jeugdhoeve in ’s-Heerenhoek krijgt een opknapbeurt. Het interieur moet met een compleet nieuwe uitstraling weer voldoen aan de wensen en eisen van de huidige tijd.

 • Tennet: Bouw nieuwe hoogspanningsverbinding in oktober van start

  TenneT is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. In de eerste week van oktober starten de aannemers met de bouw. Het totale bouwproces van de nieuwe verbinding duurt een aantal jaar. In die periode wordt op meerdere locaties tegelijk en op verschillende tijdstippen gewerkt.

 • Verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland

  De Nationale Duurzame Huizen Route is op zoek naar het Duurzaamste Huis van Nederland. Alle huiseigenaren met duurzame maatregelen in hun woning kunnen zich 20 september aanmelden. Naast de landelijke juryprijs maken Zeeuwse deelnemers kans op de publiekstitel het ‘Duurzaamste Huis van Zeeland’. Met de verkiezing geeft de organisatie huiseigenaren de welverdiende waardering voor hun prestaties op het gebied van duurzaam wonen.

 • Verbeteren verkeersveiligheid en bereikbaarheid Borsele-Oost

  De gemeente Borsele, het waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland werken samen aan een plan voor het wegennet in en rond Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland. Hiermee willen ze de verkeersveiligheid en bereikbaarheid in het gebied verbeteren.

 • GGD Gezondheidsmeter 2020 van start

  Hoe gezond is Zeeland? Daar komen we alleen achter met jouw hulp. Als je de GGD Gezondheidsmeter invult, help je de GGD te werken aan een goede gezondheid van de inwoners. Want als we weten hoe het met jou gaat, weten we hoe het met ons allemaal gaat.  

 • Afscheid raadsleden Kooiker en De Putter

  Op donderdag 3 september reikte burgemeester Gerben Dijksterhuis de versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer Berry Kooiker. De heer Kooiker nam tijdens de vergadering van de gemeenteraad na 18 jaar afscheid. Ook raadslid Levien de Putter nam tijdens de vergadering afscheid. Hij was ruim acht jaar raadslid. Hij ontving uit handen van de burgemeester de zilveren legpenning van Borsele.

 • Start controle houden van honden

  Vanaf 1 september voert Sabewa Zeeland controle uit op het houden van honden in de gemeenten Borsele. Heeft u een hond maar heeft u deze nog niet aangemeld? Dan kunt u dat deze week nog doen via Mijn Sabewa op de website https://www.sabewazeeland.nl/mijn-sabewa.

 • Sabewa Zeeland start invorderingsproces terug op

  Vanwege het coronavirus heeft Sabewa Zeeland aan burgers en ondernemers de mogelijkheid geboden om de betaling van de lokale belastingen uit te stellen tot 1 september 2020. Omdat het bijna 1 september is, vragen wij u dan ook uw belastingen te betalen.

 • Verkiezing “Duurzaamste Huis van Nederland”

  De Nationale Duurzame Huizen Route gaat deze zomer weer op zoek naar het Duurzaamste Huis van Nederland. Met de verkiezing wil de organisatie huiseigenaren de welverdiende waardering geven voor hun prestaties op het gebied van duurzaam wonen. Alle huiseigenaren die hun woning hebben verduurzaamd, kunnen deze aanmelden op de website en meedoen met de verkiezing. In Zeeland maken deelnemers, naast de juryprijs, ook kans op de publiekstitel ‘Duurzaamste Huis van de provincie’.

 • Workshop Energieneutraal Wonen

  Urgenda en de gemeente Borsele nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de workshop Energieneutraal Wonen. Tijdens de Workshop maakt u kennis met het concept van ThuisBaas. De workshop bestaat uit twee delen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdag 9 juli om 19:00 uur. Aanmelden kan tot 2 juli via nheerkens@borsele.nl 

 • Raadsvergaderingen fysiek, maar zonder publiek

  Op donderdag 25 juni en donderdag 9 juli vergadert de gemeenteraad van Borsele fysiek in de raadsboerderij in Heinkenszand. Publiek en pers kunnen hier helaas niet fysiek bij aanwezig zijn.

 • Hoogspanningskabeltraject: Reactiemogelijkheid en webinar Integrale Effectenanalyse

  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de landelijk beheerder van het hoogspanningsnet TenneT werken samen aan het project ‘Net op zee IJmuiden Ver Alpha’. Dit is een van de twee verbindingen voor het transport van elektriciteit vanaf het windenergiegebied IJmuiden Ver op zee tot aan het vasteland. Mogelijke aansluitlocaties zijn de bestaande hoogspanningsstations in Geertruidenberg en Borssele.

