Nieuws

 • Start aanleg tijdelijke 150 KV verbinding bij Heinkenszand

  TenneT start deze week met de aanleg van een tijdelijke 150 kV verbinding bij de Nieuwkamersedijk in Heinkenszand, ten behoeve van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Borssele en Rilland.

 • Inloopbijeenkomst 'Gebiedsvisie Kwadendamme-Langeweegje-Zwaaksedijk'

  De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland werken samen aan een plan voor het wegennet in en rond Langeweegje en Kwadendamme. Dit heeft twee doelen: het verbeteren van de bereikbaarheid van Kwadendamme en Langeweegje enerzijds en het vergroten van de verkeersveiligheid en leefbaarheid anderzijds. De afgelopen periode is het plan op hoofdlijnen uitgewerkt in een maatregelpakket. Provincie, waterschap en gemeente willen nu graag de omgeving (inwoners en bedrijven in Kwadendamme en Langeweegje) hierover informeren en van hen horen hoe ze tegen het plan aankijken.

 • Gewijzigde openingstijden

  De komende periode zijn er gewijzigde openingstijden voor het gemeentehuis.

 • Subsidieaanvraag snel internet in buitengebied al ingediend?

  Deze zogenaamde vast-draadloos verbinding zorgt voor een snelle internetverbinding in het buitengebied. Om het aansluiten van deze verbindingen te promoten verstrekt de gemeente Borsele samen met de Provincie Zeeland een eenmalige subsidie. Heeft u zich wel al aangemeld bij een provider of is uw aansluiting al gerealiseerd, maar heeft u nog geen subsidie aangevraagd? Dan adviseren wij u om zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen, bij voorkeur voor 1 juni 2018. Er zijn maar een beperkt aantal subsidieplaatsen beschikbaar dus wees er snel bij!

 • Onderhoud Doel geen gevolg voor de nucleaire veiligheid

  Op maandag 23 april jongst leden is Veiligheidsregio Zeeland geïnformeerd over het onderhoud aan Doel. Engie Electrabel laat weten: "dat er een klein waterverlies is in de reserveleiding van het koelcircuit dat geen impact heeft op de veiligheid". De veiligheidsregio heeft hierover contact gehad met de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. De ANVS meldt, na verificatie bij de Belgische autoriteit FANC, dat dit incident geen gevolgen heeft voor de nucleaire veiligheid.

 • Onderzoek naar bron vliegenoverlast Sloegebied

  Elk jaar zijn er klachten over vliegen. Vooral afkomstig van omwonenden rondom het Sloegebied. Ondanks onderzoek werd de bron van de vliegenoverlast niet gevonden. Bij bedrijven in de omgeving van het overlastgebied zijn toen geen misstanden geconstateerd. De gemeente Borsele heeft nu besloten om een groot onderzoek te laten doen. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) voert samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), het onderzoek uit.

 • Vanaf 1 mei geen leging van onjuist aangeboden containers

  Wij rijden nu drie maanden de nieuwe huisvuilroutes, met voor de meesten van u een andere wijze van aanbieden van uw containers. In veel gevallen gaat dat goed; echter niet altijd. Als de container niet goed is geplaatst, moet de chauffeur de auto uit om deze goed neer te zetten. Dat kost onnodig veel tijd.

 • Gezamenlijke controle vakantiepark Heinkenszand

   Op woensdagavond 28 maart vond een onaangekondigde integrale controle plaats op vakantiepark Stelleplas in Heinkenszand. Gemeente Borsele, politie, GR de Bevelanden en SaBeWa Zeeland voerden de controle gezamenlijk uit.

 • Nieuw Borsels college bekend: SGP/CU, CDA en PvdA samen verder

  De samenstelling van het nieuwe Borselse college is bekend. Kees Weststrate (SGP/ChristenUnie), Marga van de Plasse (CDA) en Arno Witkam (PvdA) vormen de komende vier jaar samen met burgemeester Dijksterhuis het college van burgemeester en wethouders van Borsele.

 • Toeristische Gids bevat ook leuke informatie voor eigen inwoners

  De Toeristische Gids van Borsele, editie 2018, is vanaf het Paasweekend op 1 en 2 april weer gratis te verkrijgen bij heel veel verblijfsaccommodaties, horeca, attracties en middenstanders in de gemeente. Ook op het gemeentehuis kunt u een exemplaar afhalen.

 • Verkiezingsuitslagen gemeente Borsele 2018

 • Onderzoek mobiliteit overhandigd aan gedeputeerde

  Wethouder Kees Weststrate overhandigde op maandag 12 maart een onderzoeksrapport over mobiliteit in de gemeente Borsele aan gedeputeerde Harry van der Maas. Via het onderzoek is de mobiliteitsbehoefte van inwoners in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken hoe aanpassingen van het huidige aanbod – of aanvullende oplossingen – kunnen leiden tot een aanbod dat past bij de behoefte van inwoners.

