Borsele pakt knelpunten wateroverlast aan

Gemeente Borsele wil dit jaar nog de belangrijkste knelpunten voor wat betreft wateroverlast in ’s-Gravenpolder en Borssele aanpakken.

Eind mei waren er in de gemeente Borsele op diverse plekken extreme buien. Op diverse plaatsen leidde dit tot wateroverlast. Naar aanleiding van deze overlast heeft Borsele een Quick Scan uitgevoerd naar de belangrijkste knelpunten in onder andere ’s-Gravenpolder en Borssele. De gemeente wil op zes locaties in ’s-Gravenpolder en op één locatie in Borssele zo snel mogelijk maatregelen nemen om wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.

De gemeente heeft diverse maatregelen onderzocht. Onder andere het ‘hol leggen’ van straten, het ophogen van trottoirs en het aanpassen van openbaar groen en paden moet in de 's-Gravenpolderse ’s-Gravenstraat, Kerkhoekstraat, Schoolstraat, Nazareth, Prunusstraat, Schuitweg en de Borsselse Kalootstraat uitkomst bieden.

Het college stelt in de eerstvolgende raadsvergadering voor om €190.000,- uit te trekken om de belangrijkste knelpunten in 2018/2019 aan te pakken. Op 6 september komt het voorstel in de gemeenteraad.