Begroting 2019 in één oogopslag

Benieuwd naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Borsele? Of bent u benieuwd naar onze speerpunten in 2019? Bekijk dan onze begroting voor 2019.

Dit is de eerste begroting van ons nieuwe college en het tweede financiële stuk uit de budgetcyclus dat wij in een andere vorm presenteren. Deze begroting staat net als de kadernota in het teken van het nieuwe bestuursprogramma 2018-2022 met als titel ”Op weg naar morgen”.

Dit jaar presenteren we de begroting ook in één oogopslag aan onze inwoners via een infographic. Naast onze inkomsten en uitgaven presenteren we hierin ook een greep uit de belangrijkste speerpunten die we in 2019 oppakken. De infographic publiceren we ook in de Bevelandse Bode van 6 november 2018.