 • Borsele verruimt openingstijden na suggestie inwonerspanel

  Vanaf 1 juni 2018 verruimen we de openingstijden van het gemeentehuis en de afspraakmogelijkheden van Burgerzaken voor een half jaar. De proefperiode vloeit voort uit een onderzoek onder het inwonerspanel.

 • Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd in het gemeentehuis, Stenevate 10, 4451 KB, te Heinkenszand.

  Plaats: Heinkenszand

  Datum: vrijdag 9 februari 2018

  De voorzitter voornoemd,
  G.M. Dijksterhuis

 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing 2018

  Bekijk de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.

 • Eindevaluatie collegeprogramma 2014-2018

  Op 15 mei 2014 presenteerden wij aan de gemeenteraad ons collegeprogramma 2014-2018 ‘Borsele: evenwichtig en ambitieus’. In 2015 maakten we een eerste tussenbalans op. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in aantocht blikken we terug op ons collegeprogramma. We zijn trots op alle resultaten die we samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners en ambtenaren hebben bereikt.

 • Zeeuws onderzoek hittestress afgerond

  In hoeverre profiteert Zeeland van verkoelende briesjes vanaf het water? Dat onderzochten waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland het afgelopen jaar met meetapparatuur op vijf plekken in de gemeenten Borsele, Vlissingen en Middelburg. Het Zeeuwse onderzoek naar hittestress laat zien dat Zeeland ook hitte-eilanden kent en dat water vooral ’s nachts niet altijd verkoelend hoeft te werken.  

 • Huishoudens Borsele krijgen €10,- korting op afvalstoffenheffing

  De gemeente Borsele geeft in februari 2018 alle Borselse huishoudens gemiddeld €10,- korting op de afvalstoffenheffing. De gemeente laat inwoners profiteren van een financieel voordeel dat is behaald bij de aanbesteding voor de verwerking van afvalstromen.

 • Lijstnaam registreren gemeenteraadsverkiezing

  Wilt u voor een partij een lijstnaam registreren voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 in de gemeente Borsele?

 • Nieuwe huisvuilroutes per 1 januari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 gaan we de wijze van huisvuil ophalen in Borsele veranderen. We passen huisvuilroutes aan, maar gaan ook in bijna de gehele gemeente met een zijlader rijden. Inwoners ontvangen in de tweede week van december meer informatie over wat er voor hen verandert.

 • Zeven Borselse bedrijven erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever

  Paree BV, Fraanje, VDS Staalbouw, Formido Heinkenszand, Top Onions, Sportfondsen en de gemeente Borsele zijn de eerste zeven Zeeuwse werkgevers die de landelijke erkenning ´wij werken mantelzorgvriendelijk´ hebben ontvangen. Wethouder Miermans van de gemeente Borsele reikte de erkenning op woensdagmiddag 29 november aan hen uit in Heinkenszand. 

 • Lidl verder met tweede supermarkt Heinkenszand

  Op dinsdag 21 november besloot het college van burgemeester en wethouders van Borsele om verder te gaan met Lidl als initiatiefnemer voor de realisatie van een tweede supermarkt in Heinkenszand. Met de supermarktketen is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Lidl tot realisatie van de supermarkt overgaat. De officiële besluitvorming van het bestuur van Lidl vindt plaats op donderdag 30 november 2017. De gemeenteraad van Borsele wordt op donderdag 7 december 2017 gevraagd besluiten te nemen die nodig zijn om het proces met Lidl te vervolgen.

 • Extra leden gezocht voor B2030-projectgroep Dorpsvernieuwing/Innovatie Heinkenszand

  De B2030-projectgroep Dorpsvernieuwing/Innovatie uit Heinkenszand zoekt enthousiaste leden die samen willen werken aan de thema’s dorpsvernieuwing en innovatie in Heinkenszand.

 • Magazine voor gezinnen met een laag inkomen

  Op donderdag 16 november werd tijdens de armoedeconferentie  op feestelijke wijze de kindspecial van het magazine ‘Dina Schrijft’ uitgereikt aan de vijf Bevelandse wethouders. Het magazine gaat in op over-leven van een minimum inkomen.

 • AED centrum Heinkenszand nu ook 24 uur per dag bereikbaar

  Sinds dinsdag 14 november is er een AED in het centrum van Heinkenszand 24 uur per dag beschikbaar. Aan de buitengevel van de Stenge hangt een AED die ten alle tijden beschikbaar is in geval van nood.

