Nieuws

 • Waar staat de gemeente Borsele?

  De gemeente Borsele werkt voortdurend aan het verbeteren van haar dienstverlening. Daarom laat zij het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ uitvoeren onder haar inwoners. De resultaten moeten ervoor zorgen dat gemeentelijke plannen en de dienstverlening beter afgestemd worden op de behoefte van inwoners. In 2014 en 2016 werd hetzelfde onderzoek uitgevoerd.

 • Uitnodiging informatieavond Masterplan Nieuwdorp

  Op dinsdagavond 22 januari organiseren we in dorpshuis Ammekore in Nieuwdorp een informatieavond over de Dorpsvisie en het Masterplan Nieuwdorp. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 • Borsele rijdt vanaf nu elektrisch naar afspraken

  Jaarlijks rijden collegeleden en medewerkers van de gemeente Borsele samen meer dan 100.000 dienstkilometers voor afspraken buiten de deur. Vaak met eigen vervoer en op fossiele brandstof. Om een extra stap richting een duurzame organisatie te zetten, zijn twee volledig elektrische dienstauto’s aangeschaft. Hiermee hopen we minimaal een kwart van de jaarlijkse dienstkilometers elektrisch af te gaan leggen.

 • Geen duidelijke bron vliegenoverlast Sloegebied

  Elk jaar zijn er klachten over vliegen rondom het Sloegebied. Daarom heeft Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) afgelopen zomer in opdracht van gemeente Borsele en de RUD Zeeland een groot onderzoek gedaan naar de vliegenoverlast. De onderzoeksresultaten zijn nu bekend.

 • Persoonsgegevens, inzage en geheimhouding

  Zijn de persoonsgegevens die wij van u hebben juist? Controleer uw gegevens in de basisregistratie personen gratis via www.mijnoverheid.nl of aan de balie bij afdeling Burgerzaken in het gemeentehuis.

 • Gladheidbestrijding

  Houdt u er rekening mee dat het wegdek in deze periode glad kan zijn.

  De gemeente Borsele strooit alleen de doorgaande wegen binnen de bebouwde kom (busroute) en de wijkontsluitende wegen. Dit heeft te maken met verkeersintensiteit en verkeerssnelheid.

 • Groot onderhoud aan struiken

  De gemeente Borsele houdt dit najaar en deze winter groot onderhoud aan verschillende struiken. We doen dit om te zorgen voor verjonging in de struiken.

 • Masterplan Nieuwdorp

  Voor Nieuwdorp zijn we bezig met het ontwikkelen van een masterplan. De aanleiding hiervoor was de wens om aan het voormalige schoolgebouw aan de Hertenweg een definitieve invulling te geven en de noodzaak van (groot) onderhoud aan het dorpshuis. Omdat er op het dorp nog meer zaken spelen hebben we besloten om ons niet te beperken tot het aanpakken van de school en het dorpshuis, maar om het totale dorp onder de loep te nemen. Het doel van het masterplan is om het dorp toekomstbestendig te maken. Dit doen we samen met het dorp.

 • Betaalbaar en duurzaam huren

  Elke vier jaar leggen we samen met de gemeente Reimerswaal, huurdersvereniging HVRB en woningcorporatie R&B Wonen, afspraken vast over de sociale huursector. Ook voor de komende periode hebben we afspraken gemaakt in de Raamovereenkomst Prestatieafspraken 2018-2022. Op basis hiervan worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt over uit te voeren acties. Deze hebben niet alleen betrekking op de woningvoorraad en woningbehoefte in onze gemeente, maar gaan ook over inspelen op sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Ons doel: betaalbaar en duurzaam wonen in leefbare kernen voor alle inwoners.

 • Een kapotte lantaarnpaal meldt u snel op ovstoringzeeland.nl

  Zondag 28 oktober ging de wintertijd in. Dat betekent dat het ’s avonds al vroeg donker is. De lantaarnpalen in de openbare ruimte zorgen voor verlichting. Zo kunnen we veilig over straat. Helaas is er ook wel eens eentje kapot. Dat zorgt soms voor onveilige situaties. Meld een kapotte lantaarnpaal daarom altijd even via www.ovstoringzeeland.nl.

