Borsele voert risicodialogen over beschikbaarheid van zoetwater

In de gemeente Borsele zijn we al geruime tijd bezig met verschillende risicodialogen. Een paar voorbeelden zijn de dialoog over waterinclusief denken, het nieuwe Groenstructuurplan en het project Klimaatstraat in Nieuwdorp. Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie wordt geschreven over het dialoog waterinclusief denken. 

Wat is de aanleiding voor deze risicodialoog?

De aanleiding voor de risicodialoog over waterinclusief denken was de stresstest die wij in 2017 hebben uitgevoerd. Daaruit bleek onder andere dat de waterleiding in de zomer te weinig water geeft aan de fruitteelt en in de winter juist heel veel. Het initiatief van deze risicodialoog kwam van de Raad.

Hoe is de dialoog gevoerd?

Deze risicodialoog gaat vooral over het vasthouden van zoetwater. We hebben hiervoor verschillende werksessies georganiseerd, waarin we zes casussen bespraken. Aan de sessies namen verschillende stakeholders deel: landbouworganisatie ZLTO, de Zeeuwse Milieufederatie, de provincie, waterschappen, inwoners en natuurlijk wijzelf. Samen bespraken we de probleemstelling, mogelijke oplossingsrichtingen, welke partijen erbij betrokken moesten worden, de kosten en wie de verantwoordelijkheid nam voor welke casus.

Meer informatie?

Lees voor informatie over de casussen en de resultaten hiervan verder op de website van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie