Borsele anticipeert op hevige regenbuien

Naar verwachting trekken er vanmiddag en/of vanavond wederom hevige regenbuien over onze gemeente. Eerder deze week leidde de regen tot ernstige wateroverlast op diverse plekken in de gemeente. Lees in dit bericht wat wij doen en welke maatregelen u zelf kunt nemen om overlast te beperken.

Op diverse plekken in de gemeente staan collega’s van de Buitendienst paraat om maatregelen te nemen als het hard gaat regenen. Denk hierbij aan een kolkenzuiger om eventuele verstopte kolken te legen. Ook de brandweer staat paraat om inwoners te helpen. Daarnaast hebben we maatregelen getroffen om snel extra pompcapaciteit op locatie beschikbaar te hebben. We staan in nauw contact met een meteorologisch instituut om de ontwikkelingen in de gaten te houden.

Is er opkomend water in uw toiletpot of in een putje in huis? Uw rioolsysteem kan het regenwater dan niet afvoeren. Als noodoplossing kunt u uw regenpijp net boven de grond doorzagen. Het water komt dan niet meer omhoog via uw toiletpot of putje, maar loopt uw tuin in. Voor de toekomst adviseren wij u om een ontlastputje te installeren. Een ontlastputje biedt in veel gevallen een relatief goedkope uitkomst om overlast in uw woning te voorkomen en deze kunt u zelf monteren. Een ontlastput zit in of onder aan de regenpijp en lijkt op een schrobputje. Dit putje voert regenwater af naar uw tuin in plaats van naar uw rioolsysteem.

Loopt onverhoopt het waterniveau op straat op en dreigt water uw huis binnen te lopen, neem dan contact op met onze collega’s via 0113 238 400.

Achtergrond: ons rioolsysteem

De gemeente Borsele investeert al meer dan tien jaar in een gedegen rioolsysteem. Dankzij jaarlijkse controles en het periodiek  reinigen van kolken voldoet ons riool ruimschoots aan de landelijke normen.

De hevige buien van de afgelopen dagen zijn echter uitzonderlijk en komen gemiddeld eens in de vijftig jaar voor. Het is financieel en technisch niet haalbaar om het volledige rioleringssysteem aan te passen op deze buien. Dit zou voor de gemeente Borsele een investering van meer dan €100 miljoen betekenen. Dit biedt echter niet een volledige oplossing. Het oppervlaktewatersysteem moet het  water ook verder af kunnen voeren. De aanpassingen hiervoor zijn op korte termijn niet realiseerbaar.

Met het oog op de toekomst kunnen we door klimaatverandering vaker dit soort hevige buien verwachten. Door de gemeente, maar ook op regionaal en landelijke niveau, vindt onderzoek plaats naar maatregelen om de overlast in de toekomst te beperken. Denk hierbij aan meer plaatsen waar water tijdelijk op kan worden geslagen, zoals in het groen in de openbare ruimte. Dit soort maatregelen zullen echter niet altijd op korte termijn realiseerbaar zijn. Ook onze inwoners spelen hierin een rol. Zij kunnen helpen door water te bergen op eigen terrein, bijvoorbeeld door meer groen aan te leggen.