 • Begroting 2019 in één oogopslag

  Benieuwd naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Borsele? Of bent u benieuwd naar onze speerpunten in 2019? Bekijk dan onze begroting voor 2019.

 • Start snelheidscampagne op Postweg

  De komende weken staat de Postweg in Lewedorp in het teken van de campagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt'. Inwoners van Lewedorp kleden zelf de straat aan met campagnemateriaal. Zo kan het gebruikers van de Postweg niet ontgaan dat 30km/u de limiet is.

 • Wegbeheerders gaan samen voor aanpak infrastructuur Borsele West

  Gemeente Borsele, Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, North Sea Port en N.V. Westerscheldetunnel slaan de handen ineen om de komende jaren intensief samen te werken op het gebied van verkeer en infrastructuur. Dat gebeurt binnen het project Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West. De vijf partijen gaan samen aan de slag met leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en economische ontwikkeling in de Zak van Zuid-Beveland.

 • Borsele stimuleert Basisscholen in behalen van het verkeersveiligheidslabel

  De gemeente Borsele stimuleert de basisscholen in haar gemeente om het Zeeuws verkeersveiligheidslabel te verkrijgen door een extra bijdrage te geven van €250. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel (ZVL) in het leven geroepen.

 • Borsele pakt knelpunten wateroverlast aan

  Gemeente Borsele wil dit jaar nog de belangrijkste knelpunten voor wat betreft wateroverlast in ’s-Gravenpolder en Borssele aanpakken.

 • Grote brand bij bedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost

  Op donderdag 5 juli, omstreeks 14.30 uur, is er bij werkzaamheden aan een meterkast brand uitgebroken bij het bedrijf Kloosterboer Vlissingen aan de Denemarkenweg in Ritthem. De brand ontstond door kortsluiting tijdens onderhoud. Eén persoon is daarbij gewond geraakt en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer schaalde op naar grote brand. Rond 23.10 uur werd het sein brand meester gegeven, maar de brandweer is nog tot vrijdagmorgen bezig geweest met nablussen.

 • Samenwerkingsfonds Zeeland gaat lokale initiatieven stimuleren

  Het Oranje Fonds, Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten slaan onder de noemer Samenwerkingsfonds Zeeland de handen ineen voor een nieuw fonds om lokale initiatieven te stimuleren. Als aftrap ondertekenden gedeputeerde Harry van der Maas, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) Rob van der Zwaag en directeur Oranje Fonds Peter Douwes op donderdag 28 juni hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

 • Geen randweg Langeweegje, wel onderzoek naar randweg Hoedekenskerke

  De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland hebben besloten dat er geen “randweg” rond Langeweegje komt. Wel gaan zij het door inwoners en bedrijven voorgestelde alternatief van een “randweg” bij Hoedekenskerke verder onderzoeken.

 • Wijziging schulddienstverlening voor inwoners de Bevelanden

  Met ingang van 1 juli a.s. neemt Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden de aanmeldprocedure schulddienstverlening voor de gemeenten Borsele en Reimerswaal over van de Kredietbank Breda. De reden hiervoor is de harmonisatie van de Schulddienstverlening. Dit betekent dat de werkwijze voor alle inwoners van de 5 Bevelandse gemeenten gelijkgetrokken wordt. Alle inwoners van de Bevelanden kunnen vanaf 1 juli gebruik maken van het spreekuur op afspraak.

 • Nieuw boek: Polders en pleinen van het Landschapspark Borsele

  Vanaf zaterdag 9 juni is er een nieuw boek over het landschap van Borsele verkrijgbaar, getiteld ‘Polders en pleinen van het Landschapspark Borsele’. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen architectenbureau Bosch Slabbers en de gemeente Borsele. Het laat in woord en beeld zien hoe het unieke Borselse landschap zich door de jaren heen heeft gevormd.

