Architect MFA Nieuwdorp gekozen en intentieovereenkomst gebruikers gereed

Er is de laatste tijd hard gewerkt aan deelproject MFA Nieuwdorp. De initiatiefase en de haalbaarheidsfase zijn afgerond. Inmiddels zijn we begonnen aan de ontwerpfase. De architect voor de MFA (multifunctionele accommodatie) is bekend: VG Architecten uit Sas van Gent. Deze plannen maken als deelproject deel uit van het totale Masterplan.

De bestaande Bethelkerk en de naastgelegen woning (voormalig pastorie) gaan onderdeel uitmaken van het multifunctionele gebouw.  Dit breiden we uit met een nieuwbouwgedeelte. In de MFA komen onder andere CBS de Regenboogschool, Kibeo, het dorpshuis en een gymzaal. Zowel de kerk als de woning zijn hiervoor onlangs aangekocht.

Architect bekend

Middels een openbaar aanbestedingstraject en een gedegen programma van eisen, is onlangs architectenbureau VG Architecten gekozen. De keuze voor het bureau is gemaakt door een zorgvuldig samengestelde beoordelingscommissie vanuit de gebruikers, de gemeente en externe deskundigen. Het voorlopige ontwerp wordt het komende jaar samen met de omwonenden, het bouwteam en het dorp verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp.

Als alles volgens planning verloopt, is het de bedoeling dat de gemeenteraad in het najaar van 2021 een besluit neemt over de verdere voorbereidings- en uitvoeringsfase. De intentieovereenkomst, die wordt afgesloten met de toekomstige gebruikers, maakt onderdeel uit van het bouw- en samenwerkingsproces.

Informatiebijeenkomst

De omwonenden van de toekomstige MFA hebben we in de avond van 21 april digitaal bijgepraat over de plannen, het ontwerp en de voorwaarden binnen het nieuwe bestemmingsplan. Eveneens werden hun meningen gepeild en nemen we op- en aanmerkingen en suggesties vanuit participatieoogpunt zo veel als mogelijk in de ontwerpfase mee.