Aangepaste openingstijden vanaf 1 juni 2018

Vanaf 1 juni 2018 verruimen we de openingstijden van het gemeentehuis en de afspraakmogelijkheden van Burgerzaken voor een half jaar. De proefperiode vloeit voort uit een onderzoek onder het inwonerspanel.

Uit de raadpleging onder ruim 400 inwoners kwam naar voren dat 80% weet dat de afdeling Burgerzaken sinds 1 januari 2017 alleen nog op afspraak werkt. 70% van de respondenten ervaart dit als positief. 96% van de respondenten die al eens een afspraak had gemaakt, vond het heel makkelijk om een afspraak te maken.

Nieuwe openingstijden

Ook is de panelleden gevraagd naar de afspraakmogelijkheden van de afdeling  Burgerzaken. Hieruit kwam de wens naar voren van een verschuiving in afspraakmogelijkheden van de ochtend naar later in de middag. We stemmen vanaf 1 juni 2018 de mogelijkheden af op die wensen. Hiermee worden ook gelijk de openingstijden van het gemeentehuis verruimd. We hanteren een proefperiode van een half jaar en evalueren de verruiming begin 2019.

De nieuwe tijden vanaf 1 juni 2018 zijn:

Dag

Afspraakmogelijkheden Burgerzaken

Openingstijden gemeentehuis

Maandag

9:00-12:00

14:00-17:30

8:30-17:30

Dinsdag

9:00-12:00

8:30-17:30

Woensdag

9:00-12:00

14:00-17:30

8:30-17:30

Donderdag

17:00-20:00

8:30-20:00

Vrijdag

9:00-12:00

8:30-12:30

Afspraak maken   

Via onze website kunt u een afspraak inplannen met de afdeling Burgerzaken. Dit doet u door op de website te kiezen voor het product waarvoor u een afspraak wilt maken.

Inwonerspanel

De resultaten van het onderzoek naar de openingstijden, en andere onderzoeken, zijn terug te vinden op www.borsele.nl/inwonerspanel. Inwoners die belangstelling hebben om in de toekomst deel te nemen aan het panel kunnen zich per mail hiervoor opgeven via  inwonerspanelborsele@duomarketresearch.nl.