Bodemkwaliteitskaart PFAS gemeente Borsele

Op 21 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Borsele de bodemkwaliteitskaart PFAS voor de gemeente Borsele vastgesteld.

Bodemkwaliteitskaart PFAS gemeente Borsele

In 2009 is een Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor de gemeente Borsele opgesteld. Deze Nota bodembeheer geeft de kaders aan voor het (her)gebruiken van grond. In samenwerking met de Bevelanden en Tholen is ook in de gemeente Borsele de achtergrondwaarde vastgesteld voor PFAS.

Wat is PFAS?

PFAS is de verzamelnaam voor de stoffen PFOA, PFOS en GenX en wordt gezien als een zeer zorgwekkende stof (ZZS). Het zijn stoffen die de mens heeft gemaakt om hun specifieke eigenschappen zoals brandwerend en vuil- en waterafstotend. De stoffen zijn jarenlang gebruikt in industriƫle processen en ook in allerlei alledaagse toepassingen zoals verf, pannen, kleding, blusschuim en cosmetica.

Onderzoek

Vanaf 1 oktober 2019 is het verplicht de PFAS-waarde in de bodem te onderzoeken, voordat gestart kan worden met grondverzet. Kortom: er mag geen grond vervoerd worden als de PFAS-waarde niet bekend is.

Wat doet gemeente Borsele?

Om grondverzet mogelijk te maken in gebieden waar geen verdachte bodemverontreiniging aanwezig is, hebben de gemeenten in de Bevelanden en Tholen de huidige bodemkwaliteitskaart (BKK) voorzien van een extra laag voor PFAS. Hiermee brengen we de kwaliteit in kaart voor onze gemeente. Door vaststelling van deze kwaliteit is bij grondverzet minder onderzoek nodig. Dit bespaart tijd en geld.

Bodemkwaliteitskaart PFAS Bevelanden en Tholen inclusief bijlagen