 • Nisse in de race voor titel ‘Allermooiste dorp van Nederland’

  Nisse is geselecteerd als een van de vijftig mooiste dorpen van Nederland. We maken zelfs kans op de titel 'Allermooiste dorp van Nederland'.

 • Video: Het college van Burgemeester en Wethouders over vrijheid

  Dit jaar vieren we dat het 75 jaar geleden is dat ons land werd bevrijd en dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. 4 en 5 mei zijn normaal gesproken dagen waarop we samen herdenken en vieren. Door de huidige coronamaatregelen is dat momenteel niet mogelijk zoals we gewend zijn. Maar dat betekent niet dat we er niet bij stil kunnen staan.

 • Sluiting pand Baarland na eerdere drugsvondst

  Burgemeester Gerben Dijksterhuis heeft besloten een leegstaande recreatiewoning in Baarland te sluiten na eerdere vondsten van drugs in het pand.

 • Winnaars flessenpers bekend

  In februari en maart hebben wij u gevraagd om uw tips te delen om ruimte te besparen in uw grijze PMD+-bak. We hebben veel tips ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank!

 • Nieuwe maatregelen toerisme

  Vrijdagmiddag 27 maart 2020 is door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland de nieuwe noodverordening vastgesteld.

 • Coronavirus in de gemeente Borsele

  Een inwoner uit 's-Heerenhoek is besmet geraakt met het coronavirus (COVID-19). Na laboratoriumonderzoek is dit vastgesteld. De persoon zit in thuisisolatie.

 • Noodverordening Veiligheidsregio Zeeland voor evenementen

  Zaterdag 14 maart is een noodverordening vastgesteld waardoor er geen evenementen of andere activiteiten meer plaats mogen vinden in Zeeland waar meer dan 100 mensen aanwezig kunnen zijn. Dit verbod maakt handhaving mogelijk: het is nu strafbaar en er kan een geldboete worden opgelegd.

 • Convenant Beveland Wonen voor uitwisselen persoonsgegevens

  Woningcorporatie Beveland Wonen en de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal hebben afspraken gemaakt om persoonsgegevens uit te wisselen.

 • Coronavirus: aanvullende landelijke maatregelen

  In heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen gelden tot en met 31 maart 2020. De gemeente Borsele volgt deze lijn.

 • Is jouw idee een LEADER-project?

  Regionale en lokale initiatieven die de leefbaarheid in Zeeland vergroten en de economie versterken, dingen mee naar Europese subsidie.

 • Overname TCR door Connexxion

  Vervoersbedrijf Connexxion Taxiservices B.V. verzorgt per zaterdag 22 februari het Wmo-, dagbestedings-, jeugdzorg- en leerlingenvervoer in de vijf Bevelandse gemeenten (Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal). Zij hebben het vervoer overgenomen van TCR, dat op 10 februari failliet is verklaard.

 • Sabewa Zeeland verstuurt gecombineerde belastingaanslagen 2020

  Tussen 22 en 29 februari 2020 ontvangen inwoners van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen de belastingaanslag van Sabewa Zeeland. Dit is een gecombineerde aanslag, zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen staan op de aanslag.

 • 50 jaar Borsele voor jong én oud

  De gemeente Borsele bestaat dit jaar 50 jaar. De gemeente laat het jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan en viert haar verjaardag met tal van activiteiten voor jong én oud.

 • Borsele start 1 januari met nascheiden PMD-afval

  Vanaf 1 januari 2020 hoeft u plastic, metaal en drankenkartons (PMD) niet meer zelf te scheiden. PMD gaat vanaf dan weer in de grijze container, de PMD+bak genoemd. Afvalverwerkingsbedrijf AVR scheidt het bruikbare PMD-afval vervolgens van het restafval. Door op deze manier na te scheiden, halen we meer PMD uit het afval  dat vervolgens hergebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. De pilot duurt drie jaar. Naast gemeente Borsele, doen ook de gemeentes Noord-Beveland, Reimerswaal en Terneuzen mee.

 • Heinkenszand heeft nieuwe bruggen

  Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad geld uitgetrokken om diverse bruggen in de gemeente te vervangen. Na dertig jaar waren de bruggen aan vervanging toe. De eerste nieuwe bruggen zijn nu geplaatst.

 • Borsele zet achterdeur voor zonneparken op landbouwgrond tijdelijk op slot

  ‎De gemeente Borsele heeft de achterdeur in haar omgevingsplan die zonneparken op agrarische grond in het buitengebied toestaat, tijdelijk op slot gedraaid via een voorbereidingsbesluit. Dit voorbereidingsbesluit “bevriest” ontwikkelingen in het buitengebied voor maximaal één jaar. Gedurende dat jaar onderzoekt Borsele of zij het ruimtelijk beleid voor het onderdeel zonneparken gaat aanpassen.

 • Borsele vervangt meerdere bruggen

  De gemeente Borsele vervangt de komende periode een tiental voetgangers- en fietsersbruggen in de gemeente.  Na dertig jaar zijn de bruggen aan vervanging toe. Uit voorzorg heeft de gemeente de bruggen in de Steenloperstraat in Heinkenszand afgesloten omdat het wegdek in te slechte staat is.

 • Pilot nascheiding PMD-afval 1 januari van start

  De gemeente Borsele start samen met de gemeentes Noord-Beveland, Reimerswaal en Terneuzen op 1 januari 2020 met de pilot nascheiding van plastic, metaal en drankenkartons. Er is eerder ruimte ontstaan bij Afval Verwerking Rijnmond (AVR) waardoor de pilot drie maanden eerder dan verwacht van start kan gaan.

 • Subsidie energiebesparing eigen huis voor eigenaar en bewoner

  Bent u woningeigenaar en heeft u aan uw woning minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.RVO.nl).

 • Herdenkingsgids 75 jaar Slag om de Schelde

  De Slag om de Schelde; één van de grootste operaties tijdens de Tweede Wereldoorlog. Britse, Canadese en Poolse troepen hebben de opdracht de Westerschelde, de toegangsweg naar Antwerpen, te veroveren op de Duitse bezetters. Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren vormen in het najaar van 1944 het toneel van een ongekend hevige strijd.

 • Mooie resultaten uit inwonerspeiling

  In 2013 stelden we onze dienstverleningsvisie op. Aanleiding voor deze visie was het anders organiseren van onze dienstverlening: de inwoner nog meer centraal stellen. Dit vraagt van ons een andere aanpak en benadering. De afgelopen jaren startten we hiervoor diverse projecten.

 • Terug van vakantie? Spoel de kranen direct door!

  Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat in uw leidingen, loopt de kwaliteit wat terug. Komt u thuis van vakantie, spoel dan direct bij thuiskomst uw drinkwaterleidingen goed door. Doe dit 1 minuut en u krijgt weer lekker, vers drinkwater van goede kwaliteit! Vang het water op in bijvoorbeeld een emmer en gebruik het in en om het huis.

 • Kunstwerk 'de Pomp' in Oudelande verdwenen

  Afgelopen week is het bronzen beeld “de Pomp” in Oudelande verdwenen. Een opmerkzame buurtbewoner miste het beeld en nam contact op met de gemeente Borsele.

 • Wilde bijen krijgen resort als dank voor hogere opbrengst fruitteelt

  Bed and breakfast: dat is wat wilde bijen nodig hebben. Ze leveren daarvoor een belangrijke bijdrage aan de fruitteelt. Dit is de conclusie van het driejarige grensoverschrijdende Interreg-project ‘Meer natuur voor pittig fruit’. Negen Borselse fruittelers hebben in nauwe samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) maatregelen getroffen en onderzocht wat het belang is van de wilde bijen in de fruitteelt. Als fruitteeltgemeente nam Borsele ongeveer een kwart van het Zeeuwse projectbudget voor haar rekening. De helft van de € 150.000 komt uit ‘Europa’. Diverse partijen uit Vlaanderen en ook Wageningen University & Research namen deel aan het project.

 • Nieuw logo van Borsele

  We hebben een nieuw logo en nieuwe huisstijl als gemeente Borsele!

 • Mogelijk problemen bij inloggen DigiD

  Binnenkort voert DigiD onderhoudswerkzaamheden uit om het DigiD-inlogscherm en de website www.digid.nl te beveiligen. Gebruikers die gebruikmaken van een verouderd besturingssysteem kunnen mogelijk vanaf maandag 13 mei niet meer inloggen. Systemen die verouderd zijn voldoen dan niet meer aan de minimale beveiligingseisen van DigiD om veilig in te loggen. Inwoners die niet meer kunnen inloggen worden vanaf 13 mei door DigiD via een melding verzocht een update van hun software uit te voeren.

 • Geen vlaggen op diverse Borselse kerktorens

  Als gemeente vlaggen wij bij bijzondere gelegenheden op diverse kerktorens in de gemeente. Bijvoorbeeld op Koningsdag, bij verjaardagen van leden van het Koninklijk huis of op 4 en 5 mei.  Onderzoek wijst uit dat er op het gebied van veiligheid en Arbo-eisen bij diverse kerktorens aanpassingen moeten worden gedaan voordat daar weer veilig op gevlagd mag worden.

 • Subsidieplafond DVN2.0 Particuliere woningvoorraad bereikt

  De afgelopen jaren bestond er in Borsele de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het verbeteren van een particuliere woning, de zogenaamde subsidie dorpsvernieuwing particuliere woningvoorraad. Hiermee wilden wij inwoners stimuleren om hun woning meer levensloopbestendig te maken, de duurzame woningkwaliteit te verbeteren en/of de bouwtechnische staat te verbeteren.

 • Voorlopige uitslagen verkiezingen

 • Mogelijk roetdeeltjes na brand Heinkenszand

  Op donderdagavond 14 maart is er brand uitgebroken aan de Boerendijk bij Heinkenszand. Hierbij kwam veel rook vrij. In de omgeving kunnen verbrandingsresten en roetdeeltjes liggen.

 • Brexit en uw rijbewijs

  Als er geen overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op 29 maart 2019, dan hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU/EVA-landen. Wat betekent dit voor u?

 • Jeugdreclassering en jeugdbescherming in Zeeland

  De Zeeuwse gemeenten en Intervence hebben samen constructieve en toekomstgerichte afspraken gemaakt over de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering in Zeeland. Deze afspraken zijn na een periode van overleg over continuïteit, kwaliteit en betaalbaarheid van deze belangrijke zorg vastgelegd in een bestuursakkoord.

 • Borsele rijdt vanaf nu elektrisch naar afspraken

  Jaarlijks rijden collegeleden en medewerkers van de gemeente Borsele samen meer dan 100.000 dienstkilometers voor afspraken buiten de deur. Vaak met eigen vervoer en op fossiele brandstof. Om een extra stap richting een duurzame organisatie te zetten, zijn twee volledig elektrische dienstauto’s aangeschaft. Hiermee hopen we minimaal een kwart van de jaarlijkse dienstkilometers elektrisch af te gaan leggen.

 • Betaalbaar en duurzaam huren

  Elke vier jaar leggen we samen met de gemeente Reimerswaal, huurdersvereniging HVRB en woningcorporatie R&B Wonen, afspraken vast over de sociale huursector. Ook voor de komende periode hebben we afspraken gemaakt in de Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2018-2022. Op basis hiervan worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over uit te voeren acties. Deze hebben niet alleen betrekking op de woningvoorraad en woningbehoefte in onze gemeente, maar gaan ook over inspelen op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Ons doel: betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare kernen voor alle inwoners.

 • Een kapotte lantaarnpaal meldt u snel op ovstoringzeeland.nl

  Zondag 28 oktober ging de wintertijd in. Dat betekent dat het ’s avonds al vroeg donker is. De lantaarnpalen in de openbare ruimte zorgen voor verlichting. Zo kunnen we veilig over straat. Helaas is er ook wel eens eentje kapot. Dat zorgt soms voor onveilige situaties. Meld een kapotte lantaarnpaal daarom altijd even via www.ovstoringzeeland.nl.

 • Begroting 2019 in één oogopslag

  Benieuwd naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Borsele? Of bent u benieuwd naar onze speerpunten in 2019? Bekijk dan onze begroting voor 2019.

 • Subsidieaanvraag snel internet in buitengebied al ingediend?

  Deze zogenaamde vast-draadloos verbinding zorgt voor een snelle internetverbinding in het buitengebied. Om het aansluiten van deze verbindingen te promoten verstrekt de gemeente Borsele samen met de Provincie Zeeland een eenmalige subsidie. Heeft u zich wel al aangemeld bij een provider of is uw aansluiting al gerealiseerd, maar heeft u nog geen subsidie aangevraagd? Dan adviseren wij u om zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen, bij voorkeur voor 1 juni 2018. Er zijn maar een beperkt aantal subsidieplaatsen beschikbaar dus wees er snel bij!

 • Eindevaluatie collegeprogramma 2014-2018

  Op 15 mei 2014 presenteerden wij aan de gemeenteraad ons collegeprogramma 2014-2018 ‘Borsele: evenwichtig en ambitieus’. In 2015 maakten we een eerste tussenbalans op. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in aantocht blikken we terug op ons collegeprogramma. We zijn trots op alle resultaten die we samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners en ambtenaren hebben bereikt.

 • Lood in de bodem

  Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

 • Borsele stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen

  De gemeente Borsele stelt vanaf eind juli 2017 €750.000 beschikbaar voor nieuwe startersleningen. Naast meer financiële middelen verhoogt de gemeente ook het plafond van de koopsom van een starterswoning van €170.000 naar €190.000. Daarnaast zet de gemeente het geld ook in voor leningen voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad.