Nieuws

 • Bijeenkomst Regionale Woonvisie De Bevelanden

  Denk op woensdag 26 september mee over de Regionale Woonvisie voor de vijf gemeenten op de Bevelanden.

 • Inloopavond GroenStructuurPlan ’s-Gravenpolder

  Benieuwd naar het aangepaste GroenStructuurPlan ’s-Gravenpolder? Kom dan naar het inloopspreekuur op woensdag 19 september in het dorpshuis Ons Dorpsleven tussen 19.00 en 20.00 uur.

 • Nationale sportweek

  De Nationale Sportweek is een landelijk terugkerend sportevenement dat een week lang in Nederland sporten onder de aandacht brengt. De sportweek laat zien hoe gezond en vooral leuk sporten en bewegen is. De Nationale Sportweek duurt dit jaar 2 weken en vindt van 15 tot en met 29 september plaats.

 • Start snelheidscampagne op Postweg

  De komende weken staat de Postweg in Lewedorp in het teken van de campagne 'Bedankt dat je langzamer rijdt'. Inwoners van Lewedorp kleden zelf de straat aan met campagnemateriaal. Zo kan het gebruikers van de Postweg niet ontgaan dat 30km/u de limiet is.

 • Uitnodiging informatiebijeenkomst GroenStructuurPlan Nisse

  Hoe combineren we biodiversiteit en maatregelen rondom klimaatverandering met het groen in Nisse? Graag gaan wij samen met u hierover in gesprek tijdens een informatiebijeenkomst over het groenstructuurplan Nisse op woensdag 26 september aanstaande. Komt u ook?

 • Wegbeheerders gaan samen voor aanpak infrastructuur Borsele West

  Gemeente Borsele, Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, North Sea Port en N.V. Westerscheldetunnel slaan de handen ineen om de komende jaren intensief samen te werken op het gebied van verkeer en infrastructuur. Dat gebeurt binnen het project Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West. De vijf partijen gaan samen aan de slag met leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en economische ontwikkeling in de Zak van Zuid-Beveland.

 • Opruimen strandje Baarland en de Kaloot

  Zaterdagochtend 22 september 2018 gaan we weer opruimen aan de Kaloot en op het strand bij Baarland. Helpt u ook (weer) mee? We starten om 9.30 uur en gaan zo'n 2 tot 3 uur opruimen. De afgelopen jaren heeft een groot aantal enthousiaste vrijwilligers ons geholpen zwerfafval van de stranden te halen.

 • Borsele stimuleert Basisscholen in behalen van het verkeersveiligheidslabel

  De gemeente Borsele stimuleert de basisscholen in haar gemeente om het Zeeuws verkeersveiligheidslabel te verkrijgen door een extra bijdrage te geven van €250. Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is het Zeeuws Verkeersveiligheidslabel (ZVL) in het leven geroepen.

 • Controle hondenbelasting

  Vanaf 20 augustus 2018 (week 34) beginnen we met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Borsele. De controle doen we huis-aan-huis.

 • Maak van de oogst een feest voor iedereen

  De oogstperiode staat voor de deur en dat betekent extra landbouwverkeer op de weg. Met de slogan ‘Maak van de oogst een feest voor iedereen’ vraagt gemeente Borsele onder landbouwverkeer aandacht voor de maximum snelheid in en rond de kernen Lewedorp, Ovezande en ‘s-Heerenhoek.

 • Spelregels pilot camperplekken Borsele

  Het campertoerisme in Nederland groeit aanzienlijk. Camperaars kunnen in Landschapspark Borsele terecht op de bestaande campings. Maar niet alle campings zijn geschikt voor campers én niet alle camperaars willen op een camping verblijven. Wij denken dat Borsele qua landschap en beleving wel veel te bieden heeft aan de camperaar. Het zou dan ook zonde zijn als de camper ons Landschapspark voorbij rijdt. Daarom biedt de gemeente Borsele ondernemers vanaf nu de mogelijkheid om kleinschalige camperplaatsen te realiseren.

 • Borsele pakt knelpunten wateroverlast aan

  Gemeente Borsele wil dit jaar nog de belangrijkste knelpunten voor wat betreft wateroverlast in ’s-Gravenpolder en Borssele aanpakken.

 • Doet u ook mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route?

  Veel mensen willen hun huis energiezuiniger maken, maar waar begin je? Een verhaal van iemand uit de buurt kan daarbij helpen. Zaterdag 3 en 10 november 2018 is de Nationale Duurzame Huizen Route. In heel Nederland openen bewoners van duurzame huizen hun deuren. Een unieke kans voor iedereen die zelf aan de slag wil gaan met duurzaam bouwen en wonen. Heeft u een duurzame woning en wilt u anderen hier graag meer over vertellen? Doe dan mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route! Aanmelden kan via www.duurzamehuizenroute.nl/borsele.

 • Grote brand bij bedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost

  Op donderdag 5 juli, omstreeks 14.30 uur, is er bij werkzaamheden aan een meterkast brand uitgebroken bij het bedrijf Kloosterboer Vlissingen aan de Denemarkenweg in Ritthem. De brand ontstond door kortsluiting tijdens onderhoud. Eén persoon is daarbij gewond geraakt en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer schaalde op naar grote brand. Rond 23.10 uur werd het sein brand meester gegeven, maar de brandweer is nog tot vrijdagmorgen bezig geweest met nablussen.

 • Samenwerkingsfonds Zeeland gaat lokale initiatieven stimuleren

  Het Oranje Fonds, Provincie Zeeland en de dertien Zeeuwse gemeenten slaan onder de noemer Samenwerkingsfonds Zeeland de handen ineen voor een nieuw fonds om lokale initiatieven te stimuleren. Als aftrap ondertekenden gedeputeerde Harry van der Maas, voorzitter van de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten (VZG) Rob van der Zwaag en directeur Oranje Fonds Peter Douwes op donderdag 28 juni hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

 • Geen randweg Langeweegje, wel onderzoek naar randweg Hoedekenskerke

  De gemeente Borsele, waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland hebben besloten dat er geen “randweg” rond Langeweegje komt. Wel gaan zij het door inwoners en bedrijven voorgestelde alternatief van een “randweg” bij Hoedekenskerke verder onderzoeken.

 • Wijziging schulddienstverlening voor inwoners de Bevelanden

  Met ingang van 1 juli a.s. neemt Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden de aanmeldprocedure schulddienstverlening voor de gemeenten Borsele en Reimerswaal over van de Kredietbank Breda. De reden hiervoor is de harmonisatie van de Schulddienstverlening. Dit betekent dat de werkwijze voor alle inwoners van de 5 Bevelandse gemeenten gelijkgetrokken wordt. Alle inwoners van de Bevelanden kunnen vanaf 1 juli gebruik maken van het spreekuur op afspraak.

 • Nieuw boek: Polders en pleinen van het Landschapspark Borsele

  Vanaf zaterdag 9 juni is er een nieuw boek over het landschap van Borsele verkrijgbaar, getiteld ‘Polders en pleinen van het Landschapspark Borsele’. Het boek is het resultaat van een samenwerking tussen architectenbureau Bosch Slabbers en de gemeente Borsele. Het laat in woord en beeld zien hoe het unieke Borselse landschap zich door de jaren heen heeft gevormd.

 • Aangepaste openingstijden vanaf 1 juni 2018

  Vanaf 1 juni 2018 verruimen we de openingstijden van het gemeentehuis en de afspraakmogelijkheden van Burgerzaken voor een half jaar. De proefperiode vloeit voort uit een onderzoek onder het inwonerspanel.

 • Borsele anticipeert op hevige regenbuien

  Naar verwachting trekken er vanmiddag en/of vanavond wederom hevige regenbuien over onze gemeente. Eerder deze week leidde de regen tot ernstige wateroverlast op diverse plekken in de gemeente. Lees in dit bericht wat wij doen en welke maatregelen u zelf kunt nemen om overlast te beperken.

 • Wateroverlast na hevige regenbuien

  Op diverse plekken in onze gemeente was de afgelopen dagen ernstige wateroverlast door de hevige regenbuien die over Zeeland trokken. Vooral uit ’s-Gravenpolder en Borssele kwamen tientallen meldingen binnen over ernstige wateroverlast. Brandweer en gemeente hielpen inwoners zo snel mogelijk door water weg te pompen.

 • Waterschap renoveert rioolgemalen Oostdijk en Driewegen

  Vanaf eind mei start waterschap Scheldestromen met het vernieuwen van rioolgemalen Oostdijk (gemeente Reimerswaal) en Driewegen (gemeente Borsele). De gemalen uit de jaren zeventig/tachtig hebben groot onderhoud nodig om de inzetbaarheid te kunnen waarborgen. De werkzaamheden nemen volgens planning vier weken in beslag en zijn voor de bouwvak afgerond. Een tijdelijke pompinstallatie voert in die periode het rioolwater af naar de rioolwaterzuiveringen.

 • Start aanleg tijdelijke 150 KV verbinding bij Heinkenszand

  TenneT start deze week met de aanleg van een tijdelijke 150 kV verbinding bij de Nieuwkamersedijk in Heinkenszand, ten behoeve van de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding 380 kV tussen Borssele en Rilland.

 • Subsidieaanvraag snel internet in buitengebied al ingediend?

  Deze zogenaamde vast-draadloos verbinding zorgt voor een snelle internetverbinding in het buitengebied. Om het aansluiten van deze verbindingen te promoten verstrekt de gemeente Borsele samen met de Provincie Zeeland een eenmalige subsidie. Heeft u zich wel al aangemeld bij een provider of is uw aansluiting al gerealiseerd, maar heeft u nog geen subsidie aangevraagd? Dan adviseren wij u om zo snel mogelijk een subsidieaanvraag in te dienen, bij voorkeur voor 1 juni 2018. Er zijn maar een beperkt aantal subsidieplaatsen beschikbaar dus wees er snel bij!

 • Onderhoud Doel geen gevolg voor de nucleaire veiligheid

  Op maandag 23 april jongst leden is Veiligheidsregio Zeeland geïnformeerd over het onderhoud aan Doel. Engie Electrabel laat weten: "dat er een klein waterverlies is in de reserveleiding van het koelcircuit dat geen impact heeft op de veiligheid". De veiligheidsregio heeft hierover contact gehad met de ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. De ANVS meldt, na verificatie bij de Belgische autoriteit FANC, dat dit incident geen gevolgen heeft voor de nucleaire veiligheid.

 • Onderzoek naar bron vliegenoverlast Sloegebied

  Elk jaar zijn er klachten over vliegen. Vooral afkomstig van omwonenden rondom het Sloegebied. Ondanks onderzoek werd de bron van de vliegenoverlast niet gevonden. Bij bedrijven in de omgeving van het overlastgebied zijn toen geen misstanden geconstateerd. De gemeente Borsele heeft nu besloten om een groot onderzoek te laten doen. De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) voert samen met het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), het onderzoek uit.

 • Vanaf 1 mei geen leging van onjuist aangeboden containers

  Wij rijden nu drie maanden de nieuwe huisvuilroutes, met voor de meesten van u een andere wijze van aanbieden van uw containers. In veel gevallen gaat dat goed; echter niet altijd. Als de container niet goed is geplaatst, moet de chauffeur de auto uit om deze goed neer te zetten. Dat kost onnodig veel tijd.

 • Gezamenlijke controle vakantiepark Heinkenszand

   Op woensdagavond 28 maart vond een onaangekondigde integrale controle plaats op vakantiepark Stelleplas in Heinkenszand. Gemeente Borsele, politie, GR de Bevelanden en SaBeWa Zeeland voerden de controle gezamenlijk uit.

 • Nieuw Borsels college bekend: SGP/CU, CDA en PvdA samen verder

  De samenstelling van het nieuwe Borselse college is bekend. Kees Weststrate (SGP/ChristenUnie), Marga van de Plasse (CDA) en Arno Witkam (PvdA) vormen de komende vier jaar samen met burgemeester Dijksterhuis het college van burgemeester en wethouders van Borsele.

 • Toeristische Gids bevat ook leuke informatie voor eigen inwoners

  De Toeristische Gids van Borsele, editie 2018, is vanaf het Paasweekend op 1 en 2 april weer gratis te verkrijgen bij heel veel verblijfsaccommodaties, horeca, attracties en middenstanders in de gemeente. Ook op het gemeentehuis kunt u een exemplaar afhalen.

 • Verkiezingsuitslagen gemeente Borsele 2018

 • Onderzoek mobiliteit overhandigd aan gedeputeerde

  Wethouder Kees Weststrate overhandigde op maandag 12 maart een onderzoeksrapport over mobiliteit in de gemeente Borsele aan gedeputeerde Harry van der Maas. Via het onderzoek is de mobiliteitsbehoefte van inwoners in kaart gebracht. Daarbij is ook gekeken hoe aanpassingen van het huidige aanbod – of aanvullende oplossingen – kunnen leiden tot een aanbod dat past bij de behoefte van inwoners.

 • Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

  De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat de op vrijdag 9 februari 2018 door het centraal stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd in het gemeentehuis, Stenevate 10, 4451 KB, te Heinkenszand.

  Plaats: Heinkenszand

  Datum: vrijdag 9 februari 2018

  De voorzitter voornoemd,
  G.M. Dijksterhuis

 • Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezing 2018

  Bekijk de kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart 2018.

 • Eindevaluatie collegeprogramma 2014-2018

  Op 15 mei 2014 presenteerden wij aan de gemeenteraad ons collegeprogramma 2014-2018 ‘Borsele: evenwichtig en ambitieus’. In 2015 maakten we een eerste tussenbalans op. Met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 in aantocht blikken we terug op ons collegeprogramma. We zijn trots op alle resultaten die we samen met inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) partners en ambtenaren hebben bereikt.

 • Zeeuws onderzoek hittestress afgerond

  In hoeverre profiteert Zeeland van verkoelende briesjes vanaf het water? Dat onderzochten waterschap Scheldestromen en Provincie Zeeland het afgelopen jaar met meetapparatuur op vijf plekken in de gemeenten Borsele, Vlissingen en Middelburg. Het Zeeuwse onderzoek naar hittestress laat zien dat Zeeland ook hitte-eilanden kent en dat water vooral ’s nachts niet altijd verkoelend hoeft te werken.  

 • Huishoudens Borsele krijgen €10,- korting op afvalstoffenheffing

  De gemeente Borsele geeft in februari 2018 alle Borselse huishoudens gemiddeld €10,- korting op de afvalstoffenheffing. De gemeente laat inwoners profiteren van een financieel voordeel dat is behaald bij de aanbesteding voor de verwerking van afvalstromen.

 • Lijstnaam registreren gemeenteraadsverkiezing

  Wilt u voor een partij een lijstnaam registreren voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 in de gemeente Borsele?

 • Nieuwe huisvuilroutes per 1 januari 2018

  Vanaf 1 januari 2018 gaan we de wijze van huisvuil ophalen in Borsele veranderen. We passen huisvuilroutes aan, maar gaan ook in bijna de gehele gemeente met een zijlader rijden. Inwoners ontvangen in de tweede week van december meer informatie over wat er voor hen verandert.

 • Zeven Borselse bedrijven erkend als mantelzorgvriendelijke werkgever

  Paree BV, Fraanje, VDS Staalbouw, Formido Heinkenszand, Top Onions, Sportfondsen en de gemeente Borsele zijn de eerste zeven Zeeuwse werkgevers die de landelijke erkenning ´wij werken mantelzorgvriendelijk´ hebben ontvangen. Wethouder Miermans van de gemeente Borsele reikte de erkenning op woensdagmiddag 29 november aan hen uit in Heinkenszand. 

 • Lidl verder met tweede supermarkt Heinkenszand

  Op dinsdag 21 november besloot het college van burgemeester en wethouders van Borsele om verder te gaan met Lidl als initiatiefnemer voor de realisatie van een tweede supermarkt in Heinkenszand. Met de supermarktketen is overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder Lidl tot realisatie van de supermarkt overgaat. De officiële besluitvorming van het bestuur van Lidl vindt plaats op donderdag 30 november 2017. De gemeenteraad van Borsele wordt op donderdag 7 december 2017 gevraagd besluiten te nemen die nodig zijn om het proces met Lidl te vervolgen.

 • Extra leden gezocht voor B2030-projectgroep Dorpsvernieuwing/Innovatie Heinkenszand

  De B2030-projectgroep Dorpsvernieuwing/Innovatie uit Heinkenszand zoekt enthousiaste leden die samen willen werken aan de thema’s dorpsvernieuwing en innovatie in Heinkenszand.

 • Magazine voor gezinnen met een laag inkomen

  Op donderdag 16 november werd tijdens de armoedeconferentie  op feestelijke wijze de kindspecial van het magazine ‘Dina Schrijft’ uitgereikt aan de vijf Bevelandse wethouders. Het magazine gaat in op over-leven van een minimum inkomen.

 • AED centrum Heinkenszand nu ook 24 uur per dag bereikbaar

  Sinds dinsdag 14 november is er een AED in het centrum van Heinkenszand 24 uur per dag beschikbaar. Aan de buitengevel van de Stenge hangt een AED die ten alle tijden beschikbaar is in geval van nood.

 • Activiteiten in het duister tijdens de Nacht van de Nacht

  Wist je dat Nederland een van de meest verlichte landen ter wereld is? Met de Nacht van de Nacht vragen Natuur- en Milieufederaties jaarlijks aandacht voor de schoonheid van de nacht en voor de nadelige gevolgen van lichthinder voor mens en natuur. Tijdens de Nacht van de Nacht op zaterdag 28 oktober 2017 organiseert de gemeente Borsele daarom twee gratis activiteiten in het duister: een workshop nachtfotografie en een vleermuisexcursie.

 • Lood in de bodem

  Dat lood nog voorkomt in onze leefomgeving is op zich geen nieuws. Het is de erfenis van het vele gebruik in het verleden in onder meer waterleidingen, verf, benzine. Onderzoek van het RIVM laat zien dat lood slechter is voor de gezondheid van jonge kinderen dan we dachten. Voor Zeeland is nu een kaart ontwikkeld waar de aandachtsgebieden op staan waar lood in verhoogde concentraties in de bodem voor kan komen. De aandachtgebieden bevinden zich voornamelijk op plekken waar historisch gezien al langdurig bebouwing stond of staat. Dit zijn vooral de oude kernen van dorpen en steden, daarnaast ook andere bebouwde gebieden van voor de oorlog (ca. 1940). Met die wetenschap is duidelijker wanneer het goed is extra voorzichtig te zijn met eten uit eigen tuin of het laten spelen van je kinderen op de kale grond.

 • College Borsele stemt in met opschaling windturbines Nieuwdorp

  De Wolf Ned uit Heerenveen heeft bij het college van burgemeester en wethouders van Borsele een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan het initiatief om zes bestaande windturbines aan de Bernardweg West bij Nieuwdorp op te schalen. Daarnaast vroeg de Wolf Ned medewerking om op twee nabijgelegen locaties nieuwe windturbines bouwen. Het college stemt alleen in met de opschaling van de bestaande windturbines.

 • Burgemeester Dijksterhuis blikt terug op zijn eerste 100 dagen

  Honderd dagen na zijn installatie als burgemeester van Borsele, blikt burgemeester Dijksterhuis terug op zijn eerste drie maanden als burgervader. In zijn terugblik roemt de burgemeester het bloeiende potentieel van de gemeente. Aan de hand van vijf thema’s schrijft hij in een 100-dagen verslag voorstellen om samen met de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie te werken aan een bloeiende toekomst voor Borsele. Dijksterhuis ziet hierin ook een belangrijke rol voor de vele enthousiaste inwoners, vrijwilligers, ondernemers en verenigingen die Borsele rijk is.

 • Informatie verstrekking jodiumtabletten

  Op 10 oktober start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de distributie van jodiumtabletten onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales, in onder andere Zeeland.

 • Controle hondenbelasting

  Vanaf september 2017 wordt er een begin gemaakt met de controle op het houden van honden binnen de gemeente Borsele. De controle vindt huis-aan-huis plaats.

 • Persoonsgegevens, verstrekking, geheimhouding en inzage

 • Borsele stelt meer geld beschikbaar voor startersleningen

  De gemeente Borsele stelt vanaf eind juli 2017 €750.000 beschikbaar voor nieuwe startersleningen. Naast meer financiële middelen verhoogt de gemeente ook het plafond van de koopsom van een starterswoning van €170.000 naar €190.000. Daarnaast zet de gemeente het geld ook in voor leningen voor de verbetering van de particuliere woningvoorraad.

 • Start deze zomer je eigen bedrijf met begeleiding, verzekering en een startkapitaaltje!

  Op 17 juli start het project ZomerOndernemer Zeeland 2017. Het project helpt en ondersteunt jongeren, in de leeftijd van 15 tot 22 jaar, met het opzetten en runnen van hun eigen onderneming tijdens de zomervakantie. De deelnemers krijgen gedurende het project veel begeleiding, worden verzekerd en ontvangen een startkapitaaltje.“