 • Wateroverlast na hevige regenbuien

  Op diverse plekken in onze gemeente was de afgelopen dagen ernstige wateroverlast door de hevige regenbuien die over Zeeland trokken. Vooral uit ’s-Gravenpolder en Borssele kwamen tientallen meldingen binnen over ernstige wateroverlast. Brandweer en gemeente hielpen inwoners zo snel mogelijk door water weg te pompen.

 • Waterschap renoveert rioolgemalen Oostdijk en Driewegen

  Vanaf eind mei start waterschap Scheldestromen met het vernieuwen van rioolgemalen Oostdijk (gemeente Reimerswaal) en Driewegen (gemeente Borsele). De gemalen uit de jaren zeventig/tachtig hebben groot onderhoud nodig om de inzetbaarheid te kunnen waarborgen. De werkzaamheden nemen volgens planning vier weken in beslag en zijn voor de bouwvak afgerond. Een tijdelijke pompinstallatie voert in die periode het rioolwater af naar de rioolwaterzuiveringen.

 • Start aanleg tijdelijke 150 KV verbinding bij Heinkenszand

  TenneT start deze week met de aanleg van een tijdelijke 150 kV verbinding bij de Nieuwkamersedijk in Heinkenszand, ten behoeve van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Borssele en Rilland.

 • Subsidieaanvraag snel internet in buitengebied al ingediend?

  Deze zogenaamde vast-draadloos verbinding zorgt voor een snelle internetverbinding in het buitengebied. Om het aansluiten van deze verbindingen te promoten verstrekt de gemeente Borsele samen met de Provincie Zeeland een eenmalige subsidie. Heeft u zich wel al aangemeld bij een provider of is uw aansluiting al gerealiseerd, maar heeft u nog geen subsidie aangevraagd? Dan adviseren wij u om zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen, bij voorkeur voor 1 juni 2018. Er zijn maar een beperkt aantal subsidieplaatsen beschikbaar dus wees er snel bij!

 • Onderhoud Doel geen gevolg voor de nucleaire veiligheid

  Op maandag 23 april jongst leden is Veiligheidsregio Zeeland geïnformeerd over het onderhoud aan Doel. Engie Electrabel laat weten: "dat er een klein waterverlies is in de reserveleiding van het koelcircuit dat geen impact heeft op de veiligheid". De veiligheidsregio heeft hierover contact gehad met de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. De ANVS meldt, na verificatie bij de Belgische autoriteit FANC, dat dit incident geen gevolgen heeft voor de nucleaire veiligheid.

 • Onderzoek naar bron vliegenoverlast Sloegebied

  Elk jaar zijn er klachten over vliegen. Vooral afkomstig van omwonenden rondom het Sloegebied. Ondanks onderzoek werd de bron van de vliegenoverlast niet gevonden. Bij bedrijven in de omgeving van het overlastgebied zijn toen geen misstanden geconstateerd. De gemeente Borsele heeft nu besloten om een groot onderzoek te laten doen. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) voert samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), het onderzoek uit.

 • Vanaf 1 mei geen leging van onjuist aangeboden containers

  Wij rijden nu drie maanden de nieuwe huisvuilroutes, met voor de meesten van u een andere wijze van aanbieden van uw containers. In veel gevallen gaat dat goed; echter niet altijd. Als de container niet goed is geplaatst, moet de chauffeur de auto uit om deze goed neer te zetten. Dat kost onnodig veel tijd.

 • Gezamenlijke controle vakantiepark Heinkenszand

   Op woensdagavond 28 maart vond een onaangekondigde integrale controle plaats op vakantiepark Stelleplas in Heinkenszand. Gemeente Borsele, politie, GR de Bevelanden en SaBeWa Zeeland voerden de controle gezamenlijk uit.

 • Nieuw Borsels college bekend: SGP/CU, CDA en PvdA samen verder

  De samenstelling van het nieuwe Borselse college is bekend. Kees Weststrate (SGP/ChristenUnie), Marga van de Plasse (CDA) en Arno Witkam (PvdA) vormen de komende vier jaar samen met burgemeester Dijksterhuis het college van burgemeester en wethouders van Borsele.

 • Toeristische Gids bevat ook leuke informatie voor eigen inwoners

  De Toeristische Gids van Borsele, editie 2018, is vanaf het Paasweekend op 1 en 2 april weer gratis te verkrijgen bij heel veel verblijfsaccommodaties, horeca, attracties en middenstanders in de gemeente. Ook op het gemeentehuis kunt u een exemplaar afhalen.

 • Verkiezingsuitslagen gemeente Borsele 2018

 • Onderzoek mobiliteit overhandigd aan gedeputeerde

  Wethouder Kees Weststrate overhandigde op maandag 12 maart een onderzoeksrapport over mobiliteit in de gemeente Borsele aan gedeputeerde Harry van der Maas. Via het onderzoek is de mobiliteitsbehoefte van inwoners in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken hoe aanpassingen van het huidige aanbod – of aanvullende oplossingen – kunnen leiden tot een aanbod dat past bij de behoefte van inwoners.

 • Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd in het gemeentehuis, Stenevate 10, 4451 KB, te Heinkenszand.

  Plaats: Heinkenszand

  Datum: vrijdag 9 februari 2018

  De voorzitter voornoemd,
  G.M. Dijksterhuis

 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing 2018

  Bekijk de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.

 • Eindevaluatie collegeprogramma 2014-2018

  Op 15 mei 2014 presenteerden wij aan de gemeenteraad ons collegeprogramma 2014-2018 ‘Borsele: evenwichtig en ambitieus’. In 2015 maakten we een eerste tussenbalans op. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in aantocht blikken we terug op ons collegeprogramma. We zijn trots op alle resultaten die we samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners en ambtenaren hebben bereikt.

 • Huishoudens Borsele krijgen €10,- korting op afvalstoffenheffing

  De gemeente Borsele geeft in februari 2018 alle Borselse huishoudens gemiddeld €10,- korting op de afvalstoffenheffing. De gemeente laat inwoners profiteren van een financieel voordeel dat is behaald bij de aanbesteding voor de verwerking van afvalstromen.

 • Lood in de bodem

  Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

 • Burgemeester Dijksterhuis blikt terug op zijn eerste 100 dagen

  Honderd dagen na zijn installatie als burgemeester van Borsele, blikt burgemeester Dijksterhuis terug op zijn eerste drie maanden als burgervader. In zijn terugblik roemt de burgemeester het bloeiende potentieel van de gemeente. Aan de hand van vijf thema’s schrijft hij in een 100-dagen verslag voorstellen om samen met de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie te werken aan een bloeiende toekomst voor Borsele. Dijksterhuis ziet hierin ook een belangrijke rol voor de vele enthousiaste inwoners, vrijwilligers, ondernemers en verenigingen die Borsele rijk is.

 • Controle hondenbelasting

  Vanaf september 2017 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Borsele. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

 • Persoonsgegevens, verstrekking, geheimhouding en inzage

 • Borsele stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen

  De gemeente Borsele stelt vanaf eind juli 2017 €750.000 beschikbaar voor nieuwe startersleningen. Naast meer financiële middelen verhoogt de gemeente ook het plafond van de koopsom van een starterswoning van €170.000 naar €190.000. Daarnaast zet de gemeente het geld ook in voor leningen voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad.

 • Start deze zomer je eigen bedrijf met begeleiding, verzekering en een startkapitaaltje!

  Op 17 juli start het project ZomerOndernemer Zeeland 2017. Het project helpt en ondersteunt jongeren, in de leeftijd van 15 tot 22 jaar, met het opzetten en runnen van hun eigen onderneming tijdens de zomervakantie. De deelnemers krijgen gedurende het project veel begeleiding, worden verzekerd en ontvangen een startkapitaaltje.“