 • Activiteiten in het duister tijdens de Nacht van de Nacht

  Wist je dat Nederland een van de meest verlichte landen ter wereld is? Met de Nacht van de Nacht vragen Natuur- en Milieufederaties jaarlijks aandacht voor de schoonheid van de nacht en voor de nadelige gevolgen van lichthinder voor mens en natuur. Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober 2017 organiseert de gemeente Borsele daarom twee gratis activiteiten in het duister: een workshop nachtfotografie en een vleermuisexcursie.

 • Lood in de bodem

  Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

 • College Borsele stemt in met opschaling windturbines Nieuwdorp

  De Wolf Ned uit Heerenveen heeft bij het college van burgemeester en wethouders van Borsele een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan het initiatief om zes bestaande windturbines aan de Bernardweg West bij Nieuwdorp op te schalen. Daarnaast vroeg de Wolf Ned medewerking om op twee nabijgelegen locaties nieuwe windturbines bouwen. Het college stemt alleen in met de opschaling van de bestaande windturbines.

 • Burgemeester Dijksterhuis blikt terug op zijn eerste 100 dagen

  Honderd dagen na zijn installatie als burgemeester van Borsele, blikt burgemeester Dijksterhuis terug op zijn eerste drie maanden als burgervader. In zijn terugblik roemt de burgemeester het bloeiende potentieel van de gemeente. Aan de hand van vijf thema’s schrijft hij in een 100-dagen verslag voorstellen om samen met de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie te werken aan een bloeiende toekomst voor Borsele. Dijksterhuis ziet hierin ook een belangrijke rol voor de vele enthousiaste inwoners, vrijwilligers, ondernemers en verenigingen die Borsele rijk is.

 • Informatie verstrekking jodiumtabletten

  Op 10 oktober start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de distributie van jodiumtabletten onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales, in onder andere Zeeland.

 • Start derde campagneperiode snelheid op Molendijk in 's-Heerenhoek

  Van 23 september tot 24 november 2017 vindt de derde campagneperiode 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' plaats op de Molendijk in 's-Heerenhoek.

 • Controle hondenbelasting

  Vanaf september 2017 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Borsele. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

 • Geen duidelijke bron vliegenoverlast Nieuwdorp

  Onderzoek heeft geen definitief uitsluitsel kunnen geven wat de bron is van de vliegenoverlast in Nieuwdorp. Omgevingsdienst RUD Zeeland stelde, in overleg met, en in opdracht van, de gemeente Borsele, een onderzoek in naar de herkomst van de vliegen.

 • Ontlastputje

  De gemeente Borsele stelt gratis ontlastputjes beschikbaar in de strijd tegen regenoverlast. Een ontlastputje kan bij heftige regenval het verschil betekenen tussen water in óf buiten een woning.

 • Persoonsgegevens, verstrekking, geheimhouding en inzage

 • Zeeuwse hittestress: tussenstand na halfjaar onderzoek

  Ook Zeeuwse steden en dorpen lijken te voldoen aan het algemene beeld rond hittevorming en hittestress in bebouwd gebied. Een eerste analyse van speciale meetgegevens die tot nu toe zijn verzameld, lijkt te bevestigen dat ook in Zeeland:

  • Stedelijk gebied vooral ’s nachts warmer is; dat geldt ook voor de dorpskern Heinkenszand.
  • Groene open wijken als Middelburg Eisenhowerlaan, Vlissingen Westerzicht en Heinkenszand gemiddeld koeler zijn in de nacht dan meer dichtbebouwde en versteende wijken als Middelburg centrum, Vlissingen Scheldestraat.
 • Onderzoek naar vliegenoverlast Nieuwdorp

  In overleg met, en in opdracht van, gemeente Borsele stelt omgevingsdienst RUD Zeeland een onderzoek in naar de bron van de vliegenoverlast in Nieuwdorp.

 • Borsele stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen

  De gemeente Borsele stelt vanaf eind juli 2017 €750.000 beschikbaar voor nieuwe startersleningen. Naast meer financiële middelen verhoogt de gemeente ook het plafond van de koopsom van een starterswoning van €170.000 naar €190.000. Daarnaast zet de gemeente het geld ook in voor leningen voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad.

 • Start deze zomer je eigen bedrijf met begeleiding, verzekering en een startkapitaaltje!

  Op 17 juli start het project ZomerOndernemer Zeeland 2017. Het project helpt en ondersteunt jongeren, in de leeftijd van 15 tot 22 jaar, met het opzetten en runnen van hun eigen onderneming tijdens de zomervakantie. De deelnemers krijgen gedurende het project veel begeleiding, worden verzekerd en ontvangen een startkapitaaltje.“

 • Meld u aan voor het inwonerspanel gemeente Borsele!

  We vinden de mening en ideeën van inwoners belangrijk. We willen u dan ook graag betrekken bij het beleid en het bestuur van de gemeente!