Aanleg nieuwe hoogspanningsverbinding: bent u in beeld?

TenneT werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland. Op 109 locaties worden grote bouwterreinen aangelegd voor de bouw van de nieuwe wintrackmasten. Voor de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding zijn veel vrachtauto’s nodig. Ze voeren onder andere beton en bouwwegmaterialen in grote hoeveelheden aan. De heipalen en hoogspanningsmasten worden via speciale transporten naar de werkterreinen gereden. Het is dus mogelijk extra druk in uw omgeving.

Rekening houden met elkaar

TenneT besteedt veel aandacht aan verkeersveiligheid.  Met de gemeente zijn afspraken gemaakt over eventuele verkeersmaatregelen bij de in- en uitritten van de bouwwegen op de openbare weg. De medewerkers van de aannemers houden zich aan de verkeersregels en passen hun rijgedrag aan als de situatie daarom vraagt. Toch is het ook belangrijk om als automobilist, (brom)fietser en wandelaar altijd alert te zijn in de buurt van de werkzaamheden. Vrachtauto's hebben namelijk dode hoeken. Dat is de ruimte rond een vrachtauto waarvan de chauffeur niets kan zien.

Tips!

Komt u in de buurt van vrachtverkeer? Zorg dan altijd voor oogcontact. Als u de chauffeur ziet, ziet hij u ook.  Loop of fiets nooit vlak voor of vlak achter een vrachtauto langs. Ga nooit met de fiets naast een vrachtauto staan, maar blijf er ruim achter. Twijfelt u of de chauffeur u heeft gezien? Neem dan geen risico en laat de vrachtauto voorgaan, ook al hebt u voorrang. Vraag uzelf altijd af: ‘ben ik in beeld?’

Ziet u een onveilige verkeerssituatie? Meld het dan direct bij de aannemer via de projectlijn: 0800-4000068.

Wilt u op de hoogte blijven van de bouw van de nieuwe hoogspanningsverbinding? Kijk op www.zuid-west380kv.nl/west, volg de projectpagina op Facebook  of download de TenneT BouwApp op uw mobiel!