Afscheid raadsleden Kooiker en De Putter

Op donderdag 3 september reikte burgemeester Gerben Dijksterhuis de versierselen behorende bij Lid in de Orde van Oranje-Nassau uit aan de heer Berry Kooiker. De heer Kooiker nam tijdens de vergadering van de gemeenteraad na 18 jaar afscheid. Ook raadslid Levien de Putter nam tijdens de vergadering afscheid. Hij was ruim acht jaar raadslid. Hij ontving uit handen van de burgemeester de zilveren legpenning van Borsele.

De heer Kooiker

Naast zijn 18 jaar (4 jaar CDA, 14 jaar Lokale Partij Borsele) raadlidmaatschap is de heer Kooiker ook op vele andere manieren vrijwillig actief (geweest) voor de samenleving. Zo is hij acht jaar penningmeester en vicevoorzitter geweest voor de vereniging de Drentsche patrijshond, een jachthondenvereniging. Ook was hij ruim 13 jaar betrokken bij de Wildbeheereenheid Zuid West Zuid-Beveland. Tijdens zijn werkzame leven bij de Rabobank was hij 10 jaar lid van de Ondernemingsraad. Ook was hij 10 jaar betrokken bij het Pensioenfonds van de bank, waarvan zes jaar als voorzitter. Sinds de eeuwwisseling zet de heer Kooiker zich in voor de Protestantse kerkgemeenschap in ’s-Gravenpolder, onder meer als financiële man, ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Ook is hij al meer dan dertig jaar bestuurslid van de stichting Ons Dorpsleven, waarvan als 19 jaar voorzitter. Het heeft zijne Majesteit de Koning op 24 juni jongstleden behaagd hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De positie van de heer Kooiker wordt ingevuld door de heer (Paul) Bruijns.
 

De heer De Putter

Levien de Putter nam na acht jaar afscheid van de gemeenteraad van Borsele. Hij zat in de raad namens D66. Meneer De Putter verhuist naar de gemeente Goes en kan daarom geen raadslid van Borsele blijven. Om hem te bedanken voor zijn inzet voor Borsele, ontving de heer de Putter de zilveren legpenning van Borsele uit handen van de burgemeester.

De positie van de heer De Putter wordt ingevuld door mevrouw (Annet) van